FSCR - Impreuna vom salva Romania!

În contextul unei Globalizări cu efecte mai mult sau mai puțin fericite pentru România, precum și a impactului integrării Țării Noastre în Uniunea Europeană, Departamentul de Relații Externe al Federației „Societatea Civilă Românească” ar trebui să joace un dublu rol fundamental, axat atât pe observarea problematicilor cetățenești de interes european, cât și pe intervenția oportună în domenii cetățenești de interes național.   În acest sens, apreciez ca fiind benefică urmărirea cu interes constant a unor piste de colaborare constructivă cu alți actori ai societăților civile din celelalte state membre ale Uniunii Europene (asociații sau organizații apolitice, cu activități similare sau compatibile cu cele desfășurate de FSCR).

Nu trebuie pierdut din vedere faptul că anumite probleme cu care se confruntă societatea civilă românească se regăsesc, în mod inevitabil, și în rândul altor societăți civile europene.  Drept urmare, realizarea și consolidarea unei eventuale colaborări între reprezentanți ai FSCR și reprezentanți ai celorlalte asociații sau organizații ale societăților civile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ar putea contribui la sporirea  șanselor de rezolvare a problemelor survenite la nivel național, în fiecare  din cele 27 de societăți civile europene.   Multe din aceste probleme naționale pot fi deja comune la nivel european sau pot deveni comune la un anumit moment dat, în funcție de rapiditatea, intensitatea și argumentele răspunsului societății civile.

Este de remarcat faptul că, prezența la vot în cadrul alegerilor europerlamentare este din ce în ce mai scăzută la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, ceea ce ne conduce la concluzia logică a scăderii treptate a gradului de interes a cetățenilor europeni față de instituțiile europene și în special față de Parlamentul European.  În acest context, apreciez că existența unei forțe civile unitare la nivel european denumită Societatea Civilă Europeană (SCE), ar putea constitui o veritabilă contra-pondere față de deciziile și acțiunile, mai mult sau mai puțin înțelepte, a parlamentarilor europeni.   În acest sens, vă supun atenției următoarele etape propuse în vederea constituirii unei colaborări cu asociații reprezentative ale societății civile din celelalte state membre UE:

  1. Identificarea, cu precădere la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, a cât mai multor asociații sau organizații naționale, cu activități și vectori de implicare centrate pe sfera de interes civil–cetățenesc, similare sau compatibile cu cele deșfășurate de FSCR;

 

  1. Contactarea liderilor acestora, în vederea realizării unor parteneriate constructive între FSCR și aceste asociații și/sau organizații;

 

  1. Promovarea conceptului de SOCIETATE CIVILĂ EUROPEANĂ” (SCE), în urma unei propuneri lansate la nivel european de către FSCR;

 

  1. Fondarea “SOCIETĂȚII CIVILE EUROPENE” (SCE), cu Sediul Central la București și acordarea titlului de membru fondator Federației Societății Civile Românești;

 

  1. Stabilirea obiectivelor “SOCIETĂȚII CIVILE EUROPENE” și demararea acțiunilor concrete de promovare a SCE și a activităților desfășurate în slujba cetățeanului european;

 

  1. Stabilirea responsabilităților și angajarea fiecărei organizații naționale a “SOCIETĂȚII CIVILE EUROPENE” în derularea activităților pro-cetățean la nivel european;

 

  1. Prezentarea, în contactele cu instituțiile europene (Consiliul Europei, Comisia Europeană, Parlamentul European, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Europeană de Justiție, etc), a diferitelor probleme cu care se confruntă cetățeanul european, acompaniate de propuneri și puncte de vedere formulate de către conducerea “SOCIETĂȚII CIVILE EUROPENE”.

Leave your comment