FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Restrangerile   de  drepturi cauzate de  deciziile  autoritatilor  in   Criza  Corona Virus- COVID 19 are deja  şi va avea repercusiuni foarte grave la nivelul comunităţilor de rromi din punct de vedere socio economic, fapt care  va  determnia  revolta  din cauza  subzistentei  si asa precare iar  in toata tara vor  aparea revolte spontane din cauza foametei la  propriu  care  va crește infracţionalitatea in randurile rromilor  care au fost pusi in  fata imposibilitatii  de  a circula  sau de a  avea hrana pe masa.

Populaţia rromă constituie unul dintre cele mai afectate grupuri sociale dintre  toate categoriile defavorizate;

  • peste 80% din copiii ce aparţin etniei rromilor se afla în sărăcie lipsa de mijloace de subzistnta cornice  iar  peste 70% în sărăcie severă, autoritatile  cunoscand ca  rromii continuă să fie una din categoriile cele mai  afectate  si  vulnerabile din țară.Chiar dacă sărăcia nu are conotație etnică, este mult mai grava si evidentă în comunităţile de rromi. Lipsa de resurse materiale,  de subzitenta  a familiilor rrome este cauzată de lipsa locurilor de muncă,  cauzată de dispretul social, de insuficienţa pregătirii școlare şi profesionale a rromilor,  cu efecte  negative asupra dezvoltării normale a copiilor stiindu-se ca multi  copii participă la realizarea veniturilor de subzistenta  a familiilor.

Orice rrom pana in criza COVID 19 traia si aducea familiei un ceva, un minim de venit de subzistenta,  fie  din locuri de munca  care  s-au inchis  romii fiind  concediati pe loc,  fie din tot felul de  activitati legale indiferent ca  acestea puteau fi uneori luate in deradere de autoritati… mici afaceri cu comert stradal, vanzare de fier vechi, etc.

Datorita Situatiei de Urgenta  si obligativitatii  distantarii sociale si inchiderii majoritatilor  activitati   si mai  ales a interdictiei de  circulatie si obligarea oameneilor  sa  stea in casa,  toata  comunitatea de rromi deja  a  ajuns   sa  fie   expusa unui adevarat  genocid prin lipsuri si infometare pentru ca autoritatile  pur  si simplu  au uitat  de  aceasta  categorie nu traieste toata  din ajutoare sociale.

Mutaţiile produse în viaţa economică, socială  a României a deschis calea unor transformări în domeniul protecţiei sociale, proces care a acutizat,amplificat SITUAŢIA ECONOMICĂ a populaţiei.

Protecţia socială se concretizează prin programe sociale care cuprind măsurile  instrumentele menite să asigure  asigurarea subzistentei si  protecţia populaţiei de efectele negative ce au aparut  in sfera polulatiei rrome deosebit de vulnerabile în situaţia de criză  fata de  care  autoritatile  au uitat  complet – sănătătea populaţiei; protecţia handicapaţilor; protecţia copilului și a tineretului; protecţia socială complementară.

Astfel se pune întrebarea dacă există o perspectivă în a schimba în bine viaţa acestor cetățeni români de etnie rromă și  a copiilor acestora ?

De aceea se impune o implicare accentuată a autorităţilor în sprijinirea familiilor rrome de a-şi asigura şi a le asigura o viaţă decentă;  o politică socială coerentă şi susţinută privind grupul de etnie rromă, este necesară o soluţie potrivită pentru schimbarea situaţiei rromilor şi astfel oferirea unui viitor mai bun copiilor cetățenilor români de etnie rroma.

Suntem conştienţi că bugetul nu reprezintă un sac fără fund, numai că, în ultimii 30 de ani, de câte ori este vorba de bugetul ministerului educaţiei, de investiţii bugetare reale în educaţie sau de scadere a sărăciei în rândul populaţiei de etnie rromă,nu se găsesc resurse financiare.

Această lipsă de finanţare este relevantă datorită faptului că acutizează educaţia primară.

De aceea putem spune că ,costurile necesare şcolarizării, coroborate cu nivelul de trai scăzut la nivel naţional, sunt o barieră în calea copiilor de etnie rromă de a beneficia de sistemul de educaţie si insertie sociala

Inegalitatea are un efect profund asupra rromilor, împiedicând mobilitatea economică şi cea a ţării, cu potențial de creştere pe termen lung. 7 din 10 copii cetăţeni români de etnie rromă fiind săraci.

Glasul rromilor strigă către instituţiile stat

“Prin Instaurarea izolarii si  Carantinei,

Dacă nu ne va ucide  COVID 19

Ne va ucide Foamea  !

 În lupta pentru supraviețuire,  foamea si sărăcia  va  forta  oamenii sa devina animale sis a  comita infracţiuni.

Or, niciun om nu se  hraneste  cu teorii sociale si drepturi la  subzistenta  si libertate abrogate:

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică sunt  prevăzute de Constituția României

(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant

 Nevoile omului constituie mobilul întregii sale activităţi socio-economice.

Orice fiinţă umană pentru a trăi şi a se dezvolta are nevoie de:

Recunoaşterea demnităţii inerente omului, precum şi egalitatea  caracterul inalienabil al drepturilor lor, sunt fundamentul libertății, dreptății şi păcii în lume.

Demnitatea şi valoarea fiinţei umane sunt hotărâtoare în promovarea progresului social  instaurarea celor mai bune condiţii de viață într-o libertate cât mai deplină.

De aceea oamenii au dreptul la ajutor, la protecţia socială atunci când este nevoie și la vegherea menţinerii Statului confortului economic , în acest sens trebuind sa beneficieze de protecţia şi de asistența de care au nevoie pentru a putea să joace pe deplin rolul lor în societate.

Factorul social economic este cel care determină inegalitatea care porneşte de la împărțirea,  redistribuirea politicilor  de  restrangere d e drepturi raportat la  realitatea  resurselor in care  sunt obligati rromii sa  supravietuiasca

Astfel ,

 Este imperativ,  sa  fie  constituita de urgenta  celula de criză  a  alutoritatilor statului roman pe problemele rromilor.

 Si   va  solicitam  imperativ   reunirea de  grupuri comune de lucru ale  autoritatilor  romane impreuna cu liderii comunitatii de  rromi    pentru rezolvarea de urgenta  a  imperativelor  subzistentei  grupurilor  si cazurilor grave avand în vedere  stadiul de sărăcie în care trăiesc patru milioane cinci sute de mii de cetăţeni români de etnie rromă,

altfel ne vom confrunta cu o creştere alarmantă a infracţionalităţii din rândul comunităţilor de rromi, cu iminenta  revoltelor  si agresiunilor  spontane  asupra cetățenilor,  datorită sărăciei, cresterea tâlhăriilor,  furturilor  si actelor antisociale,  posibil la  izbucnirea unui  adevarat  război civil între rromi şi forţele de ordine,    forte  de ordine  si politicieni  care  “se  fac  ca  nu inteleg”  ce inseamna  sa  stai in casa  si sa  mori, la propriu,  de foame,  fiind impiedicat  ca om  intr-o societate europeana,  sa iti asiguri subzistenta,  prin ignorarea milioanelor de  romi  si  lipsa  de  coerenta  a deciziilor  autoritatilor .

Asteptam  convocarea de urgenta si demararea  activitatilor autoritatilor  romane impreuna   cu  Celula   de Criză pe Problemele Rromilor (CCPR).

Cu stimă

Celula de criză pe problemele rromilor (CCPR) reprezentată

 Sorin Grigoraş,             Ion Constantin,                     Stoican Nicolae,

Societatea civila prin Federația Societatea Civilă Românească, Partide, Federaţii , ONG-uri.

 Contact:  e-mail: partiduldreptatesiunire@gmail.com: nr telefon: 0786987976

Leave your comment