FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Motto: “Singura modalitate de a suporta viaţa, va fi ca întotdeauna să ai o sarcină de îndeplinit”

                   Harvey Williams Cushing* 

Radu Constantin (n. 12 iunie 1946, Vasilaţi-Călăraşi) este:

  • · expert criminalist autorizat în expertiza grafică şi tehnică a documentelor, cu o experienţă în specialitate de 42 de ani şi cu formare grafologică;
  • · membru aderent cu nr. 1977 al Societăţii Franceze de Grafologie;
  • · membru aderent cu nr. 524 al Asociaţiei Grafologice Italiene;
  • · membru fondator, ex-secretar general al Societăţii Române de Grafologie;
  • · membru fondator, ex-vicepreşedinte al Asociaţiei Grafologice din România;
  • · licenţiat al Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu” din cadrul Universităţii de Stat din Craiova;
  • · studii postuniversitare în ştiinţe juridice;
  • · participant la Cursul de Grafologie de 4 ani (1991-1995) al Prof.dr.docent Andrei Athanasiu care i-a fost şi mentor 20 de ani;
  • · autor, coautor, colaborator şi coordonator la volume şi articole în domeniile Grafologiei şi Criminalisticii (cu precădere în expertiza criminalistică a scrisului şi a documentelor), pe care le amintim:

Grafologia criminologică. Tendinţa criminală în scris. Editura Paco, Bucureşti, 1990 (coautor);

Curs de Grafologie. Editura Pan-Publishing House, 1997 (colaborator);

Suferinţă şi creaţie. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţii şi operei marilor creatori de cultură. Editura Tehnică, Bucureşti, 1998 (colaborator);

Management şi Grafologie. Editura Universitaria, Craiova, 1999 (coautor);

Expertiza grafică şi Raţionamentul prin analogie. Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 (coautor);

Caracterologie şi Grafologie. Eseuri, tipologii umane, tendinţa criminală în scris, tendinţa suicidară în scris. Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 (trei ediţii) şi Editura ASAB, Bucureşti, 2011 (ediţia a IV-a, coautor);

Expertizele, mijloc de probă în procesul penal. Editura Tehnică, Bucureşti, 2000 (coordonator);

Managementul resurselor umane şi Grafologia. Editura Universitaria, Craiova, 2003 (coautor);

Grafologie. Editura ASAB, Bucureşti, 2006;

Grafologie. Personalitatea în scris. Editura ASAB, Bucureşti, 2007; pe lângă lucrările publicate, autorul a scris până în prezent articole care au apărut în ţară şi în reviste de specialitate din Franţa şi Italia. A participat la emisiuni TV, dar şi la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale care s-au ţinut la Bologna (2000 şi 2005), Paris (2002), Milano (2005), Florenţa (2009) şi Napoli (2009), unde a prezentat comunicarea „Importanţa limbajului în identificarea autorului unui text”.

*   *   *

În data de 25 octombrie a.c. în cadrul MOJO MUSIC CLUB (str. Gabroveni, nr. 4), a avut loc lansarea cărţii „Personalităţi ale lumii şi profilul lor grafologic” (vol. I). Autorul acestei prestigioase lucrări, prof.univ.dr. Radu CONSTANTIN (expert criminalist cu formare grafologică; membru al Societăţii Franceze de Grafologie; membru al Asociaţiei Grafologice Italiene) avea să încânte auditoriul cu prestaţia sa academică.

Subiectul cărţii evidenţiază importanţa grafologiei ca disciplină care studiază particularităţile individuale ale scrisului în vederea autenticităţii unor acte, a trăsăturilor de caracter.

Prefaţa cărţii începe cu un motto sugestiv: „Faptul că scrierea este un produs al conştientului în partea conceptuală şi al inconştientului în partea grafică, produce uniunea dintre conştient şi inconştient într-o mică manifestare” – Marco Marchesan (1899-1991)*.

Autorul, Radu CONSTANTIN precizează că profilurile grafologice de personalitate pe care le-a prezentat în acest volum, sunt rezultatul unei ştiinţe** care încă nu este îndeajuns cunoscută, fapt pentru care autorul, în paginile cărţii, face o scurtă introducere, arătând ce este grafologia, valoarea şi limitele acesteia, paralelism între grafocospie (ramură a Criminalisticii) şi grafologie, aplicaţiile grafologiei ş.a.

Lucrarea este destinată atât pentru cei interesaţi de grafologie, cât şi pentru cei care doresc să se informeze şi cu alte date mai puţin cunoscute până în prezent, despre diverse personalităţi studiate.

Pentru a-i introduce pe cititori în atmosfera specifică acestei ştiinţe, autorul a reprodus şi un mic îndrumar de termeni grafologici după valorosul psiholog-grafolog spaniol Augusto Vels (1917-2000)***.

Cunoaşterea oamenilor implică mult studiu, observaţie, experienţă****. De aceea grafologia nu îşi permite să afirme că vede totul în scris, ci în jurul cifrei de 80% dintr-o scară de 100%, întrucât scrisul nu este în mod necesar reflexul întregii personalităţi. Nu toţi subiecţii exteriorizează totul în gesturile lor. Cu alte cuvinte „Nimeni nu ştie exact cum suntem, decât poate numai Dumnezeu” (Dostoievski).

Cartea este structurată pe şapte capitole: Capitolul 1 – Scrisul, ca execuţie grafică şi definiţia grafologiei. Capitolul 2 – Istoria grafologiei. Capitolul 3 – Valoarea şi limitele grafologiei. Capitolul 4 – Paralelism (aspecte comune şi deosebiri) între Expertiza grafică – ramură a Criminalisticii şi Grafologiei. Capitolul 5 – Mic îndrumar de termeni grafologici, după Augusto Vels, cu următoarele subcapitole: analizează genul grafic (formă, dimensiune,, direcţie, presiunea, viteza, continuitatea, orânduirea (ordonarea)) gesturi-tip, litere caracteristice, trăsături iniţiale şi finale, semnătura. Capitolul 6 – Aplicaţiile grafologiei cu următoarele subcapitole: pedagogie, caracterologie, medicină, psihiatrie (psihiatria juridică), psihanaliză, criminalistică, management, istorie (istoria literaturii, muzicii ş.a.), instituţia căsătoriei. Capitolul 6 – Personalităţi ale lumii şi profilul lor grafologic.

Ultimul capitol al cărţii ne surprinde prin faptul că autorul ne prezintă studiile grafologice ale mai multor personalităţi ale lumii şi României:

Honoré de Balzac, Ludwig von Bethoven, Papa Benedict al XVI-lea, Hector Berlioz, Gustav le Bon, Napoleon Bonaparte, Letizia Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, Jaques Brel, Constantin Brâncuşi, Maria Calas, Albert Camus, Ion Luca Caragiale, Jimmy Carter, Giacomo Casanova, Fidel Castro, Nicolae Ceauşescu, Jean-François Champollion, Frédéric Chopin, Henri Coandă, Cristofor Columb, Auguste Comte, Marie Curie, Pierre Curie,      Alexandru Iona Cuza, Salvador Dali, Alexander Gustave Eiffel, Albert Einstein, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, Veronica Micle, George Enescu, Federico Fellini, Giulietta Masina, Enrico Fermi, Boby Fischer, Alexander Fleming, Papa Francisc, Sigmund Freud, Galileo Galilei, Karamchand Mohandas Gandhy, Giuseppe Garibaldi, Anita Ribeiro, Bill Gates, Charles de Gaulle, Johan Wolhgang von Goethe,Vincent van Gogh, Mihai Gorbaciov, Ernest Hemingway, Adolf Hitler, John Edgar Hoover, Victor Hugo, Michael Jackson, Immanuel Kant, John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Kennedy, Henry Kissinger, Vladimir Ilici Lenin, John Lennon, Yoko Ono, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Gulielmo Marconi, Maria – Regina României, Mata-Hari, Buonarroti Michelangelo, Aldo Moro, Wolfgang Amadeus Mozart, Benito Mussolini, Claretta Pettacci, Isaac Newton, Frederich Wilhelm Nietzsche, Richard Nixon, Bernhard Alfred Nobel, Nicolò Paganini, Papa Ioan Paul al II-lea, Nicolae Paulescu, Luciano Pavarotti, Edith Piaf, Grigori Iefimovici Rasputin, Ronald Reagen, Louis Renault, Maximilien Robespierre, Auguste Rodin, Camille Claudel, Marchizul de Sade, Sacher Masoch, Romy, Schneider, Arthur Schopenhauer, Robert Schumann, Baruch Spinoza, Stalin Iosif Visarionovici Djugaşvili, Johann Strauss-fiul, Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Lev Nikolaevici Tolstoi, Harry S. Truman, Elena Văcărescu, Giuseppe Verdi, Richard Wagner.

Despre conţinutul acestei lucrări, aveau să-şi exprime punctul de vedere personalităţile: Gelu Voican VOICULESCU, Psiholog Ilie MARINESCU şi editorul acestei cărţi dr.ing. Viorel SIMUT, reprezentantul editurii ASAB.

 Federația Societatea Civilă Românească

Conf.univ.dr. Gabriel I NĂSTASE

                                                                  Bucureşti,  29 oct. 2014

 


* Harvey Williams Cushing, 1869-1939, chirurg şi neurolog american, unul dintre fondatorii neurochirurgiei moderne. S-a afirmat cu precădere în domeniul neurochirurgiei: tumori cerebrale, neurotumori, tumori vascular-cerebrale. De numele său este legat aşa-numitul sindrom Cushing: tulburare endocrină datorată în general unei tumori a glandei pituitare. Cushing a scris biografia medicului canadian William  Osler (1849-1919), care i-a fost profesor la Harward, carte pentru care a primit Premiul Pulitzer (1926). Cushing a editat o Istorie a medicinei, lucrare amplă în 13 volume, pentru care i s-au acordat numeroase titluri onorifice. Mai trebuie menţionat că a efectuat studii şi asupra hipofizei şi a glandelor suprarenale. Pe lângă lucrările amintite mai sus, ca op. pr., sunt ”Tumori ale creierului şi meningelor” (1910), „Corpul pituitar şi tulburările sale” (1912) ş.a. (conform DICŢIONAR ENCICLOPEDIC ROMÂN, vol. I A-C. Editura POLITICĂ, Bucureşti, 1962, p. 869 şi http://ro.wikipedia.org/wiki/Harvey_Williams_Cushing/6/3/2014)

* Marco Marchesan, Presidente della Società internazionale di psicologia della scrittura, FONDAMENTI E LEGGI DELLA PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA, II-a edizione ampliata, Edito dall’ISTITUTO DI INDAGINI PSICOLOGICHE 20129 Milano – corso XXII Marzo 57, 1973, p. 154

** Radu Constantin, Grafologie. Personalitatea în scis. Editura ASAB, Bucureşti, 2007.

*** Augusto Vels, Escritura y Personalidad. Editura LUIS MIRACLE s.a., Barcelone, 1961

**** Prof.dr.docent Andrei Athanasiu, TRATAT de GRAFOLOGIE. Cunoaşterea personalităţii prin scris. Editura HUMANITAS, Bucureşti, 1996, p. 11.

Etichete: ,

Leave your comment