FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Bogdan Paul A. PAPADIE s-a născut la 13 iunie 1970, în Bucureşti.

A participat activ la evenimentele din Decembrie 1989, fiind evidenţiat în misiuni cu caracter special. Marcat de zilele sângeroase ale căderii regimului comunist şi de haosul instalat în societatea românească a acelor ani, devine unul din reprezentanţii mass-media ce au căutat cu frenezie să publice adevărul despre noul regim instalat la putere. Deşi a debutat în presa sportivă, călcând pe urmele tatălui său (cunoscutul şi regretatul cronicar al ”Gazetei Sporturilor”, Aurel Păpădie), ulterior se reorientează spre presa de investigaţii, publicând în cei peste 24 de ani de gazetărie mii de materiale de presă şi sute de anchete în numeroase publicaţii (“Gazeta Sporturilor”, “Ora”, “Sportul Românesc”, “Tineretul Liber”, “Cronica Română”, “Atac la Persoană”, “Monitorul de Bucureşti”). A fondat şi condus revistele “Ora H Magazin”, “International Job’s”, respectiv agenţiile de presă “INWA”, „Inwanet Press”, „Info Terra”, „Bacău News” şi ”Terra News”.

Autor şi coautor de cărţi, a participat la realizarea a numeroase lucrări de istoria şi statistica spionajului, reprezentative fiind ”Războiul spionilor – În interiorul şi dincolo de graniţele României” şi ”Armagedon România”.

A studiat istoria la Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” şi gazetăria la Colegiul de Jurnalistică – “REPORTER”. Pasionat (şi) de lumea business-ului, a absolvit cursurile Facultăţii de Administraţie şi Management a Universităţii ”Columbia Pacific” (”ColumbiaPacificUniversity” – Distance Learning Institutions – CPU).

Gabriel. I. NĂSTASE este absolvent al Institutului de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Utilaj Tehnologic (1981), al Academiei de Studii Economice (1991) şi al Colegiului Naţional de Apărare (2001). Este doctor în ştiinţe tehnice cu teza de doctorat Rolul interactiv al informaţiei între factorii fluizi (apă, aer) şi cei biologici ai mediului înconjurător (2000); doctor în economie cu teza de doctorat Metode de evaluare şi de analiză a eficienţei economice în transferul internaţional de tehnologie (2001); doctor în ştiinţe militare şi informaţii, cu teza de doctorat Implicaţiile cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării în sistemul de securitate (2008). A absolvit cursuri postuniversitare în domeniile: tehnic, ştiinţific, economic, social, politic şi militar.

A participat, în calitate de membru în echipa de cercetare la realizare de Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract; Lucrări de cercetare-dezvoltare-inovare cu impact asupra dezvoltării mediului educaţional/cultural /economic /social şi Lucrări de proiectare de instalaţii şi construcţii. A obţinut brevete de invenţie şi certificate de inovator.

A publicat cărţi de specialitate, monografii, beletristică, tratate, cursuri şi materiale didactice din diferite domenii şi articole în diverse reviste de specialitate.

Autorii Bogdan A. PĂPĂDIE şi Gabriel I. NĂSTASE nu sunt la prima lor carte. Cei doi autori sunt deja cunoscuţi publicului cititor din România şi din străinătate pentru publicaţiile lor, inclusiv cele pe care le-au scris în colaborare.

Cărţile publicate de cei doi autori au abordat subiecte de larg interes despre starea actuală a lumii în general şi a României în special, în condiţiile globalizării şi al integrării României în structurile Euro-Atlantice.

Tematica pe care au analizat-o cei doi autori a vizat spionajul, contraspionajul, securitatea şi apărarea integrităţii naţionale în contextul unei aparente protecţii a României sub forma „Parteneriatelor” (de tot felul!), dar în realitate  sub presiunea unei ofensive perfide şi periculoase, fără precedent asupra României.

 Pentru cititorii patrioţi şi naţionalişti, şi nu numai, ai României, mesajul cărţilor este clar.

Pentru a le înţelege mesajul vom prezenta în continuare recenziile cărţilor publicate de Bogdan A. PĂPĂDIE şi Gabriel I. NĂSTASE, scrise de Olimpian UNGHEREA, Ioan GÂRZ, Eugen DELCEA şi Gheorghe VĂDUVA.

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

 Federația Societatea Civilă Românească

Etichete: ,

Leave your comment