FSCR - Impreuna vom salva Romania!

 Pornind de la imperativele şi comandamentele actuale ale societăţii româneşti,
 Având în vedere situaţia complicată şi explozivă, socială, politica şi economică, din România de astăzi,
 Ţinând cont de cerinţele şi nemulţumirile cetăţenilor români, exprimate în stradă, plenar şi ferm, faţă de conducerea ţării şi politicienii care s-au succedat la putere în ultimii 23 de ani,
 Motivaţi de spiritul patriotic şi necesitatea stringentă de restructurare, reaşezare şi reformă socială profundă a statului, societăţii şi economiei romanesti:
Noi, reprezentanţii Federatiei Societatea Civila Româneasca, considerăm că este momentul să tragem un semnal de alarmă pentru întreaga societate, prin care să trezim conştiinţa naţională, demnitatea neamului românesc şi să chemăm toate forţele sociale, neguvernamentale, politice şi apolitice, la un dialog cvasi-naţional, la colaborare şi conlucrare, pentru salvarea României şi a poporului său, adusă în pragul unei catastrofe naţionale iminente, situaţie recunoscută de însăşi puterea din România şi provocată de clasa politică în întregul său, incapabilă să-şi îndeplinească rolul, competenţele şi obiectivele cu care a fost mandată de popor prin alegeri şi care au fost asumate demagogic şi iresponsabil de unii politicieni.
Cerem, în mod imperativ, factorilor guvernamentali şi întregii clase politice din România să îşi însuşească în mod real si definitiv iniţiativele Societăţii Civile Româneşti, să deblocheze dialogul social, să îl permanentizeze şi să se consulte cu societatea, prin structurile ei specifice, să acţioneze în consens cu propunerile şi observaţiile venite din partea cetăţenilor, în toate domeniile, dar mai ales în procesul elaborării proiectelor de lege si a marilor decizii, a programelor de dezvoltare şi reforme, al redistribuirii şi utilizării juste a resurselor naţionale.
Noi, reprezentanţii de drept ai Societăţii Civile, participanţi activi la evenimentele din Romania, unii inclusiv in Piaţa Victoriei, Piaţa Universităţii, la Palatul Cotroceni şi în toată ţara proclamăm, în numele Societăţii Civile, al sindicatelor, al asociaţiilor şi ONG-urilor, pe care le reprezentăm aici, dreptul de a lupta paşnic si permanent pentru reafirmarea plenară a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, constituţionale ale cetăţenilor, obligând puterea, orice regim politic, indiferent de culoarea sa politică şi doctrină, să respecte şi să garanteze realizarea acestor drepturi. De asemenea, supunem atenţiei întregii Naţiuni Române, statelor membre ale Uniunii Europene, ambasadorilor acestora la Bucureşti, precum şi tuturor reprezentanţilor misiunilor economice şi consulare la Bucureşti, hotărârea noastră de a lupta până la capăt, prin orice mijloace legale, pentru recucerirea drepturilor noastre legitime si a libertăţii confiscate de putere, precum şi pentru o viaţă demnă, decentă.
Cerem Puterii să întreprindă urgent măsuri reale si realiste pentru rezolvarea problemelor grave care s-au acumulat şi care determină populaţia să emigreze, să se sinucidă sau să comită diverse infracţiuni.
Dacă ne referim numai la recentele evenimente fierbinţi, Rosia Montana, gazele de sist si altele care s-au desfăşurat pe întreg teritoriul românesc, incepând cu Piaţa Universităţii şi culminând cu problemele referendumului şi certurile din Parlamentul European, care au dat semnalul redeşteptării românilor, avem suficiente argumente să declarăm solemn că «a sosit momentul când trebuie să spunem răspicat – ajunge, ne-am săturat de acest system corupt, trebuie să răsturnăm sistemul politic actual şi să o luăm de la capăt, sănătos şi eficient, pentru a realiza interesele românilor şi dorinţa lor de a trăi demni şi liberi, împreună şi uniţi, în propria lor ţară, eliberaţi de apăsarea clasei politice şi a politicienilor incompetenti ».
Se impune imperativ recompunerea clasei politice, refacerea instituţiilor statului, construirea unui sistem politic şi administrativ corect şi transparent, care să permită în mod real accesul populaţiei la dialog continuu, consultare consecventă şi eficientă, participare amplă la luarea marilor decizii, care hotărăsc soarta şi viaţa poporului român. Numai aşa s-ar justifica existenţa unei numeroase clase politice şi a unui sistem administrativ stufos de şefi şi de conducători, care decid ce este bine şi ce este rău pentru naţiunea română.
Nu trebuie să uităm că pe acest teritoriu, stropit abundent cu sângele înaintaşilor noştri, vărsat pentru integritatea teritorială şi păstrarea demnităţii şi libertăţii românilor, convieţuiesc paşnic, împreună cu noi şi reprezentanţii altor etnii, care trebuie avuti în vedere in luarea deciziilor, dar se impune şi din partea acestora loialitate şi acţiune politică permanente, pentru binele poporului român şi renunţarea, atunci când este cazul, la susţinerea politică a unor lideri şi conducători care acţionează contra-productiv şi împotriva populaţiei, a interesului national.
Adresăm o chemare sinceră populaţiei, de a se reuni în jurul ideii de libertate şi demnitate, pentru apărarea identităţii şi spiritului naţional românesc. În formularea apelului nostru naţional, avem în vedere următoarele realităţi, care au apărut în ultimii 23 de ani :
– depopularea ţării şi creşterea alarmantă a migraţiei forţei de muncă peste hotare,
– sărăcirea drastică a populaţiei,
– creşterea fără precedent a şomajului,
– îngrădirea dreptului la competiţie şi performanţă,
– ridicarea demagogiei şi a imoralităţii la rang de principiu în politică şi afaceri,
– degradarea fizică a populaţiei şi ameninţarea genetică a naţiunii,
– afectarea gravă a sistemelor învăţământului şi sănătăţii,
– încredinţarea economiei şi fondurilor bugetare numai unor personaje clientelare ale puterii şi partidelor,
– promovarea în funcţie şi încurajarea politicienilor si foştilor activişti comunişti, prin politizarea excesiva a functiei publice, platite de populatie,
– transferul patrimoniului statului, economic şi cultural, în proprietatea unor indivizi cu o morală şi o pregătire îndoielnice,
– decredibilizarea tuturor instituţiilor statului, mai ales a Justiţiei si Procuraturii, reducerea covârşitoare a eficienţei acestora în conducerea statului şi rezolvarea problemelor social-economice şi politice,
– polarizarea nejustificată a bogăţiei, în detrimentul maselor largi spoliate,
– poziţionarea mass-media, în funcţie de cointeresarea materiala sau afilierea la o structură sau alta, politică sau guvernamentală,
– dezvoltarea şi încurajarea nejustificată a poliţiei politice, care a generat începutul renaşterii vechii securităţi comuniste, în scopul descurajării populaţtiei în acţiunile sale de revendicare şi realizare a drepturilor sale legitime si chiar a reprimarii,
– erodarea intenţionată a sentimentului de naţionalism şi apartenenţa la patria comună, ceea ce a generat implicarea redusă a populaţiei în dezvoltarea social-economică a ţării şi realizarea marilor idealuri ale românilor,
– aparitia germenilor autoritarismului si dictaturii in politica si in conducerea si solutionarea treburilor de stat, care genereaza controlul total al populatiei si transformarea statului in unul de tip tortionar,
– irosirea resurselor nationale in interesul unor grupuri politice sau de afaceri, care s-au reunit la varful economiei si politicii, generand oligarhia financiar-economica, ingenunchind populatia si aducand-o in pragul degradarii fizice si morale,
– distrugerea intentionata a agriculturii, in scopul transformarii Romaniei intr-o piata larga de desfacere a produselor alimentare straine, ceea ce a anulat resursele generoase pe care agricultura romaneasca le putea aduce bugetului de stat,
– distrugerea totala a industriei, la indicatia Europei, in scopul exploatarii Romaniei in unica sa calitate actuala de piata de desfacere,
– invrajbirea diverselor segmente ale populatiei, in scopul stapanirii acestora si supunerii lor oricaror decizii arbitrare si abuzive ale puterii, fara a avea posibilitatea reala de a respinge aceste decizii,
– deteriorarea grava a relatiilor internationale ale statului roman, mai ales cu tarile europene, antagonizarea raporturilor externe ale Romaniei, cu consecinte grave asupra cursului social-economic intern din ţara noastră.
Solicităm regimului politic actual o revizuire de fond asupra politicii interne şi externe a ţării noastre, a funcţionării structurilor de stat şi de putere şi a Parlamentului şi Guvernului, în scopul eficientizării acestora şi a depolitizării funcţiei publice.
În consecinţă, în perspectiva alegerilor euro parlamentare si prezidentiale din 2014, solicităm guvernului actual şi clasei politice să accepte participarea Societăţii Civile la organizarea acestora, în vederea curmării abuzurilor, a furturilor şi corupţiei, asigurarii unui climat electoral favorabil tuturor forţelor politice şi supravegherii stricte a partidelor parlamentare şi de guvernământ, astfel încât, acestea să nu poată influenţa artificial şi negativ alegerile.
Apelul nostru include in sine contributia fiecarui cetatean pentru realizarea obiectivelor imediate pentru popor. Mişcarea Civică Naţională, pe care am inceput sa o construim, este o mişcare izvorâtă din rândul protestatarilor din Piaţa Universităţii, Piata Victoriei, de la Guvern, Cotroceni şi din toata ţara, adică oamenii din popor, care vor şi trebuie să pună mâna pe Putere în România şi împreună să ne salvăm ţara şi cetăţenii săi de la iminenta distrugere şi falimentare.
În finalul declaraţiei noastre, susţinută larg de întreaga manifestare actuală, adresăm un apel fierbinte, de colaborare şi conlucrare pozitivă, tuturor forţelor civice similare, din ţară si din străinătate, inclusive din Diaspora Romaneasca, cărora le solicităm sprijin şi înţelegere în demersul nostru democratic şi paşnic de a obliga puterea să asculte şi să respecte solicitările cetăţenilor..
Apelul nostru include elemente substanţiale de solidaritate, unitate, normalitate, toleranţă, construcţie paşnică şi edificare socială, pe care le transmitem tuturor prietenilor noştri, susţinătorilor şi cetăţenilor care doresc să sprijine, contribuind activ, procesul de refacere politică, economică, socială, morala şi culturală a României.
ÎMPREUNĂ VOM SALVA ROMANIA!

Participantii la Forumul National si International II al Federatiei Societatea Civila Romaneasca de la Pitesti,
03 octombrie 2013

Leave your comment