FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Nr. 08/25.11.2010

Deşi suntem o asociaţie echidistantă politic, trebuie să recunoaştem că de data aceasta împărtăţim poziţia opoziţiei în legătură cu asumarea răspunderii de către Guvern în adoptarea Legii Salarizării Unice.

Aceasta lege are o însemnătate unică, ca şi Legea Educaţiei, întrucat vizează nivelul şi modul de viaţă al întregii societăţi pentru mai multe generaţii.

Din acest motiv considerăm că se impune o dezbatere largă, profundă şi fără grabă a prevederilor şi principiilor conţinute de aceste legi.

FSCR îşi exprimă  dezacordul privind intentia Guvernului de asumare a răspunderii pe legea salarizării, având în vedere şi faptul că adoptarea ei nu reprezintă o urgenţa pentru societatea românească, din moment ce aplicarea acesteia urmează să se facă abia începand cu anul 2012.

Adoptarea Legii Salarizării Unice este cea necesitatea prioritară a poporului român întru-cât ea reglementează automat întregul sistem economic al României. Considerăm că trebuie respectat un raport între salariul maxim şi minim ca în alte ţări din UE (exp. Germania), iar salariul minim să fie de 1000 RON.

FSCR înţelege necesitatea menţinerii unui regim de austeritate impus atât de criza  economică, cât şi exigenţele  Fondului Monetar International, ceea ce implică ajustări bugetare şi reforme structurale radicale, dar acestea nu trebuie să constituie obstacole în dezvoltarea socio-economică a ţării ci premize pentru progres şi dezvoltare.

FSCR constată că exigenţele FMI nu sunt armonizate cu exigenţele partenerilor României din Uniunea Europeană, motiv pentru care absorbţia fondurilor europene este grav afectată, cu riscul pierderii lor  şi a compromiterii programelor de dezvoltare economică şi socială.

În aceste conditii FSCR consideră ca relaţia Guvernului cu FMI trebuie să fie condiţionată de cerinţele reale ale economiei României şi cu respectarea drepturilor cetăţenilor săi la o viaţă decentă.

Preşedinte FSCR,

Petre RACANEL

Leave your comment