FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Animat de gânduri patriotice și naționalist-ponderate, doresc astăzi să vin în fața dvs. cu informații veridice, dovedite cu documente autentice, legale privind adevăratul Consiliu al Unirii, activitatea, obiectivele, scopul și idealurile acestuia și ale conducerii sale.

Așadar, în calitatea mea legală de președinte al acestui Consiliu, demonstrată cu acte legale, încerc cu modestie și dăruire să vă ofer ceva, o  idee, o posibilitate reală de a ne uni în acest proces demarat de Consiliu, de a acționa pentru reîntregirea neamului românesc, pentru reafirmarea și reconfirmarea identității noastre naționale și în consecință, de a reda poporului român demnitatea pierdută, încrederea de a lucra liber și suveran pentru sine și de a se opune încercărilor nerușinate, venite din partea unor străini, îndeosebi rusofoni, de a îngenunchia românii și de a înstrăina țara. Așa încearcă unii infiltrați în Consiliu, emigranți de prin teritorii sovietice, să ne zădărnicească munca, să ne denigreze ca români intelectuali, capabili și devotați interesului național românesc.

Din acest motiv, vă adresez, tot modest și cu încredere, chemarea de a veni în Consiliul Unirii autentic (anexez hotărâri judecătorești de înființare, înregistrare a Consiliului, precum și a Statutului acestuia în care este menționată conducerea Consiliului, avându-l ca președinte pe Petre Răcănel), pentru ca împreună să neutralizăm influența grupului rusesc și să acționăm, demn și legal, pentru înfăptuirea scopului acestui Consiliu.

În vederea realizării acestei acțiuni deosebit de importante, am pregătit formulare de adeziuni legale, cadrul legal și instituțional de aderare, materiale documentare privind atribuțiile și activitatea Consiliului, precum și eventuale implementări de inițiative și propuneri noi de dezvoltare a activității acestui ONG.

În mod cinstit și clar, vă informez de la început că ne așteaptă o muncă complexă și interesantă, plină de provocări, dar și de satisfacții personale și colective.

Vă aștept cu mare plăcere, pentru a nu fi racolați de forțe ostile poporului român și care acționează contraproductiv, care deja sunt infiltrate în organele statului, în Societatea Civilă, conlucrează cu servicii străine ostile nouă, încercând să „înghețe” poporul român și țara în această etapă de subdezvoltare, de suferințe și neîmpliniri, în general de sclavie și colonie pentru străini.

Datele de contact sunt: presedinteacu@yahoo.com

presedinte@fscro.eu

Leave your comment