FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Dragi români și prieteni,

 

Am trăit la mijloc de ianuarie 2018, momente unice de românism autentic și de cultură tradiționalistă, oferite de marele român și prieten al poporului nostru, muzicianul, compozitorul, dirijorul, profesorul și politicianul Eugen Doga.

Născut din părinți români, el nu a uitat nici un moment rădăcinile, tradițiile și valorile românești, punând la loc de frunte pe un alt mare român, titanul poet Mihai Eminescu cu care se aseamănă, ca o filiație divină de la Eminescu la Doga, care a transformat în muzică unele din bijuteriile Eminesciene, culminând cu ”Luceafărul”, spectacol de balet.

Ca o materializare firească și ca un răspuns la chemarea lui Dumnezeu, marele compozitor Eugen Doga și-a prezentat în zilele de 17 și 18 ianuarie 2018, la Teatrul Excelsior și la Institutul Cultural Român din București, în prezența unui public iubitor și avizat, câteva din minunatele sale compoziții, care au generat un climat de basm al unor zile minunate de iarnă.

Eugen Doga a fost prezent la București, cu prilejul marcării zilei lui Mihai Eminescu și a Culturii Naționale, al debutului acțiunilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și Federației Societatea Civilă Românească pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, precum și pentru evocarea unificatorului Domnitor Alexandru Ioan Cuza.

Eugen Doga nu numai că ne-a încântat cu muzica lui dar ne-a și vorbit atât de frumos, într-un limbaj neaoș românesc, pe înțelesul tuturor, despre Pământ și pământeni, despre legăturile noastre divine cu Universul, cu Dumnezeu și natura, aspecte și elemente spirituale pe care le regăsim generos și în opera genialului nostru poet Mihail Eminescu, precum și în muzica lui Eugen Doga cu versuri eminesciene.

Discursul lui Eugen Doga a fost un îndemn care ne-a ridicat pânza de pe ochi, ne-a trezit  la acțiune și ne-a adus aminte că suntem români.

Mesajul său de suflet, limpede ca apa izvorului, concret ca munții și codrii României și tare ca oțelul din Coroana Regală, ne-a inspirat ”să vorbim puțin și să facem mult prin fapte”. Publicul numeros a reacționat prompt aplaudându-l, acceptându-i argumentele Marelui patriot, și a arătat acestuia iubire nețărmurită.

Fermecați de atitudinea și talentul lui Eugen Doga, spectatorii i-au oferit trandafiri roșii și albi, culori cu o simbolistică aparte, care uneau sângele cu pacea într-o simbioză armonioasă pe care o denumim iubire.

În același spirit, i-am oferit celebrului compozitor român Eugen Doga un trandafir purpuriu, simbolizând dragostea eternă față de patrie, de eroii ei, mărturisindu-i Eugen Doga următoarele:

”Maestre, iubesc florile, copiii, îmi iubesc mama, țara, poporul, îl iubesc pe Eminescu iar acum, vă includ în  acest cerc sfânt și pe dumneavoastră, vă iubesc și vă mulțumim că existați”.

Aceste momente de înălțătoare spiritualitate ne-au încântat sufletele, ne-au adus aminte că suntem români, că îl iubim pe Eminescu, aproape ca pe Dumnezeu, că am înfăptuit Marea Unire de la 1918 și că trebuie să sărbătorim cum se cuvine, în liniște, pace și românism deplin Centenarul Marii Uniri, un moment care va ridica România, din nou, cum i se cuvine pe locul fruntaș al țărilor europene și mai departe, pe piedestalul culturii și spiritualității universale.

Manifestările s-au desfășurat sub patronajul Ambasadei R. Moldova la București,a  doamnei Ambasador Iulia Gorea Costin și a UZPR.

Eugen Doga s-a așezat definitiv, în galeria marilor noștri români ca Mihai Eminescu, George Enescu, Constantin Brâncuși, Henri Coandă, Ștefan cel Mare etc, căruia compozitorul i-a dedicat un imn înălțător pe care l-am ascultat cu aceste ocazii.

Desigur, această evocare a patriotului Eugen Doga, om important al mileniilor II și III, nu este capabilă să dezvăluie pe deplin cititorilor toate valențele personalității complexe a marelui român al culturii naționale, dar ne onorează și ne obligă pe toți la respect și iubire necondiționată față de maestrul Eugen Doga.

Dacă vom putea să multiplicăm această mare personalitate sub diferite nume și să ne inspirăm generos din patriotismul și românismul lui Eugen Doga, suntem siguri că vom reuși, în pofida tuturor dușmanilor și vitregiilor vremii, să realizăm reunirea celor două state românești și a tuturor românilor de pretutindeni în granițele istorice ale Patriei-Mamă – România.

Și, ca o povață, pe care o dăm, România nu trebuie să se schimbe, ci noi românii trebuie să ne schimbăm și să o privim altfel, în maniera lui Eugen Doga și a lui Eminescu.

Îi mulțumim lui Dumnezeu că ni  i-a dat pe Eugen Doga, pe titanul Mihai Eminescu și pe alții ca ei, surse de exemplu si inspirații divine creștin-patriotice, toate adunate într-un îndemn de acțiune concretă, de natură să apere și să promoveze valorile, tradițiile, cultura și identitatea neamului românesc.

 

 

Leave your comment