FSCR - Impreuna vom salva Romania!

floriPentru a înțelege corect și profund lumea feminină, este nevoie de o introspecție serioasă, pe etape, în evoluția socială, politică și economică a femeii, din timpuri mai vechi și până în zilele noastre, perioadă frământată de ilegalități, abuzuri, agresivitate și teroare, inclusiv împotriva femeilor.

În cele ce urmează îmi propun să conturez, pe scurt, profilul femeii în diferite ipostaze, situații și etape istorice.

Fac acest demers, pentru a înțelege de ce astăzi s-a ajuns ca femeia de cele mai multe ori, să aibă un statut mai slab și un tratament inadecvat, diferit de cel avut anterior.

Omenirea cunoaște femeia ca parte a raportului intre cele doua sexe, încă din timpurile lui Adam si Eva, iar apoi, in diverse etape ale dezvoltării sociale, ca forță motrice a evoluției umanității si conviețuirii cu bărbatul, in diverse forme si comunități, ca motor al reproducției sociale si, mai târziu, in epoca modernă, ca element de echilibru si pondere in relațiile sociale, in toate sistemele si construcțiile social-economice.

Anticii au venerat femeile si au știut cum să considere femeia, conștienți de locul ei in societate. Au  apreciat ca femeia a apărut ca o necesitate in evoluția tulbure a timpurilor, contribuind la săvârșirea „marelui păcat”, spre folosul si fericirea neamului omenesc, asigurând continuitatea si supraviețuirea rasei umane. Nimic nu este mai explicit si semnificativ, in legătura cu rolul si importanta apariției si existentei femeii pe Pământ, decât aceste cuvinte simple, reluate mai târziu, in diverse forme sofisticate, de nenumărați filosofi, scriitori si poeți, mai mult sau mai putini romantici, dar in mod cert cu simțul realismului practic, al obiectivității si al studiului social favorabil femeii.

Trebuie sa remarcam ca aceștia i-au conferit femeii, in studiile si eseurile lor, nenumărate virtuți si calități si au recunoscut contribuția sa la propulsarea dezvoltării social-economice.

La începuturile organizării empirice a comunităților umane, datorita calităților sale si rolului multiplu jucat in comunitățile respective, femeia a avut poziția dominanta, de matriarhat, pe care a pierdut-o treptat, începând cu antichitatea elena, din cauza inegalității sale fizice fata de bărbat. De fapt, Neoliticul a fost singura perioada din istorie, in care femeia a jucat rolul principal in societate, acesta fiind fundamentat pe cultul fecundității si fertilității.

Gradual, a intervenit inegalitatea dintre sexe, stimulata mai ales de rolul preponderent al bărbatului de a asigura supraviețuirea materiala a membrilor comunității. Zeitățile feminine au cedat poziția dominanta zeităților masculine, care au preluat conducerea si au impus reguli noi, subordonând femeia.

Epoca tribala a accentuat inegalitatea dintre sexe si a creat premisele trecerii treptate la casatorii intre membri diferitelor clanuri si rase.

In epoca tradiționalismului, femeia s-a obișnuit cu poziția sa suportabilă pentru bărbat, a acceptat rolul secundar in familie, menținând acest rol pana in zilele noastre, fapt demonstrat in unele societăți umane in curs de dezvoltare.

Epoca moderna nu a produs schimbări fundamentale in relația dintre bărbat si femeie, bărbații din diferite rase recunoscând numai egalitatea intre ei si egalitatea intre femei, menținând însa percepția greșita a diferenței de calitate si contribuție intre cele doua sexe. Începea însa sa se deschidă perspectiva emancipării femeilor, acestea fiind admise la munca in fabrici si uzine, mai grele si mai complexe decât preocupările de pana atunci, încă de la începutul secolului XVIII.

In epoca contemporana, procesul de emancipare a femeii s-a intensificat, a apărut feminismul, ca mișcare principala in cadrul acestui proces, care avansa îndrăzneț ideea repunerii femeii in poziția de egalitate cu bărbatul. Rând pe rând, femeia si-a demonstrat inteligenta, abilitățile si calitățile sale deosebite, depășind uneori calitățile de conducător ale bărbatului. A început sa se vorbească doar de diferențele privind sexul si forța fizica intre sexe. Treptat, au dispărut ideea si tratamentul negative fata de femeie, ca aparat de reproducție umana, femeia manifestându-se plenar in toate domeniile vieții social-economice si politice. Este momentul in care femeia s-a desprins, speram pentru totdeauna, din chingile opresiunii masculine.

Suntem cu toții emoționați când vorbim despre mama, despre iubita, fiica, sora si ne gândim instinctiv si ancestral la Sfânta Maria, protectoare a Pământului si Omului, așezată de Dumnezeu in vârful ierarhiei feminine.

Totodată, nu uitam ca zeii au fost si femei, că regii si împărații au divinizat si iubit femeile, intrând uneori in conflicte si războaie interminabile din cauza acestora.

Suntem mândri ca Justiția are nume feminin si este reprezentata de o zeița înțeleapta si dreapta.

Știm ca frumusețea si sensibilitatea au fost consacrate ca valori de zeița Afrodita.

Suntem conștienți că unele femei au hotărât in istorie destinele unor popoare si ale unor tari, cum este Cleopatra, că progresul si dezvoltarea generala a umanității au fost marcate decisiv si de unele femei.

Femeile oferă iubire, căldura si grija nețărmurită copiilor si soților, contribuind în același timp, si la progresul economic si social. Ne referim, de asemenea, la contribuțiile extraordinare ale femeii in dezvoltarea artei si culturii, muzicii si picturii, la rolul substanțial al femeii in asigurarea muncii, in condiții cat mai bune, in justiție, in sfera socială în educație și sănătate etc.

Femeile sunt niște copii mari in întreaga lor viață, sunt înzestrate cu frumusețe si farmec si ele zâmbesc copilului, iubitului si chiar misoginului, purtând cu sine gingășia si blândețea oferite de Dumnezeu.

Femeia asigura de multe ori calmul, siguranța si stabilitatea familiei sau a serviciului, uneori a tarii, se jertfește conștient pentru binele celor dragi si le oferă  întregul sau suflet, pentru alinarea durerilor si necazurilor oamenilor.

In societatea noastră moderna, misiunea femeii nu mai este aceea de a spori spiritul masculin, ci ea consta in exprimarea sigura a feminismului. Femeia nu are numai misiunea de a conserva rasa umana si lumea creata de bărbați, ci aceea de a crea o societate umana civilizata si funcționala, prin infuzia de spirit feminin in toate activitățile, in care sa se acționeze pașnic, eficient, cu înțelepciune si prudenta, pentru respectarea drepturilor tuturor. Femeia de astăzi poate sa își îndeplinească aceasta menire, ea fiind rodul a mii de ani de perfecționare.

Egalitatea intre sexe trebuie perceputa astăzi, in civilizație, ca fiind un parteneriat necesar. Si femeia si bărbatul pot face lucruri mai bune decât  celalalt, însa acestea nu trebuie etalate, in toate fiind necesara măsura. Bărbații au conștientizat ca trebuie sa se implice in activitățile domestice, in creșterea si educarea copiilor, ceea ce subliniază egalitatea oamenilor in fata vieții si a legii, indiferent de sex, iar aceasta contribuie in mod serios la dezvoltarea societății.

Noi credem ca femeia de astăzi trebuie sa fie puternica, hotărâtă, independenta, capabila sa se descurce singura, sigura pe ea, dar in același timp sensibila, buna, gingașa si feminina.

Iată deci o foaie de parcurs pentru evoluția fireasca a femeii către dăruire si fericire, criticabila si perfectibila, desigur, dar care poate servi ca indemn.

Te poți afla unde dorești sa fii, femeie! Poți sa te bucuri mai mult sau pe deplin de viața ta! Ce te împiedică să iți manifești potențialul de care dispui si sa îl folosești in beneficiul tău si al celor din jur ? Ce te împiedica să fi acea femeie minunata, iubitoare si dorita, pe care toți o caută?

Acționează, folosește condițiile oferite, fii insistenta si perseverenta, îngrijește-te, dăruiește iubire si vei fi ceea ce iți dorești cel mai mult, femeie fericita, activa, iubita si respectata!

Unele femei s-au născut sa fie lider, fapt pentru care le felicitam, fiind reprezentative pentru femeia leadership si echilibrul intre genuri.

Sa dam femeii ce este al femeii !

Observăm însă, cu mare regret, că și în zilele noastre i se recunosc femeii foarte multe drepturi, doar formal, inclusiv în domeniul social – politic, iar în realitate ele nu se respectă. Se afirmă, tot formal, că femeia trebuie promovată în funcții, dar femeia mamă, soție, soră, fiică, om de afaceri, casnică sau politician, este supusă în continuare unor abuzuri continue, defăimări, neîncredere sau persiflare, ceea ce îi afectează fundamental statutul său social și credibilitatea în societate.

În cadrul familiei, femeia este supusă unor violențe și terori care uneori merg până la lichidarea ei fizică, eliminarea din familie și societate, boli psihologice și de altă natură, sinucideri.

Astăzi femeia este traficată, exploatată sexual sau la munci dezonorante , este repudiată și considerată, ca în vremurile străvechi, obiect de plăceri ale bărbatului.

Ne șochează și ne dezgustă această atitudine barbară a unor bărbați agresivi mafioți, corupți , traficanți de droguri și carne vie, inculți, rebuturi sociale ce trebuie rejectate cât se poate de urgent.

În această situație, ne punem întrebarea logică ce este de făcut pentru reabilitarea reală a statutului  și credibilității femeii.

În concepția mea, lucrurile se așează simplu și am în vedere următoarele:

  • Să îmbunătățim legislația în segmentele sale privind rolul femeii în societate, politică și economie.
  • Să dezvoltăm programele și conceptele privind consolidarea poziției femeii în familie și la locul de muncă, astfel încât aceasta să beneficieze realmente de prevederea referitoare la egalitatea femeii cu bărbatul.
  • Poate ar fi necesar un set de criterii și valori, comparabile cu cele aplicate bărbatului, atunci când este vorba de ocuparea unei funcții sau de promovarea în carieră.

Poate unii ne reproșează că există asemenea legi, dar noi le răspundem în mod just că aceste legi nu sunt însoțite de garanții reale și eficiente, de sancțiuni aplicabile, atunci când aceste legi se încalcă.

  • Statul doar mimează protecția femeii, pentru că în realitate este preocupat de ”alte protecții pentru alții”, de politică și de colectarea haiducească de impozite și taxe covârșitoare de la populație, pentru ca apoi fondurile respective să fie furate sau puse la dispoziția politicienilor corupți și a ”băieților deștepți”. Mai bine aceste fonduri ar trebui folosite pentru stimularea muncii și pregătirii profesionale a femeilor,protecția pensionarilor etc.

Acest material se dorește a fi un demers sever, un fel de rechizitoriu  împotriva celor ce înjosesc și dezonorează femeia, a celor care ignoră rolul important al femeii în întreaga viață internă și externă a unui stat.

El se înscrie în campania pe care astăzi o marcăm aici împotriva defăimării femeilor.

Vă dorim și mai multă iubire, privire senină, gingășie și blândețe și nu uitați că vă iubim, vă stimăm și uneori ne dăm și viața pentru voi.

 

La mulți ani, femeie a tuturor timpurilor!

Leave your comment