FSCR - Impreuna vom salva Romania!

A.I. Cuza spunea că ”Drapelul este România, pământul Patriei udat cu sângele străbunilor…., familia, casa in care ne-am născut…, simbolul devotamentului și al credinței….., trecutul, prezentul și viitorul țării, întreaga noastră istorie”, deci totul, adăugăm noi.

Românii patrioți văd în Tricolorul românesc o evoluție firească de la „curcubeul lui Zamolxe„ zeul dacilor, trecând prin Stindardul acestora și până astăzi.

Roșu, galben și albastru, culorile Tricolorului românesc, vin deci de la daci, afirmându-se ca simbol național în frământata noastră istorie trăită la cumpăna dintre ere.

Ne este cunoscut „Semnul lupului”, ancorat în simbolistica neamului și coborât din negura timpurilor. Stindardul acesta al dacilor i-a purtat în luptă, în războaiele pentru apărarea pământului dintre Carpați, Dunăre si Mare, peste care se desfășura implacabil curcubeul lui Zamolxe. El reprezenta pentru daci nemurirea.

Stindardul dacic, reprezentat de balaurul cu cap de lup, cu o compoziție coloristică în cele trei culori românești, culorile dominante ale curcubeului Zeului Zamolxe, i-a încurajat pe daci în războiul cu romanii din 101-102 era noastră.

Basoreliefurile dăltuite pe Columna lui Traian demonstrează, în mod evident și documentar, cât erau de prețuite și iubite simbolurile și însemnele militare, de către strămoșii poporului român. Columna lui Traian a făcut nemuritor steagul dacilor, la fel de vechi ca și neamul tracilor, imaginea sa cu dragonul desfășurat fiind încrustată pe Columnă și dăinuind peste veacuri, pentru veșnica aducere aminte despre daci, care au avut curajul să îi înfrunte pe romani, cea mai puternică forță a timpului.

Dacii au fost imortalizați pe Columnă, nedespărțiți de steagul lor, într-un simbol care atestă statornica lor hotărâre de a învinge și de a deveni nemuritori, prin ridicarea la Zamolxe.

Romanii au preluat culorile stindardului cu balaur al dacilor, între însemnele militare ale Imperiului Roman. Mitul și însemnele dacilor au supraviețuit în istoriografia Occidentului, care în procesul formării popoarelor și statelor medievale, pe ruinele Imperiului Roman, au devenit însemne proprii purtate în lupte peste o mie de ani. Balaurul zburător dacic a devenit dragon sub sigiliul Romei.

Simbolurile străvechiului balaur dacic au fost preluate de către creștinismul biruitor în Europa, în condițiile și împrejurările vitrege, în care s-a format și s-a afirmat poporul român.

În Europa secolelor VI-XI, stindardul cu balaur a continuat să reprezinte cavalerismul și virtutea eroică romană, fiind preluat și folosit ca însemn militar. Steagul cu balaur a fost folosit în Imperiul Roman de Răsărit chiar și la sfârșitul secolului al XII –lea atât de către trupele imperiale, cât și de către vlahii din Peninsula Balcanică.   

După douăzeci de veacuri, constatăm cu mândrie că suntem moștenitorii acelei simbolistici, cea mai veche dintre toate. În momentele de restriște din istoria lor, românii au fost însoțiți și îmbărbătați de Tricolor, iar culorile sale ne-au redat încrederea și credința în bine. De aproape două milenii, Tricolorul ne vorbește într-o limbă tăcută, dar pe care o înțelegem pe deplin, ne dezvăluie și ne transmite mesajele vremurilor trecute și ne oferă speranța și imaginea unor timpuri noi, mai bune. El ne îndeamnă să venerăm și să purtăm în suflet cele trei culori, ca pe o icoană sfântă a patriei și a neamului românesc.

Culorile Tricolorului sunt sfinte și reprezintă:

Roșu (glorie) simbolizează mărirea, bravura și generozitatea, sângele vărsat de eroii noștri în lupte, puterea de viață și energia strămoșilor. Este o dovadă de distincție, făcând parte din componența stemelor princiare.

Galben (aur) este simbolul forței, al bogăției și purității, reprezentând holdele aurii de grâu ale românilor.

Albastru (azur) reprezintă aerul și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna credință ale românilor.

Stema istorică a României exprimă realizarea unor aspirații înalte, pe care un stat sau un popor le-au urmărit în decursul istoriei. Ea rămâne simbolul ființei istorice și politice. Stema României reprezintă și originea țării noastre, simbolizând situația politică și teritorială rezultată în urma nesfârșitelor lupte pentru independență, integritate, unitate și solidaritate. Stema are în compoziția sa însemnele teritoriilor românești din provinciile istorice ale României – Țara Românească, Moldova, Oltenia si Banatul, Transilvania și Dobrogea.

Ideea de unitate națională este foarte veche la români și ea este puternic exprimată în stema istorică a țării noastre. Unite la un loc, stemele principatelor românești realizează, într-un mod fericit, expresia unității naționale. Deși stema definitivă a României a cunoscut mai multe etape ale evoluției sale, ea rămâne simbolul dorinței comune de unitate și solidaritate a tuturor românilor, ca și Tricolorul românesc. Ea a fost permanent aplicată pe drapele de stat, naționale ale României, fiind folosită până în anul 1947, când a fost înlocuită cu stema socialistă.  

Inserția stemei istorice a României pe drapelul nostru național semnifică unitatea românilor de pe întregul teritoriu al patriei sub Tricolor și nu are nimic comun cu însemnele heraldice de după 1948, fabricate de comuniști. Această stemă cu acvila cruciată trebuie reamplasată pe Tricolor, așa cum a fost de-a lungul istoriei. Actualul drapel național fără stema sa istorică este ca Gioconda fară surâs și ca un organism fără inimă.

Drapelul și stema României constituie un tot unitar, într-un stat unitar, sunt identitatea națiunii noastre, a neamului românesc încercat.

Forumul Asociației de vexilologie „Tricolorul”, în rezoluția sa, subliniază că inserarea stemei pe drapelul României este un act de demnitate națională. Statul unitar român se află în momentul recâștigării reprezentativității sale în fața statelor lumii, prin întregirea simbolurilor naționale. Credem că, prin revizuirea Constituției, sub aspectul stemei istorice pe Tricolor, va fi desăvârșit și acest deziderat național al românilor. Cine nu acceptă reintroducerea stemei pe drapel nu ar recunoaște istoria românilor și credem că ar nega adevărul constituțional și istoric, conform căruia România este stat național și unitar. Tricolorul României, înnobilat cu stema noastră istorică, constituie o cerință vexilologică, în cadrul însemnelor statelor lumii. Însemnele trecutului, îngemănate în simbolurile prezentului, reprezintă pecetea fundamentală a statului unitar român.  

Să nu uităm că, din vremuri străvechi și până astăzi, toate popoarele și-au depus cu venerație jurământul pe drapel. Omul de sub drapel, soldat sau ofițer, bărbat sau femeie, are datoria sfântă de a lupta, cu jertfa vieții sale, pentru păstrarea ființei naționale, apărarea suveranității si independenței țării. Atunci când nu se mai poate face nimic și steagul a căzut, sub loviturile dușmanului, înseamnă că și țara s-a prăbușit odată cu el, dispărând ca stat, iar poporul și-a pierdut identitatea.

Așadar, drapelul a fost, este și va fi simbolul românismului și al României. El reprezintă unitatea, independența și tăria românilor, alături de istoria și credința noastră. Pentru toate aceste argumente, Tricolorului trebuie să i se acorde onorul permanent, iar el să fie păstrat cu sfințenie.

Totodată, stema României – icoană sacră a statului unitar şi a poporului român – trebuie să facă parte integrantă din Tricolorul românesc, acum şi întotdeauna.

Din fericire, națiunea română și societatea civilă au în inima lor aceste simboluri naționale sfinte, care constituie de fapt identitatea neamului românesc, le poartă veșnic în sufletul lor, le păstrează și veghează asupra lor permanent, simțind in momentele de pericol și deznădejde tocmai nevoia de apărare a acestora, chiar cu prețul vieții lor. Trezirea conștiinței naționale și acțiunile grupului de inițiativă al societății civile au făcut posibilă înscrierea în Cartea recordurilor a celui mai mare drapel din toate timpurile, cel românesc, transmițând generațiilor viitoare un mesaj ferm de iubire, cinstire și respect față de Tricolor.

Subliniem că acțiunile comune ale societății civile (reprezentată cu cinste de veteranii de război și de toți eroii noștri, alături de membrii Postului Tv. Antena 3), au redeschis problema Tricolorului și a Stemei României, resădind în inima românilor dragostea și respectul pentru Tricolor.

Putem să apreciem, cu just temei, că Bătălia dreaptă pentru România s-a declanșat și continuă, existând speranța unei victorii sigure asupra corupției, trădării, jafului și a unui sistem mafiot, ilegitim și impostor, care și-a plantat reprezentanții săi infractori în toate instituțiile statului, în scopul evident de a perpetua această putere, din ce în ce mai îndepărtată de popor.

Trăiască Tricolorul, trăiască România, trăiască democrația veritabilă, unitatea și solidaritatea românilor patrioți de pretutindeni!

Împreună vom învinge!

Etichete: , ,

Leave your comment