FSCR - Impreuna vom salva Romania!

 

Problema revoluționarilor din 1989 ar trebui soluționată de principiu, în sensul recunoașterii și reconfirmării rolului lor deosebit în desfășurarea  și reușita Revoluției Române.

Unii dintre revoluționari continuă să își aducă contribuția și la desfășurarea normală a vieții sociale, economice și politice în România.

De remarcat că oriunde s-ar afla ei încearcă formarea unui nucleu dur și opozabil factorului politic. Desigur nu toți sunt revoluționari autentici care să se bucure de avantajele și facilitățile oferite de stat. Pentru exemplificare, din date publice, reamintim că peste 100 de generali sunt declarați revoluționari. De asemenea, se comentează că peste 6000 dintre revoluționari dețin certificate false.

Ne închinăm în continuare în fața celor care au luptat în revoluție și s-au jertfit pentru libertate și acestora statul trebuie să le acorde anumite drepturi și recompense. În același timp trebuie să recunoaștem că falșii revoluționari au compromis demnitatea și prestigiul celor autentici.

Societatea civila se implică în rezolvarea problemei și revoluționarilor, în mod corect și legal. În acest sens susține poziția conform căreia, mai întâi revoluționarii trebuie să se clarifice între ei, care sunt autentici și care nu.

Apoi, ar fi necesar un proiect de lege clar, care să reglementeze în ansamblu și unitar drepturile acestora, obținute prin sacrificiu de sânge și pe care noi le denumim ”sfinte”. Nimeni nu are dreptul să reevalueze sau să atingă aceste drepturi.

FSCR se implică în acest proces, mai ales că președintele său colaborează strâns cu segmente ale revoluționarilor, îi cunoaște și stimează pe liderii lor și le acordă de multe ori sprijin.

Au participat împreună, de multe ori la evenimentele și protestele de stradă, inclusiv din Piața Universității.

Sindicatul Revoluționarilor face demersuri pentru clarificarea și reglementarea situației revoluționarilor adresându-se inclusiv organelor de putere.

Am adresat o scrisoare Președintelui Klaus Johannis, din care redăm câteva extrase, pentru a face înțelese nemulțumirile și punctul lor de vedere:

”…. revenim asupra solicitărilor noastre anterioare, rămase fără rezultat, privind recunoașterea și atribuirea unor drepturi cetățenilor români …….și anularea unor ordonanțe care fac discriminări…..”

”Inițiativa legislativă a Guvernului Ponta (OG/95/2014) aduce prejudicii unor categorii de cetățeni”

”Sindicatul revoluționarilor respinge punerea în aplicare a  OG/95/2014 și cere anularea ei, având elemente discriminatorii și neconstituționale…”

”Ordonanța respectivă elimină unele categorii socio-profesionale din rândul revoluționarilor….”

”… prin Legea 42/1990 și Legea 341/2004 au fost stabilite categoriile sociale și profesionale care au apărat obiective importante la revoluție …..iar eliminarea acestora ar fi discriminatorie …..solicităm respingerea ca neconstituțională a OG 95/2014”

”……au fost eliminate și unele orașe martir….. făcându-se diferență între victimele căzute până la ora 12.09 (fuga dictatorilor) din 22.12.1989 și cei căzuți după acest moment până în data de 25.12.1989. …..să se țină seama de prevederile legilor 42/1990 și 341/2004 care prevăd perioada 16-25.12.1989, drept criteriu pentru definirea revoluționarului și drepturilor sale..

Înțelegem că situația revoluționarilor rămâne încă nerezolvată, ceea ce creează nemulțumiri, conflicte, confuzii și convulsii în societate.

FSCR recomandă guvernanților să acorde atenția necesară elucidării acestei probleme, în respectul legii și al Revoluției Române și își oferă disponibilitatea de a media rezolvarea acestei probleme și de a deveni parte activă a procesului, în caz de nevoie.

 

 

Leave your comment