FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Federația Societatea Civilă Românească este un pilon puternic al Societății civile românești, cu o bază socială de câteva milioane de români, implicată puternic într-un proces amplu de coagulare a forțelor sociale din România, pentru afirmarea rolului său de partener reprezentativ de dialog cu factorii politici din țara și din străinătate.
Zilele acestea aniversăm 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului și exprimăm solidaritatea românilor cu poporul german, a cărui dramă a impresionat și a marcat viața europenilor. Germanii sărbătoresc reunificarea lor prin simbolistica desființării zidului care i-a despărțit aproape trei decenii, pentru a întări vocea și prestigiul Societății civile, care are cu vocație europeană.
„Zidul morții” cum a fost supranumit Zidul Berlinului, a reprezentat o barieră în realizarea năzuințelor, viselor și speranțelor unui popor care a ieșit traumatizat din ultima conflagrație mondială. Zidul a fost un experiment tragic la care a fost supus poporul german, divizat astfel vreme mult prea îndelungată. Între Est și Vest germanii au fost separați în mod brutal, familiile despărțite prin hazardul istoriei, la început printr-un gard de sârmă ghimpată iar mai târziu printr-o construcție monstruoasă denumită pe bună dreptate zid al morții, de netrecut, în cealaltă lume a libertății și prosperității.
A fost un coșmar să nu îți poți vedea frații, părinții, rudele și prietenii atunci când ți-e dor de ei, când ai nevoie de sprijinul lor, când mor și vrei să fii acolo lângă ei pentru ultima oară, când știi că nu au ce mânca și că nu au cu ce supraviețui. Mai mult, să știi că au murit împușcați , încercând să vina spre tine, înecați sau striviți în tuneluri săpate de ei că să scape din lagărul comunist, a fost o grea tortură care nu trebuie trăită dar nici uitată în alte timpuri.
Sunt drame individuale care greu pot fi înțelese azi, dar care au mutilat suflete și existențe umane.
Totodată se comemorează cei este 200 de morți, persoane ucise în urma tentativelor de trecere a Zidului și se salută curajul și reușita celor 5000 de germani care au trecut dincolo, în Occident. Toți aceștia sunt dovadă incontestabilă că nimic nu poate stă în calea dorinței de libertate, a sentimentelor de apartenență la un popor, a legăturilor dintre frați.
Tot în aceste zile și cele care vor urma, vom cinsti memoria celor uciși sau răniți în Decembrie 1989 în Revoluția din România, care sub o formă sau altă au avut aceleași idealuri și năzuințe de libertate, ca toți ceilalți din țările est-europene. Acțiunile lor revoluționare s-au încadrat perfect în valul de proteste populare care a generat căderea Cortinei de Fier. Ar trebui să luăm exemplul germanilor și să ne comemorăm și noi cum se cuvine eroii Revoluției din 1989.
Din păcate însă și în Europa zilelor noastre, urmările acestor traume din istorie și ale Revoluțiilor care le-au înlăturat, în mare parte, nu au dispărut pe deplin. Mai mult, generația care a urmat după 1989 nu a receptat corespunzător, la adevărata lor intensitate, întâmplările, faptele, consecințele și sacrificiile făcute de înaintași.
Prin urmare, nu este înțeleasă miza istorică a acestor evenimente, iar formele de manifestare civică sunt uneori marcate de violentă și agresivitate verbală și fizică. Astfel, unele mișcări și demonstrații, cu revendicări democratice, se transformă în mișcări radicale, generând conflicte care le deturnează de la scopul lor inițial, pașnic, prin manipularea maselor, producând efecte nocive și derapaje de la democrație și de la statul de drept.
Restricțiile introduse în țările din cadrul UE și mai ales cu privire la cetățenii din spațiul est-european, indiferent de formele subtile pe care le îmbrăca, sunt tot ZIDURI între cetățenii de pe acest continent. Orice fel de discriminare: etnică, socială, economică constituie tot un zid, pe care îl punem între unii și alții, fără să ne gândim la ce se poate ajunge!
Experiența unui popor divizat de două ideologii și regimuri politice diferite a demonstrat că nu este drumul cel mai bun de urmat pentru generațiile viitoare.
Experiența popoarelor est-europene, din ultimii 30 de ani, nu este cea mai fericită. E mult sub așteptările pe care le aveam la Revoluție. Este și motivul pentru care noi exprimăm suferința, umilințele și nemulțumirile sociale ale cetățenilor români dezamăgiți de cei care i-au condus, de clasă politică ce a succedat regimului dictatorial. Pervertirea acestor politicieni care nu și-au îndeplinit promisiunile, este tot mai clară, ceea ce conduce la ideea că Revoluția din 1989 nu s-a terminat încă, trebuie continuată și desăvârșită!
În pragul alegerilor prezidențiale, Facem un apel la responsabilitate din partea clasei politice și a guvernanților, să își îndeplinească pe deplin și corespunzător, mandatele pe care le primesc din partea cetățenilor care îi votează. Avem în vedere aici derapajele de la democrație, de la bună funcționare a statului de drept și mult prea multele dosare de corupție, dar mai ales ultimele cazuri cu trimiteri transfrontaliere, în care sunt implicate direct sau indirect, chiar și nume grele din lista aspiranților la Președinția României. Acești politicieni să nu uite că România este parte din UE și NATO, organizații puternice, care nu vor permite la infinit abateri de la lege și ordine.
Noi, românii, ca europeni adevărați, trebuie să ne alegem un președinte care să fie în slujbă poporului, a țării și nu invers. UN PREȘEDINTE Care să susțină în fața guvernelor lumii realizarea visului milenar al poporului român: ROMÂNIA MARE!
Mesajul nostru, al Societății Civile Românești este de chemare la unitate și solidaritate, la tolerantă și colaborare benefică tuturor europenilor, în special pentru românii de pretutindeni, în scopul progresului general al Uniunii Europene.
Mesajul nostru conține în sine chemarea la muncă și drepturi egale pentru toți, acțiuni pentru instaurarea dreptății și echității sociale, păcii și reconcilierii, evitarea cu desăvârșire a stărilor de tensiune în relația cu minoritățile etnice, precum și a exploziilor sociale iminente, apelul la solidaritate și cooperare internă și externă.
Adresăm un apel de pace și colaborare organizațiilor similare din străinătate, de solidaritate și înțelegere a efortului nostru comun de a ajunge la bunăstare și normalitate pentru toate popoarele din Uniunea Europeană.
Scopul și acțiunea noastră comună reprezintă de fapt un răspuns la cerințele sociale actuale, de reducere a fenomenelor infracționale, de eliminare a corupției și de redistribuire echitabilă și justă, după merit și contribuție, a resurselor și veniturilor, de eradicare a sărăciei și de asigurare a unui venit minim garantat pentru toți cetățenii europeni.
Transmitem mesajul nostru tuturor reprezentanților diplomatici din cadrul misiunilor diplomatice de pe întreg cuprinsul Europei și le adresăm rugămintea să informeze guvernele țărilor lor, organismele sociale din acele state, despre intențiile noastre juste și nevoia de sprijin internațional, în special comunitar, pentru edificarea și în România și în țările est-europene a unei societăți bazate pe economie de piață reală, nedistorsionată, cu respectarea principiilor morale ale statului de drept.

Leave your comment