FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Federația “Societatea Civilă Românească” (FSCR)  prin Președinte, Dipl. Ec.  Petre Răcănel, în calitate de  lider al Grupului de Inițiativă, adresăm,  autorităților  române  și  opiniei publice, următoarele propuneri pertinente și legitime, destinate  națiunii române, referitoare la  urgența  adoptării măsurilor tehnico- științifice și economiceși  a coordonării  societății civile  cu  autoritățile  României, pentru prevenireași combaterea    nemijlocită a efectelor  crizei  COVID- 19 în România:

  • Solicităm  omenie,   sinceritate, solidaritate și responsabilitate  profesională,   implicit medicală  din partea  autorităților publice,  pentru că nu se mai poate preveni și combate  virusul numai cu vorbe, fără aplicarea de metode științifice, profesionale și profesioniste, fără  consultarea  specialiștilor  și a societății  civile,  fără utilizarea de metode medicale noi  și a testelor de  depistare rapidă a COVID 19 și în consecință, identificarea și practicarea  unor tratamente  eficace și  unitare, la nivelul României.

Trebuie identificate și puse imediat în practică, începând de azi,  toate  standardele  științifice  privind măsurilor  organizatorice,  medicale, sociale  și economicerelevante pentru apărarea sănătății și valdității cetățenilor  și a viabilității economiei României.

  • Federația “Societatea Civilă Românească” (FSCR) invită  Guvernul României la o consultare largă  a tuturor  specialiștilor din societatea  civilă, în scopul preluării  tuturor ideilor și conceptelor voluntarilor și a  tuturor  metodelor  științifice  naționale și internaționale, în scopul  reducerii impactului sanitar și economico-financiar al crizei COVID 19, 
  • Solicităm  Guvernului și Președintelui  României, întrunirea și   dezbaterea în CSAT  a următoarelor măsuri urgențe:

1.      Declararea de urgență a ridicării pragului de prioritate a  sănătății medicale  și  juridice, inclusiv  a  siguranței agroalimentare și economice  a națiunii române  ca  STRATEGII DE APĂRARE NAȚIONALĂ.

2.      LARGA CONSULTARE A SPECIALIȘTILOR ȚĂRII, ÎN CADRUL COMISIILOR  DE SPECIALITATE, PRELUAREA PROIECTELOR PROPUSE  ȘI APLICAREA DE ÎNDATĂ  A PROIECTELOR   ȘI A STRATEGIILOR  URGENTE DE APĂRARE NAȚIONALĂ.

3.      SPECIALIȘTII NOȘTRII din SOCIETATEA CIVILĂ ROMÂNESCĂ  PROPUN INSTITUIREA, PRIN LEGE, A PROTOCOALEOR MEDICALE,  PRIVIND   înscrierea de îndată   pentru  fiecare CNP, a  CAZIERULUI  PERSOANELOR SUSPECTE PURTĂTOARE  ȘI PACIENȚILOR INFECTAȚI  COVID-19, în sensul OBLIGĂRII  PRIN LEGE A PERSOANELOR SUSPECTE sau INFECTATE/BOLNAVE DE COVID-19 SĂ  EXECUTE, LA  FIECARE  12 ZILE, TESTUL RAPID COVID-19, PÎNĂ LA OBȚINEREA A 3 REZULTATE NEGATIVE, ÎN PREZENȚA UNUI FUNCȚIONAR  MARTOR ȘI ÎNCHEIEREA UNUI PROCES VERBAL DE REZULTAT  și  MĂSURILE MEDICALE  CARE  SE IMPUN,  

  • proceduri clare de separare a  bolnavilor/infectaților de Covid-19, de cetățenii sănătoși, de  monitorizare electronică a acestora și a persoanelor  care   vin din străinătate (mai ales  că  se  preconizeaza întoarcerea în Romania a  peste 2 miloane  de  cetățeni  din zonele  roșii pentru Covid-19 din Europa,)
  • aplicarea de pedepse clare bolnavilor  pozitivi  de  COVID 19 care nu respectă măsurile impuse de izolare si tratare, în baza unei proceduri rapide de inculpare, judecare și sentință

4.      Instituirea  de îndată și cu operaționalizarea bazelor informatice electronice  de informare  și interogare a  bazei de date a CAZIERULUI MEDICAL COVID 19, bază de date ce trebuie să aibe două secțiuni  CAZIERUL MEDICAL MONITORIZARE MEDICALĂ  PERSOANE POZITIVE CARANTINATE  și CAZIERUL MEDICAL PERSONE SUSPECTE  AUTOIZOLATE. În ambele cazuri AUTORITĂȚILE TREBUIE SĂ APLICE ACESTOR PERSOANE TESTE RAPIDE DE DEPISTARE A BOLII.

          Cetățenii  trebuie să fie informați, cu privire la  aceste proceduri, iar orice persoană pe cu CNP  găsită în neregulă (plimbându-se iresponsabil  în societate)  este un pericol social grav de infectare,  mai ales când  a fost identificată cel puțin o  singură dată și a  fost   înscrisă în cazierul COVD 19.

Dacă se  va dovedi că acea persoană a infectat cel puțin o altă singură  persoană sănătoasă,   va  primi sancțiuni  penale aspre,  inclusiv pe latura civilă,   mergând până la  sechestrul  total al averii,  în vederea confiscării ca garanție pentru despăgubirile eventualelor  victime  ale iresponsabilitatii acelei persoane și pentru plata contravalorii tuturor  facturilor  costurilor operațiunilor medicale  și procedurilor suplimentare de restabilire a ordinii medicale încălcate de pacientul inculpat.

5.       Facem apel la autoritățile statului ca, în regim de urgență,   să furnizeze  permanent  TOATE MĂSURILE MEDICALE  ȘI ECONOMICE ADOPTATE  inclusiv CHELTUIELILE  PUBLICE  ȘI AJUTOARELE OFICIALE PENTRU ROMÂNIA,   PENTRU INFORMAREA OFICIALĂ ȘI ÎNCREDINȚAREA  CETĂȚENILOR  CĂ MĂSURILE  LUATE  EXISTĂ  ȘI NU SUNT  DOAR DECLARAȚII DE PRESĂ.

6.      MĂSURI ACTIVE DE REPATRIERE  ȘI AJUTORARE A CETĂȚENILOR ROMÂNI CARE VOR SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN ȚARĂ.

  Se impune  stabilirea, împreună cu oficialitățile țărilor de tranzit pentru românii care se întorc în Romania, traseelor  verzi de tranzit  și   ajutorarea celor  blocați în străInătate.

Consituirea urgență a echipelor  diplomatice de negociere și de salvgardare, prin implicarea forțelor  armate și a  echipajelor civile în  demararea  tuturor procedurilor,  traseelor și  mijloacelor  de repatriere  a  acestora.

7.      FINALIZAREA  STRATEGIEI ECONOMICE  ȘI  A AJUTOARELOR FINANCIAR-FISCALE PENTRU PROTEJAREA  AFACERILOR,  RESURSELOR MATERIALE ȘI ENERGETICE, A  SIGURANȚEI AGRO-ALIMENTARE  A CETĂȚENILOR  ROMÂNIEI

 Adresăm  societății  civile  indem la  solidaritate și respect între  cetățeni.

 Oricine se simte în stare să formuleze o soluție tehnică,  o idee constructivă, este invitat să ni se adreseze, să ni se alăture  și  să  sprijine  autoritățile,  dacă dorește acest lucru.

  Mă adresez în special celor, cu care împărtășesc convingerea, că e foarte ușor să critici și foarte greu să ajuți.   Mulțumim tuturor  cetățenilor  și aplaudăm public  toate eforturile  personalului medical și de intervenție și de  asemenea  înțelegem  să  felicităm  autoritățile  locale  care au dat exemple  de   inițiative extraordinare de sprijin a populației.

          Cu deosebită  stima,

        Președinte Federația Societatea Civilă Românească

                       Dipl. ec. Petre Răcănel

              Asociația pentru Democrație,Educație și Reconstrucție a Romaniei

                              Prof.univ.dr.Gheorghe Onțanu

     Președinte Sindicatul Revoluționarilor din România – Decembrie `89

                       Dragoș Militaru

Leave your comment