FSCR - Impreuna vom salva Romania!

În interiorul şi dincolo de graniţele României

Apărută în contextul general al lumii contemporane, în plan geopolitic şi geostrategic, primul volum din trilogia “Războiul spionilor”, în Editura PHOBOS, semnat de domnii Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase, poate fi considerat, fără nici un fel de exagerare, o carte EVENIMENT. Universul spionajului real nu este accesibil multor scriitori, iar literatura română, în acest domeniu, este extrem de săracă.

Cartea este structurată după criterii ştiinţifice, străbătute de la un capăt la altul de firul roşu al unei profunde analize şi a unei logici de neclintit, susţinute de o mare cantitate de informaţii care conving şi îndeamnă la meditaţie. Cu o judecată rece, în afara oricăror patimi politice şi interese de partid, analiştii Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase pun în lumină, spre aprecierea marelui public, adevăruri cutremurătoare.

Aşa cum rezultă din chiar titlul cărţii, autorii acordă o atenţie deosebită locului şi rolului serviciilor secrete ale României în contextul intern şi internaţional deosebit de complexe. Viziunea analiştilor Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase, sobră şi pătrunzătoare, cu privire la serviciile secrete de spionaj şi contraspionaj, este una modernă, în deplină consonanţă cu imperativele epocii pe care o trăim.

Serviciul Român de Informaţii, destinat securităţii interne, şi Serviciul de Informaţii Externe, la care se cere adăugată şi Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, specializată în cercetarea strategică militară externă, sunt organe de importanţă vitală pentru existenţa României ca stat. Din păcate, acestea sunt încă departe de standardele minime de profesionalism şi performanţe.

Autorii tratează fenomenul terorismului contemporan, atât la scară internaţională, cât şi pe plan regional, adică în Balcani, acest „etern butoi de pulbere al Europei”. Bazat pe informaţii de ultimă oră, Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase demonstrează prezenţa în România a unor elemente şi structuri teroriste, aparţinând celor mai cunoscute organizaţii teroriste din lume.

Totodată, autorii acordă o deosebită atenţie atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, încheiate cu distrugerea totală a World Trade Center şi parţială a Pentagonului, precum şi efectelor produse de acestea la scară mondială. Nu încape îndoială că prăbuşirea celor doi giganţi gemeni de la World Trade Center, simbolul puterii economice americane, va intra în istoria universală alături de asemenea evenimente epocale, precum căderea Constantinopolului la 29 mai 1453, căderea Bastiliei la 14 iulie 1789, căderea Palatului de Iarnă la 7 noiembrie 1917.

Data  de 11 septembrie marchează trecerea de la terorismul modern al secolului XX la super-terorismul secolului XXI, capabil să producă efecte strategice.

Autorii prevăd că, în anii ce urmează, fenomenul terorist se va amplifica, având argumente solide în acest sens. La cele spuse de autori s-ar putea adăuga aprecierea că, pe măsură ce se angajează alături de SUA în „războiul împotriva terorismului” şi dacă România îşi va pune teritoriul la dispoziţia SUA pentru înfiinţarea de baze militare, aşa cum se prevede în Memorandumul din 3 martie 2004 semnat între cele două state, teritoriul românesc ar putea deveni ţinta unor lovituri devastatoare.

Valoroasă de la un capăt la altul, cartea scriitorilor şi analiştilor de marcă Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase atinge cote maxime în partea a doua (ca un singur exemplu): „Ofensiva spionajului ungar în Transilvania şi rolul jucat de UDMR în atingerea obiectivelor impuse de Budapesta”!

Asumându-şi toate riscurile, autorii pun în lumină adevăruri zguduitoare şi dureroase, demonstrând, cu date şi „informaţii beton”, modul în care România este subminată în mod sistematic şi permanent, cum este împinsă încet dar sigur spre federalizare şi, în final, spre dezmembrare. Toate acestea se datorează bazei economice extrem de precare a societăţii româneşti, ceea ce ne face să fim lipsiţi de coeziunea socială, de disciplina socială şi de cultul muncii, adică acele caracteristici fundamentale proprii unei naţiuni moderne.

Autorii demonstrează că toate guvernele care s-au perindat la conducerea României din 1990 şi până în 2004 s-au dovedit incapabile să soluţioneze problemele majore ce confruntă societatea românească şi impotente în faţa ofensivei continue a Ungariei împotriva intereselor României în toate planurile, dar mai ales în spaţiul Transilvaniei.

Cartea domnilor Bogdan Păpădie şi Gabriel I. Năstase atrage, nu numai prin volumul şi valoarea informaţiilor, profunzime şi acurateţea concluziilor şi aprecierilor, ci şi prin stilul direct, convingător, curat şi năvalnic precum un râu de munte.

 

Colonel (r) Florian Gârz

Scriitor şi analist politico – militar

Federația Societatea Civilă Românească

 

Etichete: ,

Leave your comment