FSCR - Impreuna vom salva Romania!
Cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice şi 10 ani de la dezvoltarea unui parteneriat amplu de prietenie şi cooperare între China şi România, deschidem în website-ul nostru o rubrică specială dedicată acestui eveniment, intitulată Punte între Marele Zid şi Carpaţi. Aceasta va cuprinde Prezentările celor care au adăugat câte o cărămidă la construirea marelui edificiu al prieteniei chino-române, Sala de lectură, Instantanee – fotografii din arhivă, Luo Dongquan: 50 de ani de studiu al limbii române, amintiri, evocări şi povestiri.China şi România sunt despărţite de munţi şi ape, dar prietenia dintre cele două ţări şi popoare îşi are rădăcinile în trecutul îndepărtat. În secolul al XVII-lea, Nicolae Milescu Spătarul, însărcinat de ţarul Rusiei, ajunge pe pământul Chinei şi, la întoarcere, scrie „Jurnal de călătorie în China”. La sfârşitul anului 1939, medicul român, Bucur Clejan, împreună cu soţia şi medicul David Iancu au venit în China, pentru a ajuta poporul chinez în războiul de rezistenţă împotriva agresiunii japoneze.

După proclamarea R.P.Chineze, la data de 5 mai, au fost stabilite relaţii diplomatice între China Nouă şi România. De altfel, România este a treia ţară, după URSS şi Bulgaria, care a recunoscut şi a stabilit relaţii diplomatice cu R.P.Chineză. Pe parcursul celor 65 de ani, relaţiile de prietenie şi cooperare dintre cele două ţări s-au intensificat necontenit, devenind un model de urmat pentru relaţiile interstatale. Prietenia tradiţională dintre cele două ţări şi popoare este o bogăţie comună. Aceasta trebuie cunoscută, moştenită, dezvoltată şi transmisă din generaţie în generaţie.

http://romanian.cri.cn/161/2014/07/01/Zt1s150591.htm

Etichete:

Leave your comment