FSCR - Impreuna vom salva Romania!

cronica timpului 10

Moțiunea Federației ”Societatea Civilă Românească” (FSCR) și a „Alianței Civice Naționale” se bazează pe axioma potrivit căreia, toate platformele politice ale partidelor și diverselor alianțe care s-au succedat la putere de 25 ani, s-au prezentat a fi bine intenționate și în favoarea intereselor generale ale cetățenilor dar aplicarea acestora în practica guvernărilor au fost în defavoarea poporului și a României. Aceasta a nemulțumit pe români și determinat să-și ia destinul în propriile mâini și să nu mai creadă în „aleșii” poporului.
În urma analizei cauzelor care au determinat această nemulțumire, FSCR susține că societatea civilă trebuie să fie cel mai important partener al structurilor de putere statală separate conform Constituției. Această poziție este necesară și se justifică prin aceea că reprezintă pe toți cetățenii indiferent de categorii sociale și de apartenențe la diverse alte entități organizaționale.
Pentru ca societatea civilă să poată juca rolul de partener al Puterii, care să beneficieze de sprijin real și permanent în scopul de a asigura tuturor cetățenilor accesul la valorile civilizației actuale, începând cu respectarea drepturilor omului, a legilor statului și a reglementărilor impuse de administrație și desigur accesul la bunăstare și trai decent, este nevoie ca o condiție sine-qua-non de organizare și management inteligent.
Se poate observa în prezent că societatea civilă este dispersată în acțiuni punctuale fără a avea prea mare succes și fără a putea fi luată suficient de în serios de guvern, deși există o tendință de intensificare a interesului societății civile de a participa la decizia publică.
Societatea civilă, apărută inițial ca un nucleu ce promitea din toate punctele de vedere, a fost confiscată treptat de putere și parțial coruptă. Mulți lideri ai acesteia s-au aliniat politic și au urmărit realizarea unor interese de grup sau personale. Totodată, multe structuri incipiente, descurajate, au dispărut. Au rămas câteva entități, ONG-uri, sau persoane care se auto-intitulează generic ”societate civilă” și acționează conjunctural, oportunist sau în funcție de interesele partidelor aflate la putere, sacrificând de fapt interesul general și național.
Societatea civilă există și își exprimă nemulțumirea față de modul în care clasa politică a înțeles să abordeze revendicările unor categorii sociale de care s-a folosit ori de câte ori a avut nevoie. Este acea clasă politică, ai cărei reprezentanți abili în manipularea maselor s-au rotit la putere cu nonșalanță, indiferent de culoare politică, fără să-și îndeplinească obligațiile față de cetățenii care i-au votat și fără să înfăptuiască reformele social-economice promise celor care i-au adus la putere. Mai grav este aceeași clasă politică lipsită de viziune și de strategie pentru țară, dar în schimb este implicată, prin foarte mulți dintre membrii ei, în devalizarea economiei naționale, în blocarea statului de drept și a democrației în România, fapt dovedit de numeroase demersuri și sancțiuni penale întreprinse de Direcția Națională Anticorupție și de celelalte instituții care de circa doi ani luptă intens împotriva grupurilor infracționale din politică și din economie. Sunt prea mulți cei compromiși pentru ca sistemul să mai poată funcționa în continuare în aceeași formă viciată.
Suntem profund nemulțumiți de felul în care arată astăzi țara, la un an de la schimbarea de gardă de la Palatul Cotroceni, când societatea civilă a demonstrat ce forță poate avea și în mediul virtual, nu doar în stradă. Azi, lupta dintre președinte și premier continuă, societatea este puternic divizată și manipulată, iar celebrul slogan ”ne-am luat țara înapoi” din iarna trecută nu confirmă asigurarea unui nivel de trai decent pentru majoritatea populației. Dimpotrivă, aceasta a rămas la discreția partidelor politice și grupurilor de interese transpartinice, a parlamentarilor care continuă abuzurile, încălcarea drepturilor cetățenilor, nerespectarea Constituției și elaborarea de ordonanțe și proiecte de legi în interes personal.
Credem că este cazul să o luăm de la început în relația dintre partide politice și societatea civilă, să relansăm parteneriatul dintre noi după reguli și principii sănătoase, corecte, legitime, să structurăm noua relație pe baze noi, așa cum trebuie, să-i redefinim obiectivele în raport cu nevoile reale ale societății românești, să identificăm surse de finanțare sigure și corecte, inclusiv de la bugetul statului, să obligăm puterea să instituționalizeze un dialog social real și consecvent cu societatea civilă, nepolitizat sau birocratizat, să determinăm intelectualii să se implice efectiv și afectiv în acest proces, să explicăm mai bine populației necesitatea și rolul societății civile și al cetățeanului ca individ social. Să ne implicăm toți, după capacitate și forță.
Trebuie înțeles o dată pentru totdeauna de cei care vor să facă politică și să ne guverneze că ei sunt în slujba populației și nu invers, iar consumatorii și beneficiarii tuturor serviciilor socio-economice de pe piață trebuie să fie mulțumiți și satisfăcuți de îndeplinirea sarcinilor pe care le-au dat politicienilor prin votul liber exprimat. Poporul este stăpânul, iar politicienii trebuie să-i servească interesele.
În contextul actual, când toate instituțiile statului, partidele politice și diverși cetățeni sunt anchetați, în cazuri de mare corupție, individual sau în grupuri infracționale organizate, este nevoie mai mult ca oricând de o regândire a conceptelor de societate și democrație. Este necesară recunoașterea societății civile ca partener al tuturor guvernelor, indiferent de culoarea politică, și de continuitate în elaborarea, implementarea politicilor publice și mai ales în monitorizarea acestora, a cheltuirii banului public și stoparea înstrăinării avuției naționale, atâta câtă a mai rămas.
Pe fondul nemulțumirilor acumulate în ultimii 25 de ani față de cei au fost la putere și care nu și-au respectat mandatele primite de la votanți, promisiunile și programele făcute alegatorilor și nu în ultimul rând obligațiilor luate față de țară, prezentăm moțiunea societății civile ce vrea să se identifice într-un Acord de guvernanță participativă, respectiv într-un parteneriat al societății civile românești cu toate guvernele. Apelul nostru pentru toți cetățenii României este ” LA MUNCĂ, SOLIDARITATE, CONCORDIE ȘI PACE SOCIALĂ, PENTRU LIBERTATE, DEMNITATE, BUNĂSTARE ÎNTR-O ȚARĂ SIGURĂ ȘI ÎNTR-O EUROPĂ UNITĂ !” împreună cu instituția prezidențială și guvern, cu o clasă politică profund reformată. Numai așa putem scăpa de sărăcie, de corupție și să ne apărăm în fața provocărilor actuale, majore și grave cum ar fi războaiele din Orientul Mijlociu, ofensiva migrației în Europa, criza ”refugiaților” sirieni, criza din Ucraina dar mai ales ce se întâmplă în țara-soră, Moldova.
Nu există semne din partea actualei clase politice că se reformează și că poate reforma România. Nu beneficiem încă de o strategie socio-economică și politică pe termen lung, legiferată și respectată de toate guvernele care se succed la putere. Fără această strategie nu va exista nici-o continuitate a proiectelor începute și neterminate de către guvernele care s-au perindat deja la putere și nici nu se va putea investi în alte proiecte în viitor.
De aceea, le cerem imperativ partidelor politice să refacă din temelii clasa politică cu oameni integri, bine pregătiți profesional și mai ales patrioți! În memoria sacrificiului tuturor eroilor neamului, cunoscuți și necunoscuți, al celor care s-au jertfit la Revoluția Română din 1989 pentru apărarea ideilor de libertate şi demnitate, după 25 de ani de conducere catastrofală, partidele și guvernele trebuie să demonstreze că respectă valorile fundamentale menționate și că liderii lor, tineri și mai puțin tineri, vor continua să dea înapoi ce s-a luat abuziv poporului și vor acționa numai în interes național. Este un angajament pe care toți, trebuie să îl înnoiască față de popor!
Cerem ca noul sistem politic și administrativ să fie corect și transparent, să permită în mod real accesul și controlul civic asupra actului guvernării prin participare și dialog continuu, consultare consecventă și eficientă, participare amplă la luarea marilor decizii care hotărăsc soarta și traiul curent al poporului român.
Vrem și le cerem tuturor celor care vor să acceadă la putere să elaboreze, să aprobe proiecte de legi și ordonanțe pentru recuperarea averilor ilicite, naționalizarea privatizărilor abuzive și retrocedărilor ilegale (numai cele privind terenul au depășit în mod incredibil de 3 ori suprafața țării).
Propunem înființarea de agenții/societăți de stat care să execute în interes național lucrări, achiziții, etc, prin licitații internaționale organizate de ministerele responsabile. Agențiile naționale existente împreună cu societatea civilă trebuie să verifice lunar banii încasați, colectați și unde se cheltuiesc aceștia, pentru a evita pierderea banilor în buzunarele unor privați sau ale grupurilor de interese mafiote.
Cerem validarea de către partidele politice și guvernele acestora, prin rezoluții, a moțiunii Societății Civile cu referire la Acordul de guvernanță participativă, care are drept scop susținerea guvernelor până la finalul mandatelor obținute prin votul exprimat de cetățeni și de majoritatea parlamentară.
Acest document are ca obiectiv o legătură mai strânsă între popor, societatea civilă și guvernanți/politicieni, astfel încât să se evite derapajele de la democrație, disputele interminabile pentru putere, monitorizarea împreună a cheltuirii banului public, stoparea înstrăinării avuției naționale și reprezentarea cetățenilor în conformitate cu programele de guvernare, promisiunile în alegeri și îndeplinirea mandatelor primite de la popor.

Dipl. Ec. Petre Racanel
Presedinte Federatia Societatea Civila Ramaneasca

Leave your comment