FSCR - Impreuna vom salva Romania!

21.02.2011

Vă informam că s-a înfiinţat şi funcţionează legal Federaţia “Societatea Civilă Romanească”, un pol social puternic care s-a implicat într-un amplu proces de coagulare a  tuturor forţelor sociale, pentru iniţierea unui dialog şi a unei colaborari, pe bază de parteneriat, cu factorii guvernamentali şi neguvernamentali din România, cu organizaţiile politice şi apolitice, cu Parlamentul, Administraţia Prezidenţială şi toate instituţiile de stat şi de putere ca, prin mijloace exclusiv paşnice, să militeze împreună pentru scoaterea României din haosul şi criza generalizată în care se află şi pentru asigurarea relansării ei economice şi sociale.

Federaţia  SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ este înscrisă în Registrul federaţiilor, aflat la grefa Tribunalului Argeş, în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 24/03 februarie 2010.

 

La 12 August 2010, a avut loc Forumul– Semnal pentru lansarea acestei noi organizaţii cu caracter exclusiv social şi civic, la care au participat şi au aderat  reprezentanţi ai unor ONG- uri, patronate, asociaţii şi sindicate, forţe politice, ambasade, cercuri de afaceri de la Bucureşti, cercuri de presă, TV, Radio, academice şi reprezentanţi ai Familiei regale şi ai Clerului.

Forumul a adoptat în unanimitate o Declaraţie-Rezoluţie, care conţine mesajele adresate întregii societăţi româneşti, de către membrii fondatori ai organizaţiei şi participanţii la Forum.

Această nouă organizaţie nonguvernamentală nu a apărut ca o reacţie de opoziţie fată de putere sau clasa politică, ci ca o structură socială puternică, cu o bază socială de milioane de români, la nivelul întregii societăţi, care îşi oferă întregul potenţial, pe care îl pune în slujba populaţiei şi a colaborării cvasi- sociale, în scopul creşterii bunăstării şi prosperităţii poporului roman.

 

Constituirea Federaţiei “Societatea Civilă Românească” – FSCR. –  este expresia suferinţelor şi nemulţumirilor sociale ale cetăţenilor umiliţi şi dezamagiţi de politicienii şi guvernanţii care s-au succedat la putere în ultimii 20 de ani.

 

Pe fond, obiectivul central al organizaţiei este crearea unui pol social puternic, care să aibă capacitatea  şi atracţia de a coagula toate  forţele sociale patriotice,  în scopul deturnării actualului curs greşit al dezvoltării social-economice din România, spre reforme autentice şi transformarea statului într-un instrument eficient, care să lucreze realmente în favoarea poporului şi pentru realizarea interesului naţional.

Toate aceste forţe sociale, inclusiv politice şi guvernamentale, vor constitui nucleul societăţii româneşti, care va fi capabil să controleze puterea şi în dialog şi  colaborare cu aceasta şi întreaga societate să conceapă un plan şi o strategie, bazate pe realităţile româneşti, de relansare economică a ţării şi ameliorare a situaţiei grave în care se află populaţia. Deşi nu are caracter politic, Societatea Civilă Românească va colabora strans cu toate forţele politice de la putere şi din opoziţie, în scopul întocmirii unei strategii realiste de scoatere a ţării din criză şi haosul care există în România.

Când vorbim despre forţe sociale, avem în vedere un spectru larg reprezentat de oameni simpli şi personalităţi marcante, de organizaţii, asociaţii, sindicate, fundaţii, patronate,  partide politice, factori guvernamentali şi neguvernamentali,  toate chemate să spună un NU hotarât politicii injuste şi antinaţionale, care a  adus ţara într-o situaţie disperată, catastrofală, iar populaţia în pragul distrugerii biologice şi a unei sărăcii fără precedent.

 

Demersul nostru porneste de la realitatea că, în prezent, prin Constituţie, cetaţeanul este în slujba Statului şi nu invers, cum ar trebui, iar  Societatea Civilă  nu are încă instrumente reale, eficiente prin care să poată trage la raspundere şi sancţiona reprezentanţii autoritaţii de stat.

 

Situaţia care s-a creat în România impune acţiuni imediate şi concrete pentru  recompunerea clasei politice, reluarea de la capăt a reformei statului şi societăţii, eliminarea fermă a planurilor şi programelor antipopulare de ieşire din criză şi de dezvoltare viitoare a ţării, care favorizează doar pe politicieni şi îmbogăţiţii fără just temei, transformând societatea într-un câmp de experienţe nefaste şi nocive pentru popor.

 

Mesajul nostru social către toate forţele din România este chemarea la unire, unitate şi solidaritate, la toleranţă şi conlucrare fructuoasă, la lupta împotriva corupţiei şi furtului avuţiei naţionale, pentru asigurarea prosperităţii şi bunăstării poporului român.

 

Pana în prezent, implementarea acestui proces de transformare calitativă a  societăţii, politicii şi economiei  nu a fost posibilă,  întrucât în fapt nu au existat o autentică societate civilă şi o clasă medie, care să asigure suportul dezvoltării sociale.

 

Ne propunem, pornind tocmai de la aceasta realitate, să coagulam în sfârşit toate forţele existente în România, de orice natură sau culoare politică, dornice să lucreze pentru popor şi să împartă cu poporul atât binele, cât şi răul şi să interzică ferm crearea în continuare a grupurilor de interese, care acţionează şi fură în interesul lor şi al celor care le susţin.

 

Acest mesaj conţine în sine şi alte aspecte şi elemente privind munca şi drepturi egale pentru toţi, acţiuni pentru instaurarea echităţii şi dreptăţii sociale, concordiei şi reconcilierii  naţionale, evitarea cu desăvârşire a stărilor de încordare între minorităţi, precum şi a exploziilor sociale iminente, apelul la solidaritate şi cooperare internă şi externă, eliminarea totală a corupţiei şi redistribuirea echitabilă şi justă, după merit şi contribuţie,  a resurselor ţării.

 

Adresăm un apel de pace şi colaborare organizaţiilor similare din străinătate, cărora le solicităm sprijin, solidaritate şi înţelegere în efortul nostru de a reveni pe calea normalităţii şi a unei acţiuni naţionale concertate, spre binele poporului şi al prietenilor noştri externi şi interni.

Transmitem mesajul nostru, aşa cum este el formulat în prezentarea de faţă, ambasadorilor şi altor reprezentanţi ai misiunilor diplomatice la Bucureşti şi le adresăm rugămintea să informeze ţările şi Guvernele domniilor lor, organismele sociale din statele europene, despre intenţiile noastre  juste,  sinceritatea mesajului nostru şi, desigur, despre nevoia de sprijin internaţional pentru edificarea în România a unei societăţi bazate realmente pe o economie de piaţă edificată, dar cu respectarea principiilor morale,  ale echităţii şi legalităţii, obligatorii pentru toţi şi mai ales pentru Putere.

 

Colaborarea strânsă între FSCR şi  Alianţa Internaţională Antidrog (AIA), pe bază de parteneriat inclusă într-un Protocol bilateral convenit şi semnat de comun accord, în domeniul combaterii fenomenului nociv al consumului de droguri este benefica pentru populaţie, a dat deja primele rezultate şi intenţionăm să o consolidăm şi să o updatăm la realităţile şi situaţia zilelor noastre în domeniu.

Scopul şi acţiunea noastră comună  reprezintă un răspuns la cerinţele comandamentul social actual, de reducere a fenomenului drogurilor şi de informare preventivă a segmentului tinerilor, în mod special.

Esenţa acestei colaborari trebuie să fie (şi urmărim strict pe etape realizarea acestui obiectiv) recuperarea tineretului, tratarea şi reintegrarea sa socială dar mai ales crearea sentimentului de respingere a consumului de droguri şi de independenta faţă de droguri după tratamentul antidrog adecvat.

Dorim să determinăm  şi să asigurăm independenţa faţă de droguri si să reducem  cât mai mult posibil, dependenţa tinerilor de acest flagel al consumului de droguri şi de etnobotanice.

Recaderea în drog trebuie să devină o excepţie rarisimă, trebuie elaborate programe de reintegrare comune şi de acordare a celei de-a doua şanse pentru tineri.

De asemenea, trebuie reanalizate cauzele consumului de droguri şi redusa la minim influenţa celui mai important factor  negativ contributiv, acela al sărăciei şi degradării morale a populaţiei, pe fondul subdezvoltarii economice, al corupţiei si al crizei de moralitate din Romania.

Pe aceasta linie, Guvernul are o responsabilitate imensa şi trebuie chemat la datorie, de către Societatea Civilă, adică de către noi impreună, şi determinat prin toate mijloacele să finanţeze urgent programele şi centrele de recuperare antidrog.

Putem in orice moment, în sensul de mai sus, să prezentăm autorităţilor statului un plan comun şi programe de măsuri concrete, pentru diminuarea fenomenului privind consumul de droguri.

Activitatea şi eforturile organizaţiilor noastre au un impact intern eficient, dar obiectivele noastre comune de viitor  trebuie integrate si sprijinite în cadrul efortului pan-european de combatere a drogurilor, iar pe aceasta linie se impune o colaborare instituţionalizată cu organisme similare din Europa.

 

Transmitem tuturor prietenilor  nostri în interior şi în exterior, urările noastre sincere de pace şi solidaritate, prosperitate, progres şi bunăstare.

 

 

 

Dipl. Ec. Petre Racanel

Presedinte FSCR

Leave your comment