FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Asociația Românior Sinceri, Asociația CER SENIN , Frăția Bucureștenilor
Sibiu-Aleea Sibiel nr 18
Bad Herrenalb-Frauenalberstr. 22
Bucuresti, Str Călugăreni nr 27
tel 0771742398
Stimați domni,
Gruparea noastră de asociații civice militează strict pentru respectarea sistemului de drept
în România, pentru conservarea drepturilor omului și este alături de orice grupare sau
asociație civică ce se manifestă în aceste direcții.
Referitor la situația revoluționarilor, vă atașăm un scurt istoric și o analiză asupra
ilegalităților ce se încearcă a fi reparate prin alte ilegalități în materie de revoluționari.
Considerăm că o asemenea abordare , făcută de guvernele succesive Boc-Ungureanu și
Ponta, este dăunătoare vieții sociale din România și este potrivnică întregului sistem de
drept în domeniul legiferării și al drepturilor omului din această țară. Practicile guvernelor
succesive, bazate pe interese politice și generând corupție au adus ca majoritatea
revoluționarilor să se afle în situația de excluziune socială. De multe ori probabil că ați
auzit faptul că printre revoluționari ar exista și impostori, așa cum în preambulul său o
spune chiar OUG 95 din 2014 și că se face necesară o anume curățenie. Am fi fost de
acord cu această teză, dar până la această oră nici un guvern nu a reușit , de 26 de ani să
dovedească măcar un revoluționar fals, și nu există nici o instanță care să fi decis așa
ceva. Sunt doar vorbe din punct de vedere al adevărului juridic. Mai mult, din moment ce
toate guvernările susțin că sunt impostori, fireasca întrebare este : DIN VINA CUI? Nu
cumva din vina angajaților statului, care indiferent de pretențiile cetățeanului ar trebui să
vegheze la respectarea legilor, în cazul nostru la evitarea apariției acestor impostori,
despre care însuți statul vorbește? Mai mult, deținem probe clare că funcționari ai statului
au profitat din plin de legislația în materie de revoluționari și cu prilejul fiecărei
preschimbări de certificate s-au crea centre de corupție, gestionate de oamenii
guvernelor. Pe acestă temă suntem singurii inițiatori ai unor acțiuni penale la DNA , acțiuni
susținute cu probe, documente și înregistrări, care vor demonstra faptul ca aproape toți
secretarii de stat care s-au succedat la conducerea SSPR, actualmente SSMRLIC, au
gestionat sau au preluat gestionarea unor grupuri infracționale foarte bine organizate la
nivelul statului. Aceste grupări au devenit în timp extrem de influente , au jucat ba cu un
partid politic ba cu altul, fiind formate din demnitari, parlamentari, funcționari ai statului și
președinți ai organizațiilor de revoluționari. Acest lucru reiese în mică parte și din dosarul
nr 257/P/2015 aflat în derulare la PICCJ. Scopurile grupului acesta au fost centrate pe
doua paliere: PROFIT ELECTORAL, BANI NEGRI PENTRU CAMPANII ȘI BANI NEGRI
PENTRU PERSOANE FIZICE. Mai mult, dacă veți studia bugetul veți descoperi că deși
banii pentru revoluționari au fost prevăzuți în buget an de an, aceștia nu s-au acordat
revoluționarilor ci la fiecare rectificare bugetară au fost mutați la alte capitole. De ce au fost
prevăzuți și apoi mutați? E lesne de înțeles.
Prin urmare, venind în zilele noastre, Adrian Sanda, actualul secretar de stat a continuat
prin tertipuri cu aparență de legalitate aceste manopere, continuând sarabanda spagilor
pentru partid (PSD) și încercând ca prin această aparență de legalitate să protejeze atât
impostorii ( în cazul în care vreodată s-ar dovedi) cât mai ales politicienii implicați în aceste
fraude. OUG 95 face acest lucru într-un mod cvasiinteligent, motivându-se în mod fals că
ar face curățenie.
Față de întreg personalul din această instituție ar trebui luate măsuri serioase, după cum
urmează:
1. Audit intern referitor la gestionarea bunurilor instituției
2. Audit intern referitor la gestionarea cartelelor de metrou și a biletelor gratuite de
călătorie acestea au ajuns în mică măsură la beneficiarii de drept)
3. Audit referitor la cheltuielile cu taberele pentru copii revoluționarilor ( aceste tabere au
găzduit tot felul de persoane în afară de revoluționari)
4. Modul de elaborare empirică a unor acte legislative, inițiative, etc,
5. Relația GELU VOICAN-BALINT PETRICA DORIN-ADRIAN SANDA
6. Influențele numitului CODRIN STEFANESCU la nivelul SSMRLIC
7. Declarațiile de avere ale angajaților din conducerea acestui minister care nu corespund
realității
8.faptul ca aceasta instituție nu a avut niciodată un program pentru revoluționari, un
proiect de reintegrare sociala, o acțiune coerenta asa cum o cere propria lege de
funcționare,mai ales că la data de 1 ianuarie 2011 luptărtorii în revolutie au rămas fără nici
o siursă de venit prin ordonante succesive de suspendare a plăților indemnizațiilor
Stimați domni,
Nu vă ]ntrbați cum de în perioada Ponta, acest secretariat de abia a reusit sa verifica 2500
de dosare iar intr-o saptamina, după ce ați venit dumneavoastră în fruntea Guvernului a
verificat restul pânăla 6500 de dosare?
Împotriva acestei situații, noi am depus două plângeri penale la DNA, unde înt-unul din
dosare s-aînceput urmărirea penala in rem, iar în cel de-al doilea am sesizat faptul că prin
comunicatul SSMRLIC din 12 noiembrie se spune că listele cu al doilea set de luptatori cu
rol determinant a fost trimis la Președintie. Preșidintia ne-a raspuns ca de abia în data de
14 decembrie au fost de fapt trimise aceste liste, motiv pentru care am deschis acțiune
împotriva Guvernului pentru transmitere de informații false. Oare acest domn, Adrian
Sanda face cinste Guvernului pe care îl conduceți?
Domnilor,
Vă sesizăm aceste lucruri nu pentru vre-un interes personal, noi suntem deja luptăori cu
rol determinant, avizați atit de SSMRLIC cit si de CPRD, însă neverosimilele întârzâieri în
materie afectează la modul cel mai tragic vieți omenești. Adrian Sanda a crea orizonturi
false de așteptare anuntind in vara lui 2015 faptul că determinantii își vor intra în drepturi
efectiv începând cu luna iulie 2015. Nu s-a întâmplat așa ceva. În luna iulie a lui 2015 de
abia s-a finalizat lista primelor 500 de persoane. De abia în luna decembrie cele 500 de
persoane și-au primit noile documente, iar dintre aceștia doar 195 de persoane au intrat în
fapt în drepturi. Mereu aceste orizonturi false de așteptare au dus la sinicuderi, la
executari silite, la destrămări de familii. În baza anunturilor optimiste și false ale SSMRLIC,
oamenii și-au renegociat contractele cu creditorii, însă la împlinirea termenelor
renegociate, nu s-a întâmplat nimic , astfel că acești oameni au devenit persoane
necredibile în fața creditorilor și au fost scoși din case.
Considerăm că rămânerea la conducere a acestei persoane, ADRIAN SANDA, a
Secretariatului de Stat este nocivă cu fiecare minut. Nu am dori să credem că și acest
guvern este părtaș la tragediile care se pot produce cu această structură infracțională la
conducerea SSMRLIC,menționându-vă totodată că există la Curtea Penală Internațională
DEPUSĂ O PLÂNGERE ÎN ACEST SENS, plângere ce deja a fost introdusă pe rol. Mai
mult chiar din antetul OUG nr 95-creație aberantă din punct de vedere legislativ, statul
român recunoaște că prin neaplicarea corectă a legislației în materie, au murit oameni,
ceea ce constituie proba fără echivoc în acțiunea depusă de mai multe grupări timișorene
la Haga pentru crime împotriva umanității și genocid. Iată că această situație continuă și
astăzi, domnule Prim Ministru.
Vă stăm la dispoziție cu un proiect funcțional și rapid pentru rezolvarea situațiilor create,
astfel încât această problemă să fie rezolvată odată pentru totdeauna. Acest lucru însă nu
poate fi făcut atâta timp cât secretariatul de stat este gestionat de oameni cu interese strict
personale sau de partid, fiind supapa cea mai des folosită pentru scoaterea banilor din
bugetul de stat și transferarea lor în conturi private sau de partid. Cei sacrificați fiind
revolutionarii merituoși.
Având în vedere cele prezentate, vă solicităm următoarele:
1. Demiterea urgentă a domnului ADRIAN SANDA și a întregului personal SSPR
2. Crearea unei structuri suple și eficiente în acest domeniu
3. rezolvarea urgentă a situației revoluționarilor din românia privitoare la traiul zilnic ( în
urma acestor manevre putem demonstra faptul ca au murit peste 1800 de persoane)
4. Corectarea și punerea în legalitate a OUG 95 , revenirea la principiile Legii nr 341 și
excluderea din aceasta lege a tuturor persoanelor ce nu îndeplinesc condițiile legale
( avem proiect)
5. Desemnarea unei echipe suple și corecte la conducerea Secretariatului de Stat
6. Stabilirea unei întâlniri cu organizația noastră ( maxim 3 reprezentanți ai nostri) pentru
eventualele detalii referitoare la ceea ce v-am expus
Vă menționăm domnule Prim Ministru, faptul că organizația noastră nu este una strict de
revoluționari, noi funcționăm strict pe principii civice, finanțarea este asigurată strict de
membrii acesteia, atunci când există, și de postul nostru de radio INTERNATIONAL
RADIO DEUTSCHLAND-, fiecare dintre noi fiind încadrați în muncă sau desfășurând
activități economice.
Cu stimă,
ALEX OPREA
președinte
Ovidiu Stoenescu
președinte executiv Alianța

Leave your comment