FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Nr. 50 / 12.06.2012

 

Către Ministerul Muncii

Doamnei Ministru – Mariana Câmpeanu

 

Stimată Doamnă Ministru,

 

Animat de emulaţia internă post-alegeri, de spiritul Pieţei Universităţii, de dorinţa de a contribui la corectarea greşelilor vechii guvernări şi la ridicarea nivelului calitativ de reprezentare a Societăţii Civile în structurile de dialog social, la care Guvernul, în special Ministerul Muncii, lucrează în prezent,

Conoscându-vă calităţile de bun manager, de român corect şi loial ţării şi poporului său, de om şi familist,

Subsemnaţii Petre Răcănel, Preşedintele Federaţia Societatea Civilă Românească (FSCR), Col. (r) dr. Mircea Dogaru, Presedintele SCMD, ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a avea în vedere, pentru includerea în componenţa structurilor dialogului social următoarele propuneri, pe care vi le avansăm cu bună-credinţă şi în speranţa că acestea vor spori calitatea, eficienţa şi celeritatea acţiunilor şi măsurilor întreprinse şi implementate ca rezultat al înţelegerilor generate în cadrul dialogului Societăţii Civile cu Guvernul şi, în general, cu Puterea din România:

  1. Revendicările şi pactul social propuse şi formulate de CNSCR formulate, propuse şi transmise deja mai multor instituţii ale Statului, inclusiv dumneavoastră şi conducerii USL.
  2. Semnarea Pactului-Social, de loialitate, consecvenţă şi colaborare între Societatea Civilă, reprezentată de (CNSCR / FSCR), în vederea organizării şi conferirii unui caracter sistematic şi instituţionalizat cu dumneavoastră. Avem în vedere crearea unui organism cu largă reprezentare, de ambele părţi.
  3. Revederea, împreună cu dumneavoastră a programelor şi acţiunilor mari cu caracter social-economic, pentru imprimarea unui caracter realist şi logic programelor şi planurilor de acţiuni.
  4. În cadrul structurii comune, pe care dorim să o instituţionalizăm cu dumneavoastră, propunem să fie incluse şi atribuţii de consultare permanentă a Societăţii Civile, prin reprezentanţii săi, cu privire la implementarea programelor de măsuri şi acţiuni social-economice. În acest sens, avem în vedere, în cazul în care veţi fi de acord, să trimitem câte un reprezentant al Societăţii Civile, ca punct de contact, în instituţiile Statului, inclusiv în Ministerul Muncii.
  5. Societatea Civilă, în speţă reprezentată prin CNSCR / FSCR, se angajează să propage în mase proiectele guvernamentale şi programele cu caracter social şi economic, astfel încât societatea să înţeleagă şi să fie convinsă că acţiunile şi măsurile care o vizează sunt corecte şi transparente.
  6. Vă transmitem numele a şapte persoane  pentru a fi avute în vedere să fie incluse în structura Consiliului Econimic Social şi grupul de dialog social.

 

În concluzie, din punct de vedere social politic, documentele şi colaborarea propuse în prezenta pentru a fi realizate împreună cu dumneavoastră reprezintă o pârghie covârşitor de importantă pentru aplanarea şi dezamorsarea unor posibile conflicte sociale, ce pot să apară în actualul context al crizei financiar economice interne şi externe.

De asemenea, instituţionalizarea colaborării şi a dialogului între Guvern şi Societatea Civilă (CNSC / FSCR) ar fi de natură să realizeze un echilibru stabil în interiorul societăţii, care este posibil şi necesar, dacă ţinem seama de spiritul adunărilor din Piaţa Universităţii, al noii democraţii reale instaurate în România şi al actualei guvernări transparente, democratice şi dorite de populaţie.

Încrezători într-un răspuns favorabil din partea dumneavoastră, vă asigurăm stimată doamnă Ministru de bunele noastre intenţii, de implicare activă şi reală, de respect şi seriozitate în toate acţiunile noastre comune.  

 

Preşedintele FSCR,                                                          Platforma Civică şi CNSR,

 

Dipl. Ec. Petre RĂCĂNEL                                                            Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 

Leave your comment