FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Identificarea problemei:

Sănătatea, educația și instrucția sunt condiții elementare și obligatorii, care fac parte din nevoile și drepturile fundamentale ale omului pentru a devein o ființă socială, care a dobândit și o profesie capabilă să-l asigure existent.

Definirea problemei și contextul acesteia:

Incapacitatea sistemului educațional actual, reprezentat de învățământul public și în mare parte de învățământul privat de a asigura, în proporție importantă realizarea de absolvenți capabili să fie cetățeni ai Europei și ai lumii;  mă refer la dobândirea abilitații de a se exprima curent într-o limbă străină și totodată de a fi acceptați și de a fi competitivi pe piața muncii naționale europene și mondiale.

Acest lucru este demonstrat de o serie de indicatori relevanți din care citez o mică parte:

 • Scădera fără precedent în istoria noastră a prestigiului școlii în general ca instituție fundamentală a statului român, care asigură educația și instrucția populației și care reprezintă o responsabilitate elementară și obligatorie a Guvernului României.
 • Scăderea fără precedent a prestigiului corpului profesoral printr-o serie de măsuri emanate de la chiar Guvernul  României, mai ales în ultimii zece ani:
  • Scăderea drastică a salarizării, blocarea ocupării posturilor vacante și a promovărilor ani de zile;
  • Lipsa unei legislații ferme care să apere prestigiul si demnitatea școlii ca instituție și a corpului profesoral, ceea ce a permis insultarea și chiar lovirea și amenințarea unor profesori de către elevi și/sau părinții acestora în chiar spațiul clasei și al școlii, fără vreo cosecință semnificativă pentru făptuitorii acestor actiuni reprobabile față de școală și slujitorii ei;
  • Au fost și cazuri în care nu s-a asigurat în acest climat nici securitatea vitală a elevilor, culminând cu ucidrea unui elev în clasă de un alt elev, la un liceu din Județul Drobeta – Turnu Severin. Pedeapsa pentru elevul ucigaș: stupoare, scăderea notei la purtare.

Nu e de mirare că în acest climat au apărut și o serie de alți indicatori relevanți pentru incapacitatea școlii de a asigura o educație și instrucție corespunzătoare populației:

 • Peste 200.000 analfabeți înregistrați;
 • Peste 200.000 absolvenți de liceu fără bacalaureat în ultimii 3 ani;
 • Lipsa manualelor pentru clasele primare I și II;
 • Din cele șase variante reușite la ultima licitație pentru aceste manuale – fiecare profesor în parte va decide pe care îl solicită și nu o comisie competentă a Ministerului Educației și Învățământului;
 • Sistemul de derulare a învățământului nu asigură o pregătire temeinică a elevilor din prima zi de școală;

Soluții:

 1.       Legislație inclusiv inițiative legislative din partea societății civile adresata Parlamentului României, prin care să se apere prestigiul școlii și al corpului profesoral de orice imixtiune și agresiune dinafară sau dinăuntrul școlii; în această legislație trebuie să se prevadă pentru abaterile grave care lezează autoritatea școlii și a corpului profesoral precum și siguranța și securitatea celorlalți elevi și a învățământului derulat cu aceștia, sancțiuni care să meargă până la exmatricularea din învățământul de zi a făptuitorilor.
 2.       Creșterea salariilor a tuturor profesorilor din învățământul preuniversitar cu 50 % în trei etape eșalonate pe următorii doi ani.
 3.       Manualul care să asigure un trunchi comun de bază al cunoștințelor pe care trebuie să le asigure învățământul primar și scoala în general, fiecare disciplină să fie aleasă de o comisie de specialitate a ministerului învățământului investită cu această autoritate. În afara acestui manual de bază și obligatoriu, fiecare profesor poate opta și pentru folosirea unor manuale alternative, complementare la trunchiul comun din cele declarate câștigătoare pentru tipărirea manualelor școlare. Numai astfel se pot asigura cunoștințele de bază obligatorii pentru fiecare disciplină pe care manualele alternative și profesorul de la clasă le pot complete și cu alte cunoștințe, etc. Fară asigurarea unor cunoștințe de bază obligatorii în fiecare domeniu nu se pot evita lacune elementare în formarea unei personalități, de tipul clei care a dus la confundarea Lupoaicei Capitoline cu o vulpe, de către o persoană din fruntea ierarhiei sistemului de învățământ.
 4.       Exigența la examen este necesară și o promovăm dar aceasta trebuie să fie în concordanță cu programa de învățământ derulată la clasă și cu exigența normală de pe parcursul întregului an de învățământ.
 5.       Calendarul examenelor și concursurilor  pentru ocuparea posturilor și a promovărilor  în întreg sistemul de învățământ universitar și preuniversitar să fie stabilit prin lege și cu derulare anuală. Astfel se va asigura perfecționarea și stabilitatea cadrelor didactice care pot opta pentru o carieră didactică previzibilă și ocrotită de lege.
 6.       Diversificarea învățământului preuniversitar în concordanță cu piața muncii naționale, europene și mondiale în licee teoretice școli medii tehnice, școli de arte și meserii și  școli profesionale.
 7.      Este necesar ca reprezentanți ai societății civile, desemnați de către forurile autorizate ale acesteia să participe în calitate de consilieri și parteneri de dialog la diferite nivele ale instituțiilor care asigură derularea sistemului de învățământ din România: departamente ale ministerului învățământului și educației, consilii profesorale din instituții de învățământ superior, colegii și licee, unități de învățământ prescolar.

 

Prof. Dr. Ioan Gherghina

Federația Societatea Civilă Românească

Etichete: ,

Leave your comment