FSCR - Impreuna vom salva Romania!

A20161120_083646rticol semnat de Dipl. Ec. Petre Răcănel – Președintele Federației Societatea Civilă Românească, publicat în revista CRONICA TIMPULUI

Leave your comment