FSCR - Impreuna vom salva Romania!

 

Încă din preambulul acestui apel, în legătură cu prezentele evenimente din țară, FSCR dorește să reitereze înca o dată succint, câteva principii sfinte, care ar trebui respectate tabu , de fiecare parte, în disputa politică, pentru a se asigura cadrul necesar pentru funcționarea țării, societății și economiei.

 1. Constituția Romaniei este cartea sfântă și obligatorie pentru orice cetățean, dar mai ales pentru Președinte, Parlament, Premier și Guvern, toți oamenii politici, precum și pentru instituțiile statului;
 2. Libera exprimare și libertatea de opinie sunt repere fundamentale în drepturile omului și trebuie respectate de toți în toate situațiile;
 3. Interesul național așa cum este el perceput de popor, constituie pilonul central al tuturor acțiunilor instituționale și cetățenești, acesta fiind un far al tuturor demersurilor interne și externe;
 4. Poporul român este suveran și deținătorul în fapt și în drept al întregii puteri, iar el trebuie să conducă țara întotdeauna prin reprezentanții săi aleși. Manifestările sale, inclusiv în stradă, înseamnă infinit mai mult, politic și democratic, decât orice acțiune sau activitate ale partidelor sau instituțiilor statului. Poporul are întotdeauna dreptate;
 5. Toți reprezentanții puterii, toate instituțiile statului și orice om politic, indiferent de culoare și program, trebuie să servească poporul și numai interesul național;
 6. guvernele instituite legitim în urma alegerilor populare trebuie respectate și nu dărâmate prin violența străzii sau acțiuni politice ale diferitelor partide. Numai alegerile pot schimba puterea, regimul politic și guvernele într-o țară.

În continuare, redăm principalele elemente, considerații și opinii, care alcătuiesc armonios și rațional, poziția societății civile față de evenimentele periculoase, grave, care se petrec astăzi în țară:

 1. FSCR urmărște cu profundă îngrijorare desfășurarea și evoluția protestelor cetățenilor români, cauzate de ultimile măsuri legislative întreprinse de guvernul PSD, proteste considerate ca justificate. OUG privind grațierea și proiectul de lege referitor la modificarea Codurilor penale sunt acte normative necesare și în concordanță cu recomandările Europene și legea fundamentală a României, însă ele trebuiau concepute și adoptate mai târziu, după punerea în aplicare a tuturor măsurilor social-economice cuprinse în actualul program guvernamental. Deasemenea, procedura de adoptare trebuie să fie cea parlamentară, care implică analize și dezbateri largi, corecte și raționale.

Prioritățile guvernamentale și urgența ordonanțelor, ar trebui gândite altfel, pentru a convinge populația, de buna intenție și devotamentul guvernului;

 1. Chestiunea conținutului abuzului în serviciu, ar trebui clarificată definitiv și corect, de către Parlament împreună cu Societatea civilă și cetățenii, în cadrul unor dezbateri publice adevărate, pentru a definii mai exact elementele abuzului și limitele valorice care pot valorifica abuzul în serviciu. Înțelegem prin aceasta că trebuie să se țină cont atât de legislația internă cât și de recomandările internaționale, privind stabilirea unui prag valoric, de la care începe abuzul în serviciu;
 2. În același spirit suntem de părere că se impune adoptarea unei legi privind răspunderea judecătorilor și procurorilor în același timp cu asigurarea deplină a independenței justiției, astfel încât aceasta să funcționeze fără nici-o influență și să aplice legea potrivit propriei conștiințe a judecătorilor.

Așadar orice ordonanță sau lege nu poate fi adoptată cu dedicație pentru protejarea unei persoane sau unui grup social-politic sau economic;

 1. Perioada post-revoluționară și evoluțiile politice ne-au demonstrat că toate partidele din România sunt vinovate de jaful național, de legi strâmbe și aplicate incorect, de influențarea justiției și fraudarea alegerilor, ceea ce ne conduce la ideea că au săvârșit abuzuri pe care nu le-au condamnat politic sau juridic, constituindu-se în complici la creearea actualei situații grave;
 2. Referindu-ne la mass-media, este cazul să apreciem în mod corect, strădaniile acesteia de a menține un echilibru, este adevărat fragil, între relatări și situația din teren, fapt care , după părerea noastră a redus încleștarea din stradă. Presa trebuie să funcționeze în continuare independent, să nu fie amenințată de procuratură, cum este TVR, dar să nu reprezinte interese particulare, politice sau de grup, să țină cont de lege, de interesele națiunii și ale țării. Nici-o presă nu este liberă dacă ea reprezintă interesele unui președinte, ale unui premier sau ale unui partid;
 3. Trecând la instituțiile statului, cu rol fundamental în evoluția generală a societății, FSCR își exprimă atașamentul față de acestea și le recomandă să funcționeze corect și independent, numai în cadrul atribuțiilor conferite de lege, evitând drastic imixtiunile în treburile altora. În același timp, sistemul de organe al statului român trebuie să respingă cu vehemență ingerințele străine de orice natură în treburile noastre interne fiind deschise unei colaborări cu exteriorul, numai pe baza principiilor consacrate de constituție în politica externă a României.  FSCR solicită tuturor instituțiilor statului să întreprindă toate măsurile, acționând solidar și unitar, independent de solicitările partidelor pentru ameliorarea evenimentelor de stradă și înnăbușirea atacurilor huliganilor, certați cu legea și ordinea publică.  În context felicităm ministerul de interne, jandarmeria și spiritul civic, care au acționat conjugat pentru evitarea de victime omenești și distrugeri materiale grave;
 4. În aceeași ordine de idei, FSCR cere imperativ partidelor politice, președintelui, parlamentului, premierului și tuturor factorilor instituționali responsabili, să se implice profund, real și pozitiv în aplanarea conflictului, eliminarea provocărilor politice, juridice și stradale în vederea evitării escaladării protestelor și situației de conflict grave, care ar putea avea consecințe dezastruoase pentru țara noastră dar și pentru complex geo-politic european. Totodată FSCR recomandă responsabililor europeni, NATO și ONU să lase România să-și găsească singură calea spre soluționarea problemelor actuale și dacă este cazul, să facă recomandările necesare în acest sens. FSCR își exprimă îngrijorarea că o eventuală prezență militară străină de tip NATO sau ONU, în România ar putea deschide posibilitatea divizării țării în trei regiuni, așa cum s-a mai intenționat în trecut pentru păzirea mai ”eficientă” a acestor provincii românești. Următoarea perspectivă a unei asemenea ipoteze posibile ar putea fi transferarea unor provincii românești în componența unor teritorii străine.

 

FSCR atrage atenția tuturor factorilor politici că sunt responsabili în egală măsură de situația creată și au obligația nu numai morală să remedieze și să elimine ulterior răul făcut societății românești pe care au expoatat-o și folosit-o până la îngenunchere. În acest sens, cerem tuturor decidenților să se trezească din beția puterii și gustul ”dulce” al jafului, să-și unească eforturile într-o solidaritate națională, fără politică și resentimente și să acționeze în următoarelor direcții:

 1. Retragerea ordonanței privind grațierea și trimiterea ei Parlamentului, împreună cu proiectul de lege referitor la modificarea codurilor penale, pentru adoptarea lor prin procedura parlamentară a dezbaterilor.  Guvernul trebuie să dea sigurări manifestanților că obiectivele cuprinse în programul de guvernare sunt prioritare și vor fi realizate ad literam. În ceea ce privește ordonanțele, cu impact social juridic și politic puternic, vor fi trimise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Guverenul va continua să emită ordonanțe atunci când va fi necesar și vor viza măsuri sociale și economice;
 2. Mișcarea președintelui trebuie să fie o ieșire publică pentru calmarea protestelor de stradă și asumarea unui angajament de sprijin în realizarea programului guvernamental, îndeplinindu-și în acest fel, rolul constituțional de mediator în societate. Președintele țării nu are voie să se situeze pe o poziție sau alta sau să se constituie într-o opozitie politică față de puterea legitimă a țării, stabilită în urma alegerilor. De asemenea, reproșăm președintelui cuvintele incorecte pronunțate de acesta in sintagma” eu și românii mei” , ca și cum românii ar fi de mai multe feluri și ar aparține unor forțe diferite. Românii sunt unici, solidari și uniți acționând împreună și în folosul lor, în aceeași direcție politică, economică și socială;
 3. SRI, procuratura și organelle de justiție să funcționeze independent și numai în cadrul legal, fără influențe din politică sau administrație și respectând întocmai procedurile legale, spiritual legii și cerințele cetățenilor.
 4. FSCR propune o dezbatere la nivel național în cadrul unui Forum larg al tutruror forțelor sociale și politice pentru identificarea unor soluții stabile și eficiente care să asigure interesele tuturor categoriilor sociale și politice din România. Organizator al acestor dezbateri naționale ar trebui să fie Parlamentul ajutat de Guvern. O asemenea măsură ar da legitimitate controlului civic asupra deciziilor guvernamentale, asigurându-le un înalt grad de realism, eficiență și înțelepciune;
 5. În ceea ce ne privește pe noi, Societatea civilă, toți cetățenii țării, trebuie să dăm dovadă de înțelegere, de toleranță, de respect față de lege, de sprijin față de politica guvernului și față de activitatea parlamentară și prezidențială. Călăuzele noastre în acest demers trebuie să fie patriotismul și naționalismul autentic, exprimate într-o atitudine corectă față de popor, economie, politică, societate și țară. Includem în aceasta grija noastră supremă privind soarta oamenilor, viața lor, sănătatea și educația copiilor noștrii, protecția resurselor, eliminarea corupției și furtului, integritatea teritorială a țării, idependența și suveranitatea națională. Atenția noastră deosebită se îndreaptă acum spre păstrarea actualului format teritorial al țării, restabilirea integrală a ordinii publice și revenirea țării în integralitatea ei la o funcționare normală și pentru popor. La toate acestea adăugăm necesitatea revederii și confirmării unei politici interne sau externe în favoarea poporului și în funcție de noua ordine economică și politică mondială, în coagulare, în urma alegerilor din SUA, care reconfirmă suveranitatea și identitatea națională a popoarelor, prin vocea noului președinte american.

 

Concluzii:

Asistăm, din păcate, la o luptă încleștată între două sisteme care doresc eliminarea reciprocă din arena politică și cucerirea puterii numai pentru sine. În concepția noastră, aceste sisteme sunt întruchipate de președintele țării cu apropiații săi politici, pe de o parte, iar pe de altă parte de PSD, ALDE și corpul lor electoral. Fiecare dintre aceste sisteme nu acționează corect și numai în interesul poporului, motiv pentru care FSCR nu se situaeză de partea uneia sau alteia, cerându-le ferm să pună capăt dezordinilor, conflictelor și protestelor . În acest context facem apel noului partid USR să reducă tonul revendicărilor injuste, să răspundă împreună cu ONG-urile soroșiste de unde au finanțare și să se supună cercetărilor procuraturii generale, pe acest obiect. Incitările USR-ului din stradă, acompaniate de încurajările președintelui țării la revoltă, sunt nefaste și trebuie să înceteze.

 

Acesta este crezul nostru și a întregii societăți civile.

 

Dacă Dumnezeu a salvat România în momentele cele mai grele ale existenței sale, în lupta pentru independență și integritate, suntem siguri că acesta ne va ajuta și de această dată pentru ca apelul nostru să ajungă la inimile dumneavoastră, să vă aline iubirea față de patrie și să liniștească spiritul războiului prezent astăzi în țara noastră.

Leave your comment