FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Stimați cititori și simpatizanți ai FSCR,

revenim în fața dvs. cu un material actual și deosebit de necesar care vizează destinul nefericit al revoluționarilor români din 1989, împrejurare care ar putea, fără o soluționare corectă și definitivă, să ducă la instabilitate politică și de securitate internă a statului român.

Mai aplicat, pentru a deveni credibili și serioși, vă expunem numai câteva aspecte importante privind această temă, urmând ca dvs. să accesați materiale specifice ale FSCR, care au analizat profund, legal și obiectiv, în modul cel mai serios, situația acestor oameni, aflați într-o confuzie intenționat creată de stat și într-o degringoladă demnă de atenția noastră.

În mod perpetuu, revoluționarii din 1989 au cerut și uneori au obținut drepturi și beneficii specifice în mod justificat, însă gradual și intempestiv ele au fost fie reduse, fie eliminate de către autorități.

Motivul, după părerea noastră nejustificat, este cel privind temerea statului român că numărul revoluționarilor a crescut și crește continuu, ajungând la o cifră pe care țara s-ar părea că nu o mai poate suporta, din punct de vedere material și financiar.

Pentru clarificarea acestei probleme, într-o direcție benefică pentru revoluționari inclusiv cea privind stabilitatea conducerii Secretariatului revoluționarilor, la data de 05.05.2018, o delegație a revoluționarilor, din care a făcut parte și președintele FSCR, a avut o întrevedere cu reprezentanții domnului Liviu Dragnea și ai Premierului Viorica Dăncilă respectiv Secretarul General al Guvernului Ioana-Andreea Lambru și adjunctul său, fiecare dintre părți expunându-și pozițiile, folosind argumente legale și pertinente.

Delegația revoluționarilor a cerut secretarului de stat al revolutionarilor, să reanalizeze situația revoluționarilor,  prezentând și un document scris în acest sens, care se află în examinarea Guvernului României. În ce privește demiterea Secretarului General, credem că situația ar trebui foarte atent analizată, întru-cât schimbarea celui actual suntem de părere că nu ar duce la rezolvarea problemelor.

Documentul conține 5 motive de demitere a Secretarul General al Revoluționarilor și revendicări specifice.

Pesteîn câteva zile, un reprezentant important al revoluționarilor se varevedea cu Secretarul General al Guvernului pentru concluzii.

Însă, soluția finală privind rezolvarea cererii revoluționarilor va fi adoptată la sfârșitul acestei luni.

În concluzie, dorim să atragem atenția că amânarea soluționării integrale a problemei revoluționarilor din 1989 pune sub semnul întrebării stabilitatea țării, integrarea deplină a revoluționarilor în societatea românească, liniștirea masei revoluționarilor, probleme de care depinde însăși evoluția viitoare a țării.

Revoluționarii au făcut eforturi și sacrificii, ei trebuie respectați și recompensați adecvat, dar ar trebui să aibă un proces intern de clarificare între ei, greu de realizat, și de stabilire justă și meritorie a numărului exact de revoluționari.

FSCR este implicată activ în rezolvarea problemei revoluționarilor, a întocmit mai multe strategii și materiale pe această linie, pe care vă recomandăm să le recitiți pe fscro.eu, iar de această dată, în sprijinul acestora, solicită un răspuns pozitiv de la Guvern, privind rezolvarea cererilor lor.

Recomandăm tuturor autorităților competente, partidelor politice și ONG-urilor să țină cont de cererile revoluționarilor, să se implice activ în soluționarea cu celeritate a acestora, pentru a elimina posibilitatea unor explozii sociale iminente și a unei situații de instabilitate internă, care ar putea fi transferată și în Europa, inclusiv la Bruxelles, ceea ce ar afecta imaginea țării și așa maculată în mod grosier de evenimentele interne

Ca în orice proces de negocieri, este nevoie de un mediator obiectiv, care ar putea fi doar FSCR și societatea civilă integrală.

În acest sens, propunem formarea unei echipe mixte din reprezentanți ai revoluționarilor, ai societății  civile din partea autorităților de stat pentru analiză și soluționarea tuturor problemelor revoluționarilor din 1989.

Notă: Rugăm cititorii și pe cei interesați să ne adreseze observații, completări, sugestii și comentarii, electronic, care să contribuie la cunoașterea și soluționarea justă a tuturor problemelor a revoluționarilor din 1989.

Federația Societatea Civilă Românească va ține cont de toate sugestiile dvs. și le va difuza elctronic și pe altă cale, în mediile sociale, academic, politic și guvernamental.

Leave your comment