FSCR - Impreuna vom salva Romania!

Către

Administrația prezidențială

Palatul Cotroceni,

Bulevardul Geniului nr. 1-3

Sector 6 – București –România,

 

Excelenței Sale Președintele României Klaus Johannis

 

 

Guvernul României

Palatul Victoria

Piața Victoriei nr. 1

București

 

Domnului Prim-ministru Sorin Grindeanu

 

Parlamentul României

Calea 13 Septembrie nr. 1-3

sector 5 – Bucuresti – România

 

Domnului Președinte al Senatului Călin Popescu Tăriceanu

Domnului Președinte al Camerei deputaților Liviu Dragnea

 

 

 

Stimați decidenți politici,

 

Simțim cu toții gravitatea situației interne din țara noastră, după părerea noastră creată artificial, urmare deciziilor politice strâmbe din ultimul timp și vă cerem, rațional și imperativ, o implicare reală, eficientă și imediată în procesul dezamorsării manifestațiilor de stradă, pentru a evita transformarea confruntării politice actuale într-o luptă sângeroasă dintre cele două tabere ale manifestanților (Cotroceni și Guvern).

În aceste momente grele pentru țară, nu trebuie să rămânem indiferenți la ce se întâmplă în spațiul public, întrucât riscăm, în mod cert, integritatea teritorială și consolidarea statului de drept în România.

Societatea civilă vine în întâmpinarea dvs. și a populației, conștientă de pericolul grav pentru soarta țării și vă propune o consultare imediată, cu reprezentanți marcanți ai străzii și Societății civile, constituiți într-o delegație rezultată din focul evenimentelor și care aduce în fața dvs. doleanțele, cerințele și revendicările formulate de manifestanți, în cadrul evenimentelor politice prezente.

Ne adresăm în acest ultim apel, înțelegerii și înțelepciunii Președinților țării, Senatului și Camerei deputaților, precum și șefilor partidelor politice, cu apelul de a răspunde pozitiv  chemării noastre, în vederea demarării unui proces profund și adevărat de consultări și dezbateri, privind problemele grave ale societății, care să conducă la dezamorsarea tensiunilor din stradă.

Această consultare, solicitată de Societatea civilă, are bătaie lungă și menirea de a reconcilia național cetîățenii, vizând pe cât posibil o armonie a dialogului social, înțelegere și toleranță reciprocă între forțele politice, între popor/Societatea civilă și conducerea țării, indiferent care va fi aceasta.

Subliniem că ne este indiferentă culoarea politică a conducătorilor țării, iar dorința noastră se îndreaptă ferm către armonie socială, stabilitate internă, dezvoltare și bunăstare socială.

Sperând că, în acest al 25-lea ceas privind existența stabilă a României, politicienii vor conștientiza responsabilitatea lor supremă pentru destinul României, vă apelăm încă o dată cu cerința fermă de a deveni politicieni raționali, inteligenți și înțelepți, să dovediți toleranță și părăsirea orgoliilor personale sau de partid, astfel încât, conjugând toate eforturile puterii și opoziției, să salvați România de la un dezastru iminent, care vizează inclusiv dezmembrarea țării.

Pentru a fi pe deplin înțeleși, repetăm chemarea noastră de a accepta un dialog social real și profund cu Societatea civilă, desigur prin reprezentanții săi marcanți, în cadrul unei întrevederi la Guvern sau Parlament. Subliniem că delegația pe care o vom prezenta pentru consultări va fi formată din manifestanți, mandatați de stradă, pentru a le exprima interesele și revendicările, reprezentanți a Societății civile reale și personalități din mediul juridic și academic.

Așteptând răspunsul dvs. la propunerile noastre generoase, vă asigurăm de buna noastră credință, cooperare și devotament social, până la capăt.

 

Dipl. Ec. Petre Răcănel

Președinte FSCR

 

 

NOTA: Anexăm apelul FSCR către toate forțele patriotice naționale și completarea recentă la acesta.

 

Apelul

Federației  Societatea Civilă Românească  către toate forțele naționale și patriotice ale României

Încă din preambulul acestui apel, în legătură cu prezentele evenimente din țară, FSCR dorește să reitereze înca o dată, succint, câteva principii sfinte, care ar trebui respectate tabu , de fiecare parte, în disputa lor politică, pentru a se asigura cadrul necesar funcționării țării, societății și economiei.

 1. Constituția Romaniei este cartea sfântă și obligatorie pentru orice cetățean, dar mai ales pentru Președinte, Parlament, Premier și Guvern, toți oamenii politici, precum și pentru instituțiile statului;
 2. Libera exprimare și libertatea de opinie sunt repere fundamentale ale drepturilor omului și trebuie respectate de toți, în toate situațiile;
 3. Interesul național, așa cum este el perceput de popor, constituie pilonul central al tuturor acțiunilor instituționale și cetățenești, acesta fiind un far al tuturor demersurilor politice interne și externe;
 4. Poporul român este suveran și deținătorul în fapt și în drept al întregii puteri, iar el trebuie să conducă țara întotdeauna, prin reprezentanții săi aleși. Manifestările sale, inclusiv în stradă, înseamnă infinit mai mult, politic și democratic, decât orice acțiune sau activitate ale partidelor sau instituțiilor statului. Poporul are întotdeauna dreptate;
 5. Toți reprezentanții puterii, toate instituțiile statului și orice om politic, indiferent de culoare și program, trebuie să servească poporul și numai interesul național;
 6. Guvernele instituite legitim în urma alegerilor populare trebuie respectate și nu dărâmate prin violența străzii sau acțiuni politice ale diferitelor partide. Numai alegerile pot schimba puterea, regimul politic și guvernele într-o țară.

În continuare, redăm principalele elemente, considerații și opinii, care alcătuiesc armonios și rațional, poziția societății civile față de evenimentele periculoase, grave, care se petrec astăzi în țară:

 1. FSCR urmărește cu profundă îngrijorare desfășurarea și evoluția protestelor cetățenilor români, cauzate de ultimele măsuri legislative întreprinse de Guvernul PSD, proteste considerate ca justificate. Ordonanța privind modificarea Codurilor penale și Legea privind grațierea sunt acte normative necesare și în concordanță cu recomandările Europene CCR și legea fundamentală a României, însă ele trebuiau concepute și adoptate mai târziu, după punerea în aplicare a tuturor măsurilor social-economice cuprinse în actualul program guvernamental. De asemenea, procedura de adoptare trebuie să fie cea parlamentară, care implică analize și dezbateri largi, corecte și raționale.

Prioritățile guvernamentale și urgența ordonanțelor ar trebui gândite altfel, pentru a convinge populația de buna intenție și devotamentul Guvernului;

 1. Chestiunea conținutului abuzului în serviciu ar trebui clarificată definitiv și corect, de către Parlament împreună cu Societatea civilă și cetățenii, în cadrul unor dezbateri publice adevărate, pentru a defini mai exact elementele abuzului și eventual, limitele valorice care pot defini abuzul în serviciu. Înțelegem prin aceasta că trebuie să se țină cont atât de legislația internă cât și de recomandările internaționale, privind stabilirea unui prag valoric, de la care începe abuzul în serviciu;
 2. În același spirit, suntem de părere că se impune adoptarea unei legi privind răspunderea judecătorilor și procurorilor, în condițiile asigurării depline a independenței justiției, astfel încât aceasta să funcționeze fără nici-o influență și să aplice legea potrivit propriei conștiințe a judecătorilor;

Așadar, orice ordonanță sau lege nu poate fi adoptată cu dedicație, pentru protejarea unei persoane sau a unui grup social-politic sau economic;

 1. Perioada post-revoluționară și evoluțiile politice ne-au demonstrat că toate partidele din România sunt vinovate de jaful național, de legi strâmbe și aplicate incorect, de influențarea justiției și fraudarea alegerilor, ceea ce ne conduce la ideea că au săvârșit abuzuri, pe care nu le-au condamnat politic sau juridic, constituindu-se în complici la crearea actualei situații grave;
 2. Referindu-ne la mass-media, este cazul să apreciem, în mod corect, strădaniile acesteia de a menține un echilibru, este adevărat fragil, între relatări și situația din teren, fapt care , după părerea noastră, a redus încleștarea din stradă. Presa trebuie să funcționeze în continuare independent, să nu fie amenințată de procuratură (cum este TVR) dar să nu reprezinte interese particulare, politice sau de grup, să țină cont de lege, de interesele națiunii și ale țării. Nici-o presă nu este liberă dacă ea reprezintă interesele unui Președinte, ale unui Premier sau ale unui partid;
 3. Trecând la instituțiile statului, cu rol fundamental în evoluția generală a societății, FSCR își exprimă atașamentul față de acestea și le recomandă să funcționeze corect și independent, numai în cadrul atribuțiilor conferite de lege, evitând drastic imixtiunile. În același timp, sistemul de organe ale statului român trebuie să respingă cu vehemență ingerințele străine, de orice natură în treburile noastre interne, fiind deschise unei colaborări cu exteriorul, numai pe baza principiilor consacrate de Constituție în politica externă a României.  FSCR solicită tuturor instituțiilor statului să întreprindă toate măsurile, acționând solidar și unitar, independent de solicitările partidelor, pentru ameliorarea evenimentelor de stradă și înnăbușirea atacurilor huliganilor, certați cu legea și ordinea publică.  În context felicităm Ministerul de Interne, Jandarmeria și spiritul civic, care au acționat conjugat pentru evitarea de victime omenești și distrugeri materiale grave;
 4. În aceeași ordine de idei, FSCR cere imperativ partidelor politice, Președintelui, Parlamentului, Premierului și tuturor factorilor instituționali responsabili să se implice profund, real și pozitiv, în aplanarea conflictului, eliminarea provocărilor politice, juridice și stradale, în vederea evitării escaladării protestelor și situației de conflict, care ar putea avea consecințe dezastruoase pentru țara noastră, dar și pentru contextul geo-politic european. Totodată FSCR, recomandă responsabililor europeni, NATO și ONU, să lase România să-și găsească singură calea spre soluționarea problemelor actuale și, dacă este cazul, să facă recomandările necesare, în acest sens. FSCR își exprimă îngrijorarea că o eventuală prezență militară străină, de tip NATO sau ONU, în România ar putea deschide posibilitatea divizării țării în regiuni, așa cum s-a mai intenționat în trecut, pentru păzirea mai ”eficientă” a acestor provincii românești. Următoarea perspectivă a unei asemenea ipoteze posibile ar putea fi incorporarea unor provincii românești în componența unor teritorii străine. A se vedea recentele contacte politice între Putin, Orban și Trump.

FSCR atrage atenția tuturor factorilor politici că sunt responsabili, în egală măsură, de situația creată și au obligația nu numai morală să remedieze și să elimine răul făcut societății românești, pe care au exploatat-o și folosit-o până la îngenunchiere. În acest sens, cerem tuturor decidenților să se trezească din beția puterii și gustul ”dulce” al jafului, să-și unească eforturile într-o solidaritate națională, fără politică și resentimente și să acționeze în următoarele direcții:

 1. Retragerea ordonanței privind modificarea legislației penale și trimiterea ei Parlamentului, împreună cu proiectul de lege referitor la grațiere, pentru adoptarea lor prin procedura parlamentară a dezbaterilor.  Guvernul trebuie să dea sigurări manifestanților că obiectivele cuprinse în programul de guvernare sunt prioritare și vor fi realizate ad literam. În ceea ce privește ordonanțele, cu impact social juridic și politic puternic, vor fi trimise Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Guvernul va continua să emită ordonanțe numai atunci când va fi necesar și vor viza măsuri sociale și economice;
 2. Mișcarea președintelui trebuie să fie o ieșire publică, pentru calmarea protestelor de stradă și asumarea unui angajament de sprijin în realizarea programului guvernamental, îndeplinindu-și, în acest fel, rolul constituțional de mediator în societate. Președintele țării nu are voie să se situeze pe o poziție sau alta sau să se constituie într-o opozitie politică față de puterea legitimă a țării, stabilită în urma alegerilor. De asemenea, reproșăm președintelui cuvintele incorecte pronunțate de acesta la Malta in sintagma ”eu și românii mei”, ca și cum românii ar fi de mai multe feluri și ar aparține unor forțe diferite. Românii sunt unici, solidari și uniți în aceeași națiune, acționând împreună și în folosul lor, în aceeași direcție politică, economică și socială;
 3. SRI, Procuratura și organele de justiție să funcționeze independent și numai în cadrul legal, fără influențe din politică sau administrație și respectând întocmai procedurile legale, spiritul legii și cerințele cetățenilor.
 4. FSCR propune o dezbatere la nivel național în cadrul unui Forum larg al tuturor forțelor sociale și politice, pentru identificarea unor soluții stabile și eficiente, care să asigure interesele tuturor categoriilor sociale și politice din România. Organizator al acestor dezbateri naționale ar trebui să fie Parlamentul, ajutat de Guvern. O asemenea măsură ar da legitimitate controlului civic asupra deciziilor guvernamentale, asigurându-le un înalt grad de realism, eficiență și înțelepciune;
 5. În ceea ce ne privește pe noi, Societatea civilă, toți cetățenii țării, trebuie să dăm dovadă de înțelegere, de toleranță, de respect față de lege, de sprijin față de politica guvernului și față de activitatea parlamentară și prezidențială. Călăuzele noastre în acest demers trebuie să fie patriotismul și naționalismul autentic, exprimate într-o atitudine corectă față de popor, economie, politică, societate și țară. Includem în aceasta grija noastră supremă privind soarta oamenilor, viața lor, sănătatea și educația copiilor noștrii, protecția resurselor, eliminarea corupției și furtului, integritatea teritorială a țării, independența și suveranitatea națională. Atenția noastră deosebită se îndreaptă acum spre păstrarea actualului format teritorial al țării, restabilirea integrală a ordinii publice și revenirea țării în integralitatea ei la o funcționare normală și pentru popor. La toate acestea adăugăm necesitatea revederii și confirmării unei politici interne și externe în favoarea poporului și în funcție de noua ordine economică și politică mondială, în coagulare, în urma alegerilor din SUA, care reconfirmă suveranitatea și identitatea națională a popoarelor, conform vocii noului președinte american.

Concluzii:

Asistăm, din păcate, la o luptă încleștată între două sisteme, care doresc eliminarea reciprocă din arena politică și cucerirea puterii numai pentru sine. În concepția noastră, aceste sisteme sunt întruchipate de Președintele țării, procuratura, DNA și serviciile pe de o parte, iar pe de altă parte de PSD, ALDE și Guvern. Fiecare dintre aceste sisteme nu acționează corect și numai în interesul poporului, motiv pentru care FSCR nu se situează de partea uneia sau alteia, cerându-le ferm să pună capăt dezordinilor, conflictelor și protestelor. În acest context,  facem apel noului partid USR să reducă tonul revendicărilor injuste, să răspundă împreună cu ONG-urile soroșiste de unde au finanțare și să se supună cercetărilor Procuraturii Generale, pe acest obiect. Incitările USR-ului din stradă, acompaniate de încurajările Președintelui țării la revoltă, sunt nefaste și trebuie să înceteze.

 

Acesta este crezul nostru și al întregii societăți civile.

Dacă Dumnezeu a salvat România în momentele cele mai grele ale existenței sale, în lupta pentru independență și integritate, suntem siguri că acesta ne va ajuta și de această dată, pentru ca apelul nostru să ajungă la inimile și creierele dumneavoastră, să vă aline iubirea față de patrie și să liniștească spiritul războiului prezent astăzi în țara noastră.

 

Dipl. Ec. Petre Răcănel

Președinte FSCR

 

Completare la Apel-ul din 03.02.2017

 

FSCR își exprimă satisfacția că previziunile sale menționate în Apelul alăturat, încep să se realizeze aproape ad-literam, ceea ce ne dă speranța, celor din Societatea civilă, că evenimentele și starea națiunii vor intra în făgașul lor normal.

În completarea celor exprimate în Apel, FSCR vine cu o serie de alte propuneri și constatări, pe care vi le supune atenției:

 1. Guvernul actual, legitim, după primul pas spre normalizare prin recunoașterea comunicării defectuoase în ce privește ordonanțele de modificare a legislației penale și grațierii, ar urma să facă pașii următori spre dialog și consultare cu toate forțele politice și mai ales cu Societatea civilă adevărată.
 2. Să demareze de urgență 2 legi absolut necesare, privind răspunderea procurorilor și magistraților, respectiv privind toate modificările la codurile penale solicitate de CCR. Aceste proiecte să fie supuse Parlamentului pentru dezbatere și adoptare.
 3. Demiterea imediată a ministrului Justiției, responsabil pentru cele 2 ordonanțe, pentru detensionarea manifestărilor din stradă.
 4. Guvernul și Parlamentul să solicite puterii judecătorești soluționarea cu celeritate maximă, a tuturor cauzelor și proceselor pe rol , de natură penală (corupție, jaf, furt, abuzuri) privind la politicieni funcționari superiori și reprezentanți ai altor structuri statale.

Aceasta ar demonstra buna credință și intenția Guvernului de a reglementa politica juridică a țării, în conformitate cu cerințele Societății civile și ale străzii.

În acest mod vor fi eliminate din start marile menifestații din stradă ce aduc prejudicii serioase dezvoltării României și a imaginii sale externe.

 1. Toate partidele politice, Președintele țării și Guvernul să îndemne populația la calm, să solicite retragerea manifestanților din stradă, întrucât confruntarea lor tinde să se transforme într-o luptă cu sânge între cele 2 tabere (manifestanții de la Guvern și Cotroceni).
 2. Președintele, Guvernul și Parlamentul, ca și structurile de forță din România, să își pună întreaga activitate sub control civic, prin prezentarea de analize publice, dar și acceptarea în interiorul lor a unor reprezentanți marcanți ai populației, pentru consultare, avizare și monitorizare a importantelor decizii cu impact social-economic și de securitate națională.
 3. Personal, președintele, care și-a părăsit rolul de mediator prin ieșirea la manifestații și îndemnul la revoltă și, după exemplul Guvernului, să recunoască comportamentul său defectuos în această privință și să îndemne la liniște și stabilitate.
 4. Manifestațiile din stradă au demonstrat că, fără o colaborare sănătoasă între cele 3 puteri din stat pot avea loc distorsiuni grave în evoluția generală a societății, care provoacă nemulțumiri, neliniști și stabilitate.

Cerem tuturor decidenților politici, în frunte cu Președintele, Guvernul și partidele politice să respecte cadrul constituțional, să instaureze mecanisme noi de colaborare, consolidându-le pe cele vechi instuționale și să se sprijine reciproc în marile decizii naționale. Solicităm acest sprijin inclusiv din partea opoziției politice, care pare a fi setată pe NU, negație exprimată în toate cazurile de consultări și de vot.

În plus, pentru a nu se mai crea situații grave, de genul celei prezente, cerem adoptarea unei legi de către Parlament, care să prevadă votul obligatoriu, pentru întreaga populație cu drept de vot. Astfel, vom vedea clar ce înseamnă stânga și dreapta politicii din România, reducându-se și tranzițiile politice ale unor politicieni, care în funcție de interese de moment, schimbă culorile politice după bunul plac.

În încheierea acestei completări la apelul anexat, FSCR cheamă la rațiune, înțelegere și toleranță, toate forțele politice, structurile de stat, în special Serviciile secrete, Procuratura și DNA, pentru a contribui la realizarea păcii sociale, interesului național și stabilității țării.

În speranța că îngrijorările și chemările noastre vor fi auzite de popor și politicieni, rămânem dedicați în continuare dreptății sociale, spiritului public, interesului național și respectării principiilor suveranității poporului în toate, integrității teritoriale a țării și activității pentru binele, progresul, prosperitatea, stabilitateași bunăstarea poporului român și a țării.

 

Dipl. Ec. Petre Răcănel

Președinte FSCR

Leave your comment