FSCR - Impreuna vom salva Romania!

C O M U N I C A T

 

La data de 12 august 2010 a avut loc Forumul-semnal pentru lansarea Federaţiei SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ

 

 

Stimate Doamne şi stimaţi Domni,

 

Vă informam că s-a înfiinţat şi funcţionează legal Federaţia “Societatea Civilă Romanească”, un pol social puternic care sa implicat într-un amplu proces de coagulare a  tuturor forţelor sociale, pentru iniţierea unui dialog şi a unei colaborari, pe bază de parteneriat, cu factorii guvernamentali şi neguvernamentali din România, cu organizaţiile politice şi apolitice, cu Parlamentul, Administraţia Prezidenţială şi toate instituţiile de stat şi de putere ca, prin mijloace exclusiv paşnice, să militeze împreună pentru scoaterea României din haosul şi criza generalizată în care se află şi pentru asigurarea relansării ei economice şi sociale.

Federaţia  SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ este înscrisă în Registrul federaţiilor aflat la grefa Tribunalului Argeş, în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 24/03 februarie 2010.

La 12. August 2010, a avut loc Forumul– Semnal pentru lansarea acestei noi organizaţii cu caracter exclusiv social şi civic, la care au participat şi au aderat  reprezentanţi ai unor ONG- uri, patronate, asociaţii şi sindicate, forţe politice, ambasade, cercuri de afaceri de la Bucureşti, cercuri de presă, TV, radio, academice şi reprezentanţi ai familiei regale şi ai clerului.

Forumul a adoptat în unanimitate o Declaraţie-Rezoluţie, care conţine mesajele adresate întregii societăţi româneşti, de către membrii fondatori ai organizaţiei şi participanţii la Forum.

Valorile promovate de Federaţia SOCIETATEA CIVILĂ ROMANEASCĂ sunt  drepturile fundamentale ale omului; drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi spiritul civic participativ; respectul pentru DEMOCRAŢIE şi LEGE; egalitatea şanselor şi nediscriminarea într-o societate dreaptă şi echitabilă; toleranţa şi solidaritatea socială; respectul şi atitudinea responsabilă faţă de Natură şi de Mediul înconjurător.

            Federaţia îşi propune ca scop  să organizeze şi să susţină – în limitele legii şi Statutului propriu – un cadru de identificare, coordonare, comunicare, exprimare şi acţiune civică eficientă şi coerenţă în sprijinul intereselor comune şi legitime ale tuturor grupurilor sociale organizate (non-profit, non-politice şi non-guvernamentale) din România. Federaţia este deschisă tuturor organizaţiilor interesate în edificarea şi dezvoltarea societăţii civile româneşti pe baze democratice, civilizate, pentru domnia legii şi a legalităţii, ca fundament  pentru realizarea egalităţii de şanse.

Această nouă organizaţie nonguvernamentală nu a apărut ca o reacţie de opoziţie fată de putere sau clasa politică, ci ca o structură socială puternică, cu o bază socială de milioane de români, la nivelul întregii societăţi, care îşi oferă întregul potenţial, pe care îl pune în slujba populaţiei şi a colaborării cvazi- generale, în scopul creşterii bunăstării şi prosperităţii poporului roman.

           Federaţia SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNEASCĂ cheamă partenerii sociali – forţe politice, patronate, sindicate, medii academice, ONG etc.:

ü  să urmarească activ   şi consecvent interesul public, pentru o mai bună gestionare a resurselor umane şi materiale ale ţării;

ü  să contribuie la realizarea scopurilor  Federaţiei SOCIETATEA CIVILAĂ ROMANEASCĂ – chiar dacaă nu vor activa ca membri ai Federaţiei;

ü  să renunţe – la toate nivelurile –  la infruntări de natură să compromită ideile de democraţie, acţiunea civică şi/sau socială,

ü  să elimine din practica lor activităţile şi discursul de natură să divizeze societatea, să slabească şi să compromită instituţiile Statului de drept;

ü  să militeze pentru instaurarea unui climat socio-politic civilizat şi demn, promovând în plan politic şi social un dialog bazat pe idei şi programe clare.

 

Pentru realizarea acestor scopuri generoase şi nobile, vă transmitem, în anexă, spre informare şi acţiune, documentul final al Forumului Semnal – Declaraţia Rezoluţie, precum materialul de baza prezentat în cadrul Forum-ului Semnal, care au constituit suportul dezbaterilor la Forum, precum şi atestatul de la Ministerul Justiţiei privind înregistrarea organizaţiei.

Vă informăm că în jurul datei de 20 Septembrie 2010, va avea loc Adunarea Generală pentru desemnarea structurilor organizaţiei şi a conducerii Consiliului Director al acesteia.

 

Avem în vedere, şi vă rugam şi pe Dvs. să formulaţi propuneri în acest sens, ca modul de funcţionare şi mecanismele de colaborare ale organizaţiei cu instituţiile de putere şi de stat să fie total transparente şi legale şi să urmărească consecvent şi insistent acţiunile intreprinse de putere, prin mijloacele specifice,  şi să  propună măsuri de  îndreptare a lor, după caz.

Monitorizarea de către organizaţie a acţiunilor guvernamentale va urmări nu numai critici, ci intenţionează un dialog perseverent cu instituţiile statului, care sunt obligate de lege să răspundă Societaţii Civile, să ia în considerare propunerile acesteia şi să interacţioneze cu aceasta.

Despre toate aceste aspecte, vom informa ritmic Societatea Civilă şi ne vom consulta cu aceasta,  prin structurile noastre specifice.

De asemenea, intenţionăm instaurarea unei colaborări în domeniu cu organizaţii similare din străinatate, pentru creşterea capacitaţii Societăţii Civile de a răspunde adecvat  provocărilor instituţiilor de stat şi de putere româneşti, în efortul nostru susţinut de a schimba cursul evoluţiei social – economice, realmente şi efectiv, în beneficiul poporului român.

În această perspectivă, vă adresăm rugamintea să transmiteţi sugestiile, propunerile, observaţiile, remarcile şi criticile Dvs., grupului de iniţiativă al organizaţiei, la coordonatele sediului nostru din Piteşti, str. Teiuleanu, bl. 48, sc. C, tel.  0248 224 131 , fax 0248 220 081, email faprnat@yahoo.com şi din Bucureşti, str. Vasile Cristescu nr. 8 la telefon 0745 073727, 021 3264440, fax 021 3264439 şi email petre@vivera.ro

 

 

 

Participanţii la Forum-ul Semnal al Societaţii Civile Româneşti.

 

 

 

 

 

       Grupul de Iniţiativă al Federaţiei ” Societatea Civilă Românească”

Leave your comment