FSCR - Impreuna vom salva Romania!

MEMORANDUM

 

De-a lungul istoriei, românii au trecut prin momente de răscruce, au suferit și s-au jertfit pentru continuitate, identitate națională și pentru libertatea neamului românesc.

 

De la Burebista, Decebal, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Alexandru I. Cuza și până la eroii din Războiul de Independență și din cel de-al Doilea Război Mondial, înaintașii și strămoșii noștri au realizat lucruri mărețe prin luptă, sacrificiu și unitate, cu patriotism și dragoste de țară, îndeplinind vise mărețe istorice și milenare de afirmare a poporului român în spațiul european și de întregire a patriei noastre prin Marea Unire desăvârșită în 1 Decembrie 1918.

 

Reîntregirea neamului românesc din toate teritoriile sale, inclusiv din afara granițelor, este și astăzi un deziderat de suflet pentru adevărații români. Avem o mare datorie față de eroii noștri, însă în contrast cu determinarea celor care s-au afirmat drept promotori ai marilor idealuri naționale, nu putem trece cu vederea miopia politică a clasei politice actuale. Partidele aflate la conducerea destinelor acestei țări în ultimii 24 de ani au neglijat și chiar au ignorat preocupările și obiectivele înaintașilor noștri și au zădărnicit revenirea la patria-mamă a teritoriilor românești rupte din corpul țării în decursul istoriei. Dar această neîmplinire nu este singura greșeală sau inabilitate a politicienilor actuali dacă avem în vedere politica strâmbă și acțiunile ineficiente, chiar anti-naționale ale conducătorilor României din istoria recentă. Falimentul sistemului politic este iminent, clasa politică este total compromisă tocmai prin rezultatele pe care le constatăm după un sfert de secol de democrație ”originală”.

 

Starea națiunii în anul de grație 2014 este dezastruoasă dacă avem în vedere doar câteva dintre cele mai vizibile aspecte ale realității din România:

–          Depopularea țării și creșterea alarmantă a migrației forței de muncă

–          Sărăcirea drastică a unei pături tot mai largi de populație, ajunsă la limita subzistenței

–          Polarizarea excesivă și nejustificată a bogăției în detrimentul maselor largi de populație, inexistența unei clasei mijlocii

–          Creșterea fără precedent a șomajului

–          Afectarea gravă a sistemelor de sănătate și de învățământ

–          Degradarea stării fizice a populației și amenințarea genetică a națiunii

–          Încredințarea economiei și fondurilor bugetare unei clientele politice transpartinice

–          Îngrădirea dreptului la competiție și performanță, incompetența dirijată consacrată în aproape toate nivelurile de decizie

–          Corupție generalizată și nepotism,

–          Decredibilizarea instituțiilor statului și afectarea eficienței activității acestora, în special a justiției acaparate de corupţi şi interlopi.

 

Astăzi demagogia și imoralitatea sunt ridicate la rang de virtute în politică și afaceri, iar poziționarea mass-media în funcție de interese materiale sau politice conjuncturale nu a făcut decât să contribuie la degradarea și vicierea sistemului de valori în societate. Erodarea intenționată a sentimentului identitar a diminuat implicarea populației în dezvoltarea social-economică și realizarea intereselor națiunii, iar resursele naționale au fost înstrăinate sau irosite în interesul unor grupuri politice sau de afaceri care s-au reunit la vârful economiei și politicii, formând oligarhia financiar-economică. Astăzi asistăm la învrăjbirea dirijată a diverselor segmente ale populației pentru a le face mult mai supuse oricăror decizii arbitrare ale puterii conform principiului ”Divide et impera!” și constatăm cu îngrijorare apariția germenilor autoritarismului și dictaturii în politică, respectiv în conducerea și gestionarea treburilor de stat, toate acestea dublate fiind de un nivel cras de incompetență.

 

În plan economic, anularea capacităților de producție industrială a făcut România dependentă de importuri, iar distrugerea intenționată a agriculturii în scopul transformării României într-o piață largă de desfacere pentru produsele alimentare străine a anulat aportul generos pe care agricultura îl putea furniza bugetului de stat. Toate acestea au adus România în situația de a fi exploatată în unica sa calitate, aceea de piață de consum, sub controlul grupurilor de interese străine.

 

Majoritatea celor care ajung la putere cred că pot face orice: grupuri de interese, complicități, falsuri, abuzuri în funcție, trafic de influență, fraudă, etc. Sunt notorii și numeroase cazurile cu repercursiuni penale în care întâlnim diverși politicieni care au devalizat România și s-au ascuns sub umbrela politică a partidelor de la putere, aceleași de 24 de ani. Extrem de grav este faptul că după 24 de ani de democrație fără limite, libertate prost înțeleasă și capitalism de cumetrie avem în prezent 9 președinți de consilii județene cu dosare penale, 38 de parlamentari cu probleme de integritate, peste 120 de primari incompatibili, miniștri judecați pentru trădare și cine știe câți alți demnitari sau aleși cu probleme morale și chiar penale. Mai mult, s-a ajuns până acolo încât tocmai guvernanții prin declarațiile lor afectează sistemul judiciar, scad dramatic încrederea în justiție, încalcă separația puterilor în stat și afectează independența procurorilor. Ilegalități fără număr sunt comise sub ochii politicienilor și reprezentanților instituțiilor statului care ar trebuie să vegheze la respectarea legalității și să împiedice producerea acestor derapaje de la democrație, lege și morală.

 

Declinul din societatea românească trebuie oprit, cu atât mai mult cu cât, dacă nu se va interveni ferm și coordonat pentru restabilirea statului de drept și a democrației reale, structurile euro-atlantice și organismele transnaționale vor interveni pentru a steriliza acest focar de infecție care riscă să destabilizeze regiunea, iar noi ca stat riscăm să suportăm nu doar consecințe economice împovărătoare, ci chiar să plătim cu suveranitatea, și cu integritatea teritorială.

 

Să nu uităm că pe acest pământ pe care s-a vărsat sângele înaintașilor noștri pentru integritatea teritorială și păstrarea demnității și libertății românilor conviețuiesc pașnic împreună cu noi și alte etnii care trebuie implicate în luarea deciziilor, dar se impune și din partea acestora respectarea legilor acestei țări, loialitate și acțiune permanentă pentru binele poporului și renunțarea, atunci când este cazul, la susținerea politică a unor lideri care acționează în detrimentul României.

 

Dată fiind situația actuală deosebit de gravă pentru România, noi, reprezentanții societății civile dorim crearea unui pol democratic și social, capabil să coalizeze forțele sociale, să realizeze acea unitate prin diversitate și să impună reforma statului și a clasei politice în scopul corectării actualului curs al vieții politice și sociale prin reforme autentice făcute de profesioniști, pentru a consolida statul și a-l face să funcționeze în interesul tuturor cetățenilor săi și nu doar al grupurilor restrânse.

 

De aceea, am decis să milităm pentru repunerea în drepturi a statului român și să punem capăt jafului generalizat care pune în pericol valori cum sunt siguranța, indepedența și suveranitatea statului român, integritatea teritorială. Să oprim înstrăinarea pământului românesc, să stopăm retrocedările și concesionările ilegale, să recuperăm moștenirea marelui mecena Emanoil Gojdu și să-i implinim testamentul în slujba neamului românesc, să cultivăm limba română și valorile noastre tradiționale, să ne apărăm interesele naționale, să impunem în mod categoric recompunerea clasei politice, construirea unui sistem politic-administrativ corect și transparent care să permită în mod real accesul populației la dialog continuu cu cei care o reprezintă și să asigurăm consultarea consecventă și eficientă, participarea amplă la luarea marilor decizii care hotărăsc viața și soarta poporului.

 

Guvernanții României trebuie să știe că nu pot lua decizii fără popor. Iar noi, cei care reprezentăm societatea civilă – portavocea poporului – suntem deciși să construim împreună, cu sinceritate și patriotism, alternativa civică structurată și competentă capabilă, într-adevăr să reziste oricărei manipulări de stânga sau de dreapta și să susțină un dialog consolidat în sprijinul ideii de libertate și demnitate, pentru apărarea identității și spiritului național, a pământului și resurselor care le aparțin românilor.

 

 

Suntem datori să recâștigăm România!

 

 

 

 

 

FEDERAȚIA SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ (FSCR)

PREȘEDINTE:

Dipl. ec. Petre Răcănel

CONSILIUL NAȚIONAL AL SOCIETĂȚII CIVILE (CNSC)

Etichete: , ,

Leave your comment