FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Stimați colegi,

Asistăm cu stupoare la un adevărat război care s-a declanșat în interiorul UZPR, în urma acordării Uniunii dreptului de a conferi indemnizații și pensii pentru membrii noștri, care îndeplinesc condițiile legale. Ne punem firesc întrebarea: „Oare acest aspect material să ne fi determinat la o asemenea confruntare între noi, care este fără rezultat?”

Constatăm o bulemie lexicală de nedescris, expusă în scris de deverși scriitori și ziariști voluntari, care pe alocuri au dreptate și acționează în mod justificat, dar nu complet și nu întotdeauna în beneficiul UZPR și al nostru al tuturor.

Ne-au reținut atenția toate  materialele foarte elaborate ale colegilor de breaslă, pe care îl elogiem, dar numai din punct de vedere jurnalistic, deoarece nu este deloc plăcut să constați jigniri și acuze care vin din partea unor reprezentanți ai presei ce ar trebui să fie exemple de deontologie jurnalistică și comportament civilizat.

Nu ne interesează funcțiile arogate sau atribuite, pozițiile corecte sau abuzive ale celor două părți din conflict și dorim doar, în mod echidistant și de undeva de deasupra, să privim realist și obiectiv la acest conflict, cu nuanțe de barbarism și canibalism.

”Rebelii din UZPR aduc prejudicii majore Uniunii, cu repercursiuni de nebănuit, care vor apare în viitorul apropiat, între care includem probabilitatea afectării drepturilor tuturor membrilor.

Nemulțumiții îl acuză de furt și alte nelegiuri pe președintele legal al UZPR, iar acesta, la rândul său, ignoră justificat hotărârile adoptate de grupul rebel, care prejudiciază funcționarea și conducerea eficientă a Uniunii.

Fără a ne poziționa în mod ostil, de o parte sau alta, invocăm Hotărârile judecătorești existente, precum și concluziile AGA a UZPR din 08.09.2017, care sunt în favoarea președintelui UZPR și pe cale de consecință trebuie să le respectăm și noi. Totodată le reamintim ”rebelilor” că încă mai există Justiție în România și orice acuzat beneficiază de prezumția de nevinovăție.

În urma acestei expuneri, lipsită de patos, contradicții și jigniri  prezentăm concluziile și propunerile noastre îndreptate spre o reconciliere totală în UZPR, de natură a asigura buna funcționare, eficiența, activitatea și drepturile financiar-materiale pe care le are în prezent Uniunea:

  1. Chemăm la înțelegere, respect, profesionalism și sinceritate pe toți membrii UZPR, îndeosebi pe cei din conducerea Uniunii.
  2. Să respectăm integral Hotărârile judecătorești în cauză și rezultatele Adunării Generale din 08.09.2017, evitând astfel amestecul organelor de executare judecătorească și oprobiul mediului academic și al Societății Civile.
  3. Să organizăm alegeri la termen, conform Statutului Uniunii și să respectăm activitatea și prestigiul conducerii alese, actuale și viitoare.
  4. Să ridicăm nivelul profesionalismului, competenței, activității și implicării tuturor membrilor UZPR, pentru creșterea prestigiului Uniunii și al nostru al tuturor.
  5. Să modificăm statutul Uniunii, în părțile privind organizarea activității profesionale, etică, disciplina și deontologia ziaristului (elaborarea unui nou cod etic), diversificarea temelor și preocupărilor noastre jurnalistice, astfel încât aceasta să reflecte mai pregnant interesul național, valorile și simbolurile naționale, limba și cultura poporului român, problemele și nevoile societății românești, critica justificată a aspectelor politice neconforme cu cerințele poporului român.

În încheierea acestei scrisori patriotice, după părerea noastră, care răspunde nevoilor noastre actuale, adresăm chemarea sinceră către toți cei interesați, către asociațiile și structurile societății civile și ale mediului academic, către politicieni și sistemul de stat, să ne unim eforturile într-o solidaritate națională reală, în vederea organizării și desfășurării ample a tuturor acțiunilor dedicate marelui eveniment de marcare a Centenarului Marii Uniri și de combatere, fără forță și violență, a tuturor părerilor, atitudinilor și acțiunilor diletante venite dn partea unor forțe și grupări ostile națiunii noastre românești.

Să nu uităm că România este „pământul ales”, că poporul român este „sfânt”, prin tradiții, credință, fiind recunoscut astfel și în documente ce țin de istorie și religia creștină.

Al dumneavoastră devotat coleg,

Dipl. Ec. Petre Racanel

Leave your comment