FSCR - Impreuna vom salva Romania!

***

Un alt risc major al crizei ucrainene constă în posibilitatea deteriorării relaţiei Moscova – Berlin, una din axele fundamentale ale proiectului eurasiatic pentru renaşterea Europei. Şi, pe lângă implicaţiile asupra Rusiei, o situaţie conflictuală în Ucraina favorizează net acele forţe care încearcă cu orice preţ să blocheze o apropiere între Europa Centrală şi Rusia. Toţi aceia care doresc să menţină actualul statut al Germaniei de ţară ocupată militar, la 70 de ani de la sfârşitul războiului, au tot interesul sa creeze obstacole permanente pentru a bloca apropierea Centrului European de Rusia, singurul aliat potenţial capabil să ofere anvergura militară şi politică necesară pentru renegocierea statutului de putere mondială. Iar o Rusie care încearcă să se regăsească pe sine după coşmarul comunist este totodată aliatul natural al forţelor conservatoare tradiţionaliste europene, probabil unul din inamicii cei mai de temut ai actualui sistem care domină continentul. Aplicând strategia „divide et impera”, orice conflict fratricid între europeni nu poate decât să avantajeze actualul sistem şi manipulatorii acestuia, Statele Unite şi, mai nou, China…

Acesta este, pe scurt, contextul general al lumii contemporane, în plan geopolitic şi geostrategic în care se vor desfăşura alegerile prezindenţiale în România.

Întregul edificiu al securităţii noastre naţionale şi însăşi existenţa României ca stat este de natură economică. Fără un fundament economic puternic, cel puţin la nivelul minim existent în perimetrul geoeconomic al Uniunii Europene, securitatea şi viitorul României vor fi precare. Toate celelalte probleme ale societăţii româneşti sunt subsidiare acestui domeniu vital. Din nefericire, repetăm greşelile trecutului!

Detaliind, clasa politică românească avea datoria construirii acestui fundament economic imediat după încheierea primului război mondial, adică după 1 decembrie 1918, când a fost creată, din punct de vedere politic, România Mare. Acest lucru nu s-a făcut, iar datorită slăbiciunilor sale în plan economic, incapabilă să susţină un efort de război credibil, în anul 1940 România a fost dezmembrată. În cei 45 de ani ai socialismului de stat, cu o strategie economică de împrumut sau mai degrabă impusă, România a realizat paşi spre calea industrializării, urbanizării şi educaţiei de masă, căutând să se încadreze în cele trei condiţii fundamentale cerute de modernitate, de epoca industrială. Din nefericire, în anul 1989 România era încă departe de standardele minime cerute de o societate industrială. În urma Revoluţiei (mai corect spus a lovituii de stat susţinută de forţe externe pe fondul nemulţumirilor populare) din decembrie 1989, a înlăturării totalitarismului şi adoptării democraţiei liberale şi regulilor economiei de piaţă, întreaga naţiune română şi-a pus speranţele în mai bine. Speranţele s-au dovedit deşarte, deoarece, sub paravanul aşa-ziselor reforme, România a fost supusă unui program sistematic de dezindustrializre, dezurbanizare, deculturalizare şi dezinformare.

După aprecierile unor experţi economişti occidentali, mai ales din Uniunea Europeană, reformele economice din spaţiul fostei lumi socialiste est-europene s-au derulat după metodele şi criteriile crimei organizate.

Într-un amplu studiu intitulat „Crima organizată transnaţională – ameninţare împotriva democraţiei”, care a circulat în întreaga Europă în cursul anului 2003, se atrage atenţia că Federaţia Rusă ar putea deveni o „superputere a crimei organizate”. Foştii sateliţi ai Moscovei nu s-au îndepărtat prea mult de acest calificativ. Aşa se explică faptul că Fabrica de Maşini Grele din Bucureşti, una dintre cele mai moderne din Europa de Sud-Est, a fost vândută pentru ridicola sumă de 500.000 de dolari, în timp ce ultimul strung cumpărat de către această fabrică a costat 800.000 de dolari. Acesta este doar un exemplu din alte sute de acest fel care s-au consumat în spaţiul economic al României în ultimii 25 de ani. Analiştii occidentali au ajuns la concluzia că noua clasă a „capitaliştilor roşii”, rezultată din „metamorfoza” vechii nomenclaturi comuniste, şi-a însuşit avuţia naţională din ţările respective la preţuri derizorii, generând sărăcie pe întregul ansamblu al societăţii.

        În lumea dezvoltată a adevăratei economii de piaţă, orice politică economică generatoare de sărăcie, de diminuare a avuţiei naţionale este considerată drept criminală, iar purtătorii acesteia sunt înlăturaţi fără nici un fel de menajament.

        În anul 2012, România, cu un produs intern brut în jur de 16.310 dolari pe cap de locuitor, adică penultimul loc din Uniunea Europeană după valoarea PIB/PP pe cap de locuitor  (fiind urmată doar de Bulgaria) şi cu o populaţie activă în mediul rural de 48%, se înscrie printre statele falimentare ale lumii.

Cel mai probabil că acestea sunt motivele de bază pentru care în luna februarie 2004 s-a pus problema blocării negocierilor cu România de către Parlamentul şi Comisia Uniunii Europene, reveniea asupra acestei decizii având considerente pur politice, de ordin geo-strategic (ţara noastă fiind considerată „provincia-tampon” de la graniţele estice ale Uniunii cu fostul bloc sovietic). Un alt motiv l-a constituit la acea vreme politica pro-americană a guvernului de la Bucureşti, ilustrată şi de concesionarea către o companie americană a autostrăzii strategice Braşov-Borş.

Firesc, având în vedere că Uniunea Europeană nu va tolera ca resursele sale financiare să fie risipite în avantajul unor societăţi americane. „Războiul economic” declanşat între Uniunea Europeană și SUA la 1 martie 2004 este ilustrativ în acest sens.

Prin politica de „salturi la trapez” între Uniunea Europeană şi SUA/NATO, practicată de către guvernanţii de la Bucureşti, România ar putea fi strivită în cele din urmă între cele două centre de putere. Din punctul de vedere al situaţiei sale economice, România poate fi asemănată cu o corabie împotmolită, care nici nu se scufundă, nici nu navighează, ci doar putrezeşte.

*** va urma ***

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

 Federația Societatea Civilă Românească

Etichete: ,

Leave your comment