FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Stimate Domnule Președinte al FSCR,
Onorat Forum, Onorată Audienţă, Dragi Prieteni,

Din motive obiective, nu pot fi prezentă, astăzi, alături de dumneavoastră, la evenimentul FSCR pe care ţin să-l salut pe această cale și la care vă doresc mult succes. Sunt convinsă că dumneavoastră, cei prezenţi la acest eveniment important al Societăţii Civile Românești, veţi oferi cea mai bună calitate dezbaterilor și tuturor lucrărilor propuse pe Ordinea de Zi.

Mai întâi, doresc să-mi exprim satisfacţia cu privire la excelentul început de colaborare între FSCR și Diaspora Progresistă-Romanian Open Society Abroad (DP-ROSA), colaborare din care deja s-au zidit primele cărămizi la fundaţia podului atât de necesar între societatea civilă românească din ţară și cea din afara graniţelor României. Sper ca în anii următori să finalizăm împreună construcţia acestui pod și să avem înţelepciunea și talentul de a-l transforma în unul dintre cele mai funcţionale instrumente prin care să producem un impact pozitiv cât mai măsurabil, în vieţile românilor de pretutindeni.

Importanţa Societăţii Civile Românești și creșterea coeficientului de solidaritate a românilor de pretutindeni trebuie subliniate acum mai mult decât oricând: deficitul democratic la români se află la cote minime, alarmante, iar problemele economice și sociale demonstrează foarte clar nevoia de reformă politică.

O clasă politică incompetentă și ineficientă este întotdeauna încurajată de absenţa societăţii civile reale, active, luptătoare.

Doar o societate civilă solidă și activă pe multiple planuri poate exercita presiune legitimă în vederea schimbării, în vederea Reformei, în vederea impunerii Binelui Social. Cu cât societatea civilă e mai haotică și mai fragmentată, cu atât corupţia politică înflorește, în detrimentul dezvoltării și al progresului societăţii respective. Și care este nivelul la care se iau decizii, dacă nu la nivel politic? De aceea, existenţa și întărirea societăţii civile este fundamentală în procesul de reformă și de dezvoltare pe toate planurile.

Situaţia economică, politică și socială a românilor este departe de a fi strălucită. Nici românii din ţară, nici cei plecaţi temporar sau definitiv nu ne bucurăm pe deplin de drepturile noastre, de recunoașterea competenţelor noastre reale, de respectul pe care-l merităm, dacă facem niște comparaţii simple cu ceilalţi cetăţeni europeni. Imaginea României la nivel internaţional, și, în special, la nivelul Uniunii Europene, a suferit în ultimii ani și suferă în continuare de pe urma incompetenţei unor oameni așezaţi în poziţii cheie. Ieșirea din criză nu se va putea face cu astfel de oameni nepregătiţi, non- funcţionali, de multe ori cu o atitudine arogantă și distantă faţă de români dar și faţă de partenerii
externi. Acești oameni nu ne aduc nici un serviciu. Pe asemenea poziţii nu ne trebuie așa ceva, deoarece pericolul mare este să suferim în continuare cu toţii de pe urma incompetenţei lor, fără a rezolva niște lucruri simplu de rezolvat dealtfel! Ci putem rezolva problemele cu ajutorul concertat al celor mai buni dintre noi, al celor mai pregătiţi, mai competenţi din toate punctele de vedere.

Astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie de activarea la maxim a elitelor de gândire și de acţiune civică românești. Noi, în DP-ROSA nu promovăm segregarea claselor sociale, departe de noi acest lucru, însă promovăm cu tărie VALORILE ROMÂNEȘTI. Suntem convinși că doar astfel vom salva ceea ce se mai poate salva și suntem convinși că doar astfel se va putea realiza mult-dorita relansare naţională.

Rolul nostru, al societăţii civile, este în primul rând de a identifica, de a diagnostica problemele societăţii așa cum sunt ele în mod real, dar, mai ales, de a interveni constructiv în vederea găsirii soluţiilor necesare, în beneficiul tuturor. O societate civilă solidă, coerentă, funcţională, poate face acest lucru – și avem suficiente modele în Europa, nu trebuie să ne rușinăm să învăţăm de la alţii atunci când este cazul
!

Avem atâtea soluţii la îndemână: putem să învăţăm de la alţii mai buni decât noi pe anumite sectoare, iar în același timp putem să ne promovăm propriile valori, activând propriile noastre elite de gândire, să creem împreună modele de primă mână, inovatoare, geniale! Munca unor asftel de oameni va ajuta întreaga societate și exact asta ne trebuie! Însă pentru aceasta trebuie să combatem procesul criminal de tâmpire și de demoralizarea naţională, trebuie să combatem fragmentarea și ura dintre noi, trebuie să combatem corupţia morală și mizeriile pe care ni le facem între noi! Trebuie să combatem
izolarea și alungarea peste graniţe a tineretului creator, a celor mai buni și mai curaţi dintre noi, a șansei
noastre de mâine !

Să nu ne mai ucidem profeţii, să nu ne mai dușmănim elitele creatoare, să readucem recunoașterea
valorilor în prim plan, și vom prospera cum nu am făcut-o niciodată în istoria noastră! Românii trebuie
să-și recâștige Demnitatea, Onoarea, Bunul Simţ strămoștesc, pentru a se salva pe ei inșiși de la pieire. Există atâtea oportunităţi prin care românii ar avea de câștigat, dacă ar avea încredere în propriile lor valori, dacă le-ar activa pe acestea și dacă ar face pasul decisiv de a ieși din regresul moral, spiritual, psihologic.

Este bine să avem „omul potrivit la locul potrivit”, iar toţi acești „oameni potriviţi” trebuie să promoveze interesul comun, munca și o atmosferă generală de onoare, de respect reciproc și de acceptare a valorilor reale ale celuilalt, în direcţia progresului societăţii, inclusiv a celor mai slabi. Fibra Morală, în acest context sistemic functional și progresist, este absolut indispensabilă. Într-un asemenea sistem nu există minciună, nu există corupţie, invidie sau individualism, ci primeaza Interesul Comun.

Cred că politica este unul din domeniile cele mai exigente ale vieţii, poate cel mai exigent dintre toate. Sunteţi de acord cu mine, că, spre exemplu, un bucătar nu poate realiza cu succes operaţii pe cord deschis, la fel cum nici un șofer de taxi nu poate zbura în spaţiu, manevrând o navă spaţială. Și atunci de ce așteptăm cu toţii ca unii oameni cu patru clase să se priceapa la politică, la treburile culturale, sociale și economice ale tuturor cetăţenilor?

Cum putem spera ca niște oameni atei, iubitori de arginţi, egoiști, vanitoși, zgârciţi, posesori de caractere vulgare, demagogi, ar putea vreodată vibra cu adevărat la durerile celor slabi și nevoiași, sau la creaţiile celor mai sensibile minţi?

De ce ne mirăm că economia ţării este distrusă, dacă societatea civilă a fost de acord cu o pază nepotrivită a bunului comun? De ce a fost acceptat „lupul paznic la stână”?

De ce ne mirăm că imaginea externă a ţării este deficitară, când unii dintre reprezentanţii noștri politici la nivel extern nu cunosc nici măcar o limbă străină?

Și acestea sunt doar câteva întrebări, care ţin de substanţa noastră fundamentală și de un proces corupt de selecţie a reprezentanţilor pe poziţii-cheie. Nimic mai simplu! Îmi permit să vă invit să reflectaţi cu multă responsabilitate la întrebările de mai sus. Cu cât veţi reflecta cu mai multă responsabilitate, cu atât cresc șansele să deveniţi chiar dumneavoastră înșivă Factori ai Schimbării.

Politica, da, este cel mai exigent domeniu al vieţii, deoarece de calitatea ei depinde nivelul de trai al tuturor, libertăţile fundamentale ale tuturor, șansele de progres ale tuturor. O politică de calitate nu se poate obţine decât cu apo rtul vo luntar și perm anent al uno r o ameni de calitate, niște m isio nari în întregul sens al cuvântului, care nu urm ăresc beneficii pro prii din practicarea po liticii, c i urm ăresc Binele Comun, ducând o viaţă mai austeră decât ceilalţi, mai curată spiritual și mai disciplinată din toate

punctele de vedere, condiţii fundamentale pentru păstrarea în bună ordine a calităţilor necesare politicii: puterea și limpezimea gândirii, viziunea, vederea strategică, inspiraţia, creativitatea, energia.

Trebuie să ne re-descoperim, sau să re-inventăm, dacă este nevoie, frumuseţea noastră internă, a relaţiilor de bun simţ dintre români. O relaţie de bun simţ permite atât celui competent să-și câștige, prin muncă cinstită, locul meritat, dar și celui mai slab să-și găsească, tot prin muncă cinstită, rolul său social la care se pricepe cel mai bine. Nici un rol social sau politic nu trebuie să se excludă unul pe celălalt, ci ele trebuie să se respecte reciproc și să lucreze într-un echilibru funcţional, protejându-i pe toţi.

Nutresc speranţa că românii vor găsi resursele interne și externe necesare pentru o relansare morală cât mai curând, pentru maturizarea și purificarea mentalului social în vederea reformei și progresului social și politic. Personal, îmi asum responsabilitatea de cetăţean român și de reprezentantă activă a socvietăţii civile românești, alături de colegii mei din cadrul DP-ROSA, promovând valorile românești în afara graniţelor ţării. În același timp, construim în continuare multiple legături directe la lumea externă, cea în care trăiesc ceilalţi cetăţenii europeni, fără să uităm nici o clipă poziţia îngrijorătoare a României în comparaţie cu celelalte state europene.

Dorinţa noastră este să putem ajuta mai mult dezvoltarea Societăţii Civile Românești din ţară, pentru a interveni mai consistent la nivelul reformei și dezvoltării naţionale, în viitorul cât mai apropiat.

În încheiere, doresc să vă transmit invitaţia mea și a colegilor mei la Conferinţa Anuală DP-ROSA care va avea loc pe 1-2 noiembrie 2013, la Bonn, în Germania. Acolo se vor prezenta rapoartele noastre de activitate a anului 2013 și se va lansa în dezbatere publică Agenda 2014 a DP-ROSA, unde vă invit să participaţi activ.

Salut, încă o dată, Forumul și vă doresc mult success la lucrări!

Bruxelles, 25 septembrie 2013

Dr Mihaela Mereși
Membră Fondatoare a Diasporei Progresiste-Romanian Open Society Abroad (DP-ROSA)

Leave your comment