FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Federația Societatea Civilă Românească, împreună cu alte structuri civice, sub patronajul noului înființat Consiluil Unirii, care are în componența sa mai multe asociații din societatea civilă, conduse de membrii marcanți ai mediului social și academic, și-a inclus în planul de activitate pe anul în curs și pentru anul următor, un program de activități complexe vizând marcarea amplă a Centenarului Unirii.

Denumirea generică a acestor activități se regăsește sub frontispiciul „Caravana Națională a Marii Uniri” pe care deja am demarat-o printr-o manifestare populară grandioasă la Coșereni-Ialomița, sub semnul comemorării marilor patrioți basarabeni Doina și Aldea Teodorovici.

Caravana Marii Uniri este concepută ca o activitate civică continuă pe axa Marii Uniri „Focșani – Iași – Chișinău – Cernăuți – Alba Iulia”.

Următoarea acțiune de anvergură a avut loc la Buzău, fiind integrată într-o altă mare manifestare sub denumirea de „Festivalul Internațional de folclor românesc”, care a reunit la Buzău românii din diaspora și pe cei din granițele țării.

Basarabenii au constituit componenta principală a diasporei, prezentând programe deosebite de folclor și de profund patriotism românesc, care au impresionat audiența și i-a determinat la dans și cântec împreună.

Programele noastre vor continua în aceiași manieră de mai sus, în spiritul unității și demnității naționale.

În acest sens, adresăm chemarea patriotică către toate grupurile sociale, ONG-uri, medii academic, economic, cultural-ștințific și social, inclusiv reprezentanți de marcă ai autorităților locale, să participe la acțiunile noastre cultural spirituale, să vină în sprijinul organizării și susținerii acestor manifestări, în cadrul unei autentice revoluții culturale și spirituale, care să contribuie la reconcilierea și renașterea poporului și a țării.

Veniți români de pretutindeni la manifestațiile și acțiunile Consiliului Unirii pentru a reedita Marea Unire de la Alba Iulia de la 01. Decembrie 1918 și pentru a coagula toate forțele naționale în lupta noastră comună pentru a reda poporului român libertatea și demnitatea la care au visat  eroii noștri naționali precum și pentru renașterea și întărirea națiunii române, dezvoltarea generală a țării, creșterea nivelului de trai și prosperitatea poporului român.

Trăiască Patria noastră, să dispară dușmănia și dezbinarea dintre români, să realizăm Marea Unire!

Leave your comment