FSCR - Impreuna vom salva Romania!

FEDERAŢIA “SOCIETATEA CIVILĂ ROMANEASCĂ” (FSCR), care are in spatele său o bază socială foarte largă de reprezentanţi (pensionari, asociaţii, sindicate, ONG-uri, patronate), constată cu profundă îngrijorare că populaţia României este din ce în ce mai tributară efectelor nefaste generate la nivel naţional de către Criza economico-financiară globală.

 

Luând act de Soluţia anti-criză elaborată de Domnul Horaţiu Russin, cetăţean romano-canadian dublu licenţiat în Canada (Universitatea din Montreal şi Şcoala Naţională de Administraţie Publică din Montreal), Federaţia Societatea Civilă Românească invită Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi Parlamentul să analizeze urgent „SOLUŢIA DE CRIZĂ RUSSIN” axată pe dinamica ciclului de auto-finanţare parţială a propriilor salarii şi pensii provenite de la bugetul de Stat.   Instrumentul economico-financiar propus de Domnul Horaţiu Russin este axat pe realizarea unor relaţii de parteneriat constructiv „GUVERN–BUGETARI” şi respectiv „GUVERN–PENSIONARI”, menite să conducă la scăderea inteligentă a deficitului bugetar, prin efectul participării simultane a acestor trei actori la finanţarea salariilor nete ale bugetarilor şi a pensiilor.

 

Ideea centrală a SOLUŢIEI DE CRIZĂ RUSSIN constă în procurarea de către bugetari şi pensionari a unor titluri de stat emise de Guvernul României, prin intermediul Ministerului Finaţelor Publice, reprezentând contravaloarea unui procent stabilit de comun acord între cei trei actori (GUVERN–BUGETARI–PENSIONARI), care să servească la auto-finanţarea parţială a salariilor bugetarilor şi respectiv a pensiilor finanţate de la bugetul de stat.

 

Prin ultilizarea intrumentului economico-financiar descris în „SOLUŢIA DE CRIZĂ RUSSIN”, bugetarii şi pensionarii vor împrumuta Guvernul Român, lunar şi fară dobândă, cu un procent din propriile lor venituri nete pe luna curentă, primind lunar în contrapartidă  câte un titlu de stat eliberat şi garantat de Ministerul Finaţelor Publice.  Procentul din veniturile nete ale bugetarilor şi pensionarilor împrumutat lunar Guvernului Român, va fi reinvestit în mod garantat de către Guvern în veniturile nete ale acestora de pe luna imediat următoare, generând astfel un ciclu de auto-finanţare parţială a acestor venituri şi o reducere lunară  corespunzătoare a cheltuielilor bugetare, proporţională cu valoarea totală a investiţiilor bugetarilor şi pensionarilor în propriile lor venituri de pe luna imediat urmatoare.

 

Federaţia Societatea Civilă Românească consideră că implementarea soluţiei propuse de Domnul Horaţiu Russin este benefică atât pentru Guvernul României, cât şi pentru bugetari şi pensionari.

 

Pentru aprofundarea şi înţelegerea „SOLUŢIEI DE CRIZĂ RUSSIN”, vă invităm să accesaţi secţiunea Proiecte a site-ului www.fscro.ro, iar pentru lămuriri privind detaliile tehnice şi punerea în aplicare a soluţiei anti-criză propuse de Domnul Horaţiu Russin, FSCR vă recomandă contactarea directă a autorului acesteia, accesând blog-ul personal al domniei sale http://horatiurussin.wordpress.com.

 

„SOLUŢIA DE CRIZĂ RUSSIN” a fost înregistrată în România la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) şi în Canada (Canadian Intellectual Property Office), după ce a fost validată de specialişti canadiani în domeniile economic, financiar, fiscal şi social.

 

FSCR recomandă Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului şi Parlamentului să promoveze şi să susţină asemenea iniţiative venite din partea românilor de pretutindeni, recunoscuţi pentru meritele lor în afara României şi care încercă să-şi aducă contribuţia la ieşirea din criză a Patriei-Mamă.

 

Susţinând cu tărie ideea centrală a soluţiei anti-criză a domnului Horaţiu Russin, FSCR face apel la unitatea, înţelegerea şi înţelepciunea tuturor forţelor politice din România, a tuturor sindicatelor şi asociaţiilor de pensionari din România, pentru a-şi concentra eforturile pe implementarea acestei soluţii anti-criză, benefică tuturor românilor.

 

Preşedinte FSCR

PETRE RĂCĂNEL

Leave your comment